Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner

Det norske Klaveness-rederiet Cabu Chartering har vedtatt en bot på 20 millioner kroner for bestikkelser til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Fra sommeren 2003 til mars 2004 var bestikkelsen på i alt 9 millioner kroner.

- Dette er en stor internasjonal sak, der Klaveness-delen bare er en liten bit, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland.

Forelegget er rettet mot Cabu Chartering AS som er et selskap indirekte eid av Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness, eierselskapet i rederiet Torvald Klaveness.

Økokrim har gitt det norske rederiet Cabu Chartering en bot på 20 millioner kroner for bestikkelser til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Det er også fremmet krav om inndragning av utbytte av straffbar handling på 12 millioner kroner.

Les hele saken med abonnement