Justisminister Wara i kontakt med politiet i dag om Vestli-bråk: – Vi ser en økende og ny form for ungdomskriminalitet

– Det er en uholdbar situasjon, sier justisminister Tor Mikkel Wara. Nå settes 30 nye politifolk inn i Groruddalen i Oslo.

Politiet rykket lørdag kveld til Mathus grill på Vestli i Groruddalen i Oslo. Det ble meldt om skyting, men ingen skadede ble funnet.

Skyting. Steinkasting. Maskerte ungdommer som truer Natteravnene som stopper patruljering.

I bydelen Vestli i Groruddalen i Oslo har det den siste tiden vært en rekke hendelser som bekymrer beboere, politi og politikere.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier til Aftenposten:

– Det er en uholdbar situasjon. Vi ser en økende og ny form for ungdomskriminalitet. Det er vi nødt til å ta alvorlig.

Han sier at alle større byer i Europa har de samme utfordringene og at de ennå ikke har klart å løse dem. Men han har tro på at den norske Regjeringen skal gjøre det bedre, «gjennom å øke politiets tilstedeværelse og få til noe ingen andre har klart før oss».

– Har politiet kontroll når natteravner må stanse patruljering på grunn av vold?

– Denne Regjeringen har styrket politiet betraktelig gjennom de siste årene. Jeg har stor tiltro til den jobben og de vurderinger Oslo-politiet gjør.

  Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at det vil bli mer synlig politi i Groruddalen.

Mer synlig politi i gatene

Fremskrittspartiet har hatt sitt landsmøte denne helgen. Justisministeren var senest søndag i kontakt med Oslo-politiet. Han sier til Aftenposten at politiet allerede er i gang med å innsette tiltak gjennom økt tilstedeværelse og innen kort tid få på plass 30 nye politifolk i Groruddalen.

– Det betyr mer synlig politi i gatene, sier Wara.

Han sier at vi er avhengig av å tenke nytt for å bekjempe disse utfordringene best mulig. Nå ser han for seg økt samarbeid på tvers av etater, også når det gjelder forebygging.

Gjentatt Vestli-bråk i fjor: Politi og brannvesen angrepet av ungdom. Kastet 15 kilo stein mot vekterbil

 Justisminister Tor Mikkel Wara sammen med Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Er det fare for at tilstandene på Vestli kan spre seg til andre deler av Oslo?

– Denne Regjeringen har valgt å være proaktive ovenfor de endringer vi ser i kriminalitetsbildet gjennom å styrke politiinnsatsen og igangsette en nærpolitireform. Dette nettopp for å hindre og forebygge den type kriminalitet vi nå ser er i ferd med å utvikle seg i deler av Oslo.

– Kan beboerne føle seg trygge på Vestli?

– Alle mennesker i Norge skal føle seg trygge. Nettopp derfor er denne Regjeringen opptatt av å styrke politiet også i tiden fremover, sier Wara.

Petter Eide, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og medlem av justiskomiteen, sier til Aftenposten at Stortinget behandlet en sak om disponeringen av mer politiressurser til utsatte bydeler i Oslo for tre uker siden. Det ble nedstemt av regjeringspartiene.

Wara sier at Regjeringen i år har bevilget 30 millioner kroner ekstra til Oslo-politiet for å iverksette tiltak i møte med den økende ungdomskriminaliteten. Justisministeren legger til at han har tiltro til Oslo-politiets politifaglige vurderinger.

«Svenske tilstander»

Partikollega og stortingsrepresentant, Himanshu Gulati, sier til VG at vi ikke lenger kan lukke øynene for realitetene.

– Det vi ser i Oslo, er eksempler på svenske tilstander.

– Politi som blir kastet steiner på eller natteravner som blir trakassert fordi de er i feil bydel, viser at noen prøver å etablere parallelbydeler uten lov og orden også i Oslo, sier Gulati som er medlem av justiskomiteen.

– Hvorfor tas ikke bakmennene?

I et debattinnlegg i VG skriver Arbeiderpartiets Jan Bøhler, fra Groruddalen i Oslo, at han ofte blir spurt av de unge: Hvorfor tas ingen av bakmennene og gjenglederne selv om «alle» her vet hvem de er? Hvorfor får de gå rundt å være en slags kriminelle forbilder for unge som faller utenfor?

Bøhler mener at de unge fortjener å få et bedre svar på dette. «Det gjør også faren som på Dagsrevyen 18/3 fortalte om hvordan familien ikke så noen annen utvei enn å betale over 500.000 kr fordi sønnen ble truet med ekstrem vold av en kriminell gjeng, og fordi han opplevde at politiet ikke kunne hjelpe».