Norge

Forsvaret hentet tilbake 234 «avhoppede» offiserer

I 2011 ble 156 offiserer «gjenrekruttert» til Forsvaret. I 2012 hele 234. Det fremgår av Forsvarets eget årsregnskap for 2012.

Det meste går på skinner i Forsvaret. Men ikke alt, erkjennes det i årsrapporten forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk overlevert onsdag formiddag. Her er hun sammen med statsminister Jens Stoltenberg på besøk på Rena. Til høyre for dem forsvarssjef Harald Sunde og oberst Eirik Johan Kristoffersen, sjef for Forsvarets spesialkommando. Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Rekruttering av flere kvinner er en ting Forsvaret fortsatt ikke lykkes godt nok med. Ole Gunnar Henriksen Nordli

Offiserene som ønskes tilbake til Forsvaret skal bl.a. assistere spesialsoldater, som disse. Olav Olsen

Offiserene det er snakk om har enten hoppet over til det private næringsliv eller søkt om permisjon fra Forsvaret.

For å hente dem inn igjen har Forsvaret de to siste årene kjørt omfattende kampanjer og «karriere»-seminarer i landets største byer.

Offiserene har spesialkompetanse på alt fra det å lede soldater i kamp på bakken i Afghanistan, til vedlikehold av marinens største krigsskip, fregattene, og håndtering av eksplosiver.

Av rundt 100 såkalte avdelingsbefal, erfarne offiserer med lav rang, har nesten samtlige bakgrunn fra Afghanistan.

Helst skulle Forsvaret hentet mange fler tilbake, også offiserer som tok sluttpakker tidlig på 2000-tallet, da overskridelser og behov for nedskjæringer bidro til at et stort antall forsvant.

Mye solskinn — mange honnørord

Forsvaret tegner i sitt årsregnskap et positivt bilde av egen virksomhet. Ifølge rapporten, som forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen onsdag formiddag fikk overlevert i Oslo Militære Samfund, går det aller meste på skinner:

 • Aktiviteten er på vei opp i alle forsvarsgrener.
 • Antall seilingsdøgn for marinen, med Kystvakten, økte med 296 fra 2011 til 2012, aller mest i utlandet.
 • Nytt og avansert utstyr innfases, ikke minst i Sjøforsvaret og i Hæren.
 • Den største øvelsen på norsk jord, Cold Response, har ikke vært mer omfattende på ti år. 16.300 soldater fra 14 land deltok.
 • En egen bachelorutdanning i etterretning ventes å komme på plass i 2013.
  Solskinnsbeskrivelsene og honnørordene kommer tett, men så er ikke alt såre vel, over alt, likevel.

Med mindre skrift

For, som det også fremgår av rapporten, riktignok viet langt mindre plass:

Forsvaret har huller, eller «utfordringer», som det heter.

 • Til tross for et stort antall nye krigsfartøyer, de ligger i så lange perioder ved kai for vedlikehold at Sjøforsvaret har problemer med å stille et «tilstrekkelig antall» operative fartøyer.
 • Rekrutteringen av kvinner til Forsvaret er for svak.
 • For Hæren falt antall øvingsdøgn i snitt per avdeling tilbake til 2010-niåvet, ned tre døgn.
 • NH90-helikoptrene, som skal brukes både av Kystvakten, på fregattene og eventuelt som redningshelikoptre, er stadig forsinket fra den italienske leverandøren.
  Som det heter i rapporten:

«På materiellsiden innebærer forsinkelsene rundt NH-90 en økt risiko for mindre operativ støtte til Kystvakten.»

Og:

«Lav tilgang på operative helikoptre gjør også at faren for beredskapsavbrudd på Sea Kingredningshelikoptrene er større enn tidligere. Tiltak er iverksatt, men forventes ikke å få effekt før i 2014.»

Utslitt - må vare lenger

Helt konkret, kystvaktens nedslitte Lynx-helikoptre, som har vært i så dårlig forfatning at bare ett har vært tilgjengelig, i perioder, gis det som kalles forlenget levetid.

Fregattene er noe av det mest moderne og slagkraftige Forsvaret byr på. Men marinens største krigsskip savner fortsatt sine helikoptre, og mangelen på erfarent personell er "risikofylt", ifølge Forsvarets årsrapport for 2012. Ole Magnus Rapp/Aftenposten

Fregattene, marinens største krigsskip, oppnår ikke full kampkraft før NH-90 helikoptrene er om bord, og samtrent med besetningene og med øvrige våpensystemer.Og, som Aftenposten har omtalt ved flere anledninger, offiserer med speisalkompetanse er mangelvare.

«Det er en risiko knyttet til mangel på teknisk og erfarent personell,» som det heter i rapporten.

Les også

Forsvaret mangler dyp kunnskap på smale felt

Det er i denne sammenheng at Forsvaret i fjor og i år har kjørt en rekke kampanjer for å hente tilbake offiserer med spesialkompetanse, som har hoppet over til det sivile næringsliv eller er ute med langvarige permisjoner.Forsvaret har etablert kontaktsentre og har holdt «karrieredager» i Oslo, Bergen, Tromsø og Oslo.

Det sørget for å få 234 offiserer tilbake i rekkene i 2012, nesten 80 fler enn i 2011. Når offiserene vender tilbake er det ifølge egne utsagn to grunner som går igjen:Det er miljøet de var en del av, og «et felles mål» de trivdes med i Forsvaret.

Nøyaktig hvor mange offiserer med spesialkompetanse som ønskes tilbake har Forsvaret i dag ikke oversikt over.

 1. Les også

  Verneplikt for jenter kan bli vedtatt i år

 2. Les også

  Hver tiende soldat opplever stressplager når de kommer hjem

 3. Les også

  «Snart for sent å gjøre noe» i Sjøforsvaret

 4. Les også

  Slik opplevde de selv innsatsen i Afghanistan

 5. Les også

  Norske kvinner vil ikke ha verneplikt

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Forsvaret lar milliardhelikoptre stå ubrukt, frykter at de ikke tåler parkering på kystvaktfartøy i dårlig vær

 2. NORGE

  Norge brukte 19 mrd på fregatter fulle av feil - nå blir det oppvask

 3. NORGE

  Helikoptermangel svekker Kystvakten: Dårligere kontroll av fartøyer, begrenset aksjonsradius og nedsatt redningsberedskap

 4. NORGE

  FFI: Norge kjøper for dyre og for avanserte våpen

 5. NORGE

  – NH90 koster i dag 175.000 kroner i timen – konkurrenten koster 34.000

 6. NORGE

  Her er Regjeringens svar på helikopterkrisen i Forsvaret