Norge

Justisminister Wara i kontakt med politiet i dag om Vestli-bråk: – Vi ser en økende og ny form for ungdomskriminalitet

– Det er en uholdbar situasjon, sier justisminister Tor Mikkel Wara. Nå settes 30 nye politifolk inn i Groruddalen i Oslo.

Politiet rykket lørdag kveld til Mathus grill på Vestli i Groruddalen i Oslo. Det ble meldt om skyting, men ingen skadede ble funnet.
  • Olga Stokke
    Journalist

Skyting. Steinkasting. Maskerte ungdommer som truer Natteravnene som stopper patruljering.

I bydelen Vestli i Groruddalen i Oslo har det den siste tiden vært en rekke hendelser som bekymrer beboere, politi og politikere.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier til Aftenposten:

– Det er en uholdbar situasjon. Vi ser en økende og ny form for ungdomskriminalitet. Det er vi nødt til å ta alvorlig.

Han sier at alle større byer i Europa har de samme utfordringene og at de ennå ikke har klart å løse dem. Men han har tro på at den norske Regjeringen skal gjøre det bedre, «gjennom å øke politiets tilstedeværelse og få til noe ingen andre har klart før oss».

– Har politiet kontroll når natteravner må stanse patruljering på grunn av vold?

– Denne Regjeringen har styrket politiet betraktelig gjennom de siste årene. Jeg har stor tiltro til den jobben og de vurderinger Oslo-politiet gjør.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at det vil bli mer synlig politi i Groruddalen.

Mer synlig politi i gatene

Fremskrittspartiet har hatt sitt landsmøte denne helgen. Justisministeren var senest søndag i kontakt med Oslo-politiet. Han sier til Aftenposten at politiet allerede er i gang med å innsette tiltak gjennom økt tilstedeværelse og innen kort tid få på plass 30 nye politifolk i Groruddalen.

– Det betyr mer synlig politi i gatene, sier Wara.

Han sier at vi er avhengig av å tenke nytt for å bekjempe disse utfordringene best mulig. Nå ser han for seg økt samarbeid på tvers av etater, også når det gjelder forebygging.

Gjentatt Vestli-bråk i fjor: Politi og brannvesen angrepet av ungdom. Kastet 15 kilo stein mot vekterbil

Justisminister Tor Mikkel Wara sammen med Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Er det fare for at tilstandene på Vestli kan spre seg til andre deler av Oslo?

– Denne Regjeringen har valgt å være proaktive ovenfor de endringer vi ser i kriminalitetsbildet gjennom å styrke politiinnsatsen og igangsette en nærpolitireform. Dette nettopp for å hindre og forebygge den type kriminalitet vi nå ser er i ferd med å utvikle seg i deler av Oslo.

– Kan beboerne føle seg trygge på Vestli?

– Alle mennesker i Norge skal føle seg trygge. Nettopp derfor er denne Regjeringen opptatt av å styrke politiet også i tiden fremover, sier Wara.

  • Politiet er bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom.

Petter Eide, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og medlem av justiskomiteen, sier til Aftenposten at Stortinget behandlet en sak om disponeringen av mer politiressurser til utsatte bydeler i Oslo for tre uker siden. Det ble nedstemt av regjeringspartiene.

Wara sier at Regjeringen i år har bevilget 30 millioner kroner ekstra til Oslo-politiet for å iverksette tiltak i møte med den økende ungdomskriminaliteten. Justisministeren legger til at han har tiltro til Oslo-politiets politifaglige vurderinger.

«Svenske tilstander»

Partikollega og stortingsrepresentant, Himanshu Gulati, sier til VG at vi ikke lenger kan lukke øynene for realitetene.

– Det vi ser i Oslo, er eksempler på svenske tilstander.

– Politi som blir kastet steiner på eller natteravner som blir trakassert fordi de er i feil bydel, viser at noen prøver å etablere parallelbydeler uten lov og orden også i Oslo, sier Gulati som er medlem av justiskomiteen.

– Hvorfor tas ikke bakmennene?

I et debattinnlegg i VG skriver Arbeiderpartiets Jan Bøhler, fra Groruddalen i Oslo, at han ofte blir spurt av de unge: Hvorfor tas ingen av bakmennene og gjenglederne selv om «alle» her vet hvem de er? Hvorfor får de gå rundt å være en slags kriminelle forbilder for unge som faller utenfor?

Bøhler mener at de unge fortjener å få et bedre svar på dette. «Det gjør også faren som på Dagsrevyen 18/3 fortalte om hvordan familien ikke så noen annen utvei enn å betale over 500.000 kr fordi sønnen ble truet med ekstrem vold av en kriminell gjeng, og fordi han opplevde at politiet ikke kunne hjelpe».

Les mer om

  1. Natteravnene