Venstre sa ja til Frp, men holdt seg for nesen

Venstres landsmøte vedtok søndag enstemmig at partiet kan snakke med alle fire opposisjonspartier, Frp inkludert, etter stortingsvalget neste år - med sikte på å danne en borgerlig regjering.

Trine Skei Grande erkjenner at søndagens beslutning vil provosere folk til venstre for partiet.

Et alternativt forslag, somville gi en mulighet for partiledelsen å forhandle i alle retninger, altså ogsåmed Arbeiderpartiet med Sp, fikk bare et 20-talls av rundt 240 stemmer.

Dermedfikk Venstre-leder Trine Skei Grande det som hun ville på Venstres landsmøtesom ble avviklet på Fornebu utenfor Oslo i helgen.

-Deter en klar uttalelse. Det er viktig, sa Skei Grande etterpå.

Hunsa hun ikke ville hatt så store problemer med det alternative forslaget heller,men mener den ville ført til at Venstre ville fremstått som uklar.

Venstresplan A er en regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF. Hvis dette ikke går,vil altså partiet ikke stille seg i veien for at det etableres en borgerligregjering der Frp er med.

Ikke pent om Frp

Samtidigvar det knapt en eneste delegat som snakket pent om Frp. Mange la vekt på atdet var svært usannsynlig at Venstre kan inngå i en regjering som inkludererFrp, men at det i verste fall kan skje — for å bli kvitt dagens regjering.

Venstre inntok dermed søndagen ny posisjon i norsk politikk, og begravde tidligere partileder Lars Sponheimsgaranti foran 2009-valget om at Venstre ville være garantisten for at Frp ikkefikk regjeringsmakt.

Trine Skei Grande håpersøndagens vedtak kan skape ro rundt samarbeidsspørsmålet, og gjøre det muligfor henne og venstrefolk å snakke om Venstres politikk, ikke strategi.

Men uten at hun virket særligoverbevist om det.

-Mobben kommer nok til å væreetter oss, som hun sa det fra talerstolen søndag.

-Vil bli angrepet

Allerede kort tid ettersøndagens vedtak twitret flere Ap-folk at en stemme på Venstre er en stemme tilFrp.

-Ja, vi vil bli angrepet. Menjeg tror ikke det vil funke. Se på Oslo. Der ble vi også angrepet, men dethjalp jo ikke, sa Skei Grande og tenker på kommunevalget i fjor.

Hun tror Venstre derimot kanplukke velgere fra Ap.

— Det er mange ”moderne”Ap-velgere som det kan være mulig å hente over til Venstre, sa hun.

Ny generalsekretær

Generalsekretær Terje Breivikble lørdag valgt til ny nestleder. I morgen annonserer Venstre etter Breiviksetterfølger. Skei Grande utelukker ikke at hun og ledelsen kan komme til åoppfordre noen til å søke.

Hun sier landsstyret troligkan ansette en ny generalsekretær i juni.