Norge

Sterke advarsler mot endringer i politiet

Forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos og legge ned PU og UP får hard medfart i høringsrunden. Og politiet er sterkt splittet om bevæpning.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) har fått en rekke høringssvar i forbindelse med to omfattende rapporter om politiets fremtid. Det handler både om bevæpning av politiet og politiets særorganer.
  • og NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Høringsrunder for to ulike rapporter med forslag til omfattende endringer i politiet ble avsluttet i helgen. Det dreier seg om særorganutvalget og bevæpningsutvalget.

Førstnevnte utvalg får sterk kritikk for forslag om å slå sammen Økokrim og Kripos, samt å avvikle Politiets utlendingsenhet (PU) og Utrykningspolitiet (UP).

Tax Justice Network Norge støtter ikke forslaget om å slå sammen Økokrim og Kripos.

– Prinsippet om likhet for loven kan vanskelig ivaretas dersom det eneste særorganet med kompetanse til å etterforske store saker innen økonomisk kriminalitet forsvinner, skriver organisasjonen.

– Kan svekke innsats

Statsadvokatenes forening vil sterkt advare mot å «eksperimentere med spissorganet vi har» til å bekjempe økonomisk kriminalitet, og skatteetaten hever pekefingeren.

– En sammenslåing kan føre til at Økokrims kompetanse og solide kompetansemiljø, som er bygget opp gjennom en årrekke, svekkes og blir mer fragmentert, skriver skattedirektør Hans Christian Holthe.

LO er bekymret for at forslaget om sammenslåing «vil føre til en svekking av arbeidet mot økonomisk kriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet i Norge».

I forbindelse med nærpolitireformen ble antall politidistrikter kuttet fra 27 til 12, og videre skal blant annet nødsentraler samlokaliseres og 126 lensmannskontorer legges ned.

Les også

  1. Utvalg vil slå sammen Økokrim og Kripos 

  2. Kripos-sjef vil ha pause i politireformen

– Uheldig timing

Særorganutvalget antar at større politidistrikter vil føre til at politidistriktene i større grad håndterer økonomisaker selv. Men politimesterne deler ikke denne vurderingen, ifølge Politiets Fellesforbund (PF), som «anser at det mest hensiktsmessige er å avvente organisatoriske endringer til man har høstet erfaringer med de nye, større politidistriktene».

Kripos-sjef Ketil Haukaas mener timingen på arbeidet med særorganene er «maksimalt uheldig».

– Jeg tror rett og slett ikke det er gjennomførbart nå, sier han til VG.

PU og UP

Politiets Fellesforbund avviser også forslaget om å legge ned Politiets utlendingsenhet (PU). Det samme gjør tillitsvalgte i LO-forbundet NTL Politiet. De frykter at barn vil bli kriminalisert og familier splittet dersom PU legges ned og transittmottaket på Trandum blir overført til Kriminalomsorgen, ifølge Klassekampen.

Også PUs sjef Morten Ervik har reagert sterkt på forslaget om å legge ned enheten og mener det kan svekke arbeidet med retur av asylsøkere, ifølge VG.

Også forslaget om å avvikle Utrykningspolitiet (UP) møter motbør. 16 samferdselsorganisasjoner leverte sist uke et brev til justisministeren, der de sterkt fraråder ham å legge ned organet.

Splittet om bevæpning

Samtidig pågår dragkampen om bevæpning av politiet. Et klart flertall i bevæpningsutvalget anbefalte at politiets våpen fortsatt bør ligge innelåst i bilen.

PST, PF, PU og politimesterne i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker generell bevæpning. Avinor ønsker bevæpnet politi på flyplassene. Seks politidistrikter ønsker imidlertid en videreføring av dagens ordning.

Heller ikke Politidirektoratet ønsker generell bevæpning, men foreslår å åpne for økt områdebevæpning og oppdragsbevæpning.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er tilhenger av generell bevæpning, mens statsminister Erna Solberg (H) sa nei da saken ble diskutert i sommer.

Les mer om

  1. Økokrim
  2. Politiets utlendingsenhet
  3. Kripos
  4. Politiet