Norge

Norsk rederi bestakk kongefamilien i Bahrain med 9 millioner

Det norske Klaveness-rederiet Cabu Chartering har vedtatt en bot på 20 millioner kroner for bestikkelser til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Fra sommeren 2003 til mars 2004 var bestikkelsen på i alt 9 millioner kroner.

- Dette er en stor internasjonal sak, der Klaveness-delen bare er en liten bit, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland. Dan Petter Neegaard

 • Olga Stokke

Forelegget er rettet mot Cabu Chartering AS som er et selskap indirekte eid av Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness, eierselskapet i rederiet Torvald Klaveness.

Økokrim har gitt det norske rederiet Cabu Chartering en bot på 20 millioner kroner for bestikkelser til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Det er også fremmet krav om inndragning av utbytte av straffbar handling på 12 millioner kroner.

I rederiet, som har vedtatt forelegget, er det nå stor lettelse over at saken er avsluttet, forteller selskapets advokat.

Korrupsjon på toppnivå

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier dette er en meget alvorlig korrupsjonssak. Bestikkelsene har gått til ministernivå i Bahrain, og utbetalingene var forankret i den daværende øverste ledelsen i det norske rederiet.

— Korrupsjon som dette undergraver folks tillit til landets myndigheter og betyr at midler som kunne kommet staten Bahrain og landets befolkning til gode, havner i private lommebøker, sier Djupesland.

Saken har omfattende internasjonale forgreninger.

Les også:

Korrupsjonssak i Storbritannia

Korrupsjonssak i USA 1

Korrupsjonssak i USA 2

— Dette er en stor internasjonal sak, der Klaveness-delen bare er en liten bit. Alle sakene, som etterforskes i flere land, springer ut fra den samme mellommannen og gjelder bestikkelser i Bahrain, forteller Djupesland.

Ingen tiltaler

Brødrene Tom Erik og Trond Harald Klaveness har sammen med en tredjeperson vært siktet i saken. Deres forhold er nå avgjort med en påtaleunnlatelse

— De preventive hensyn anses i dette tilfellet å være tilstrekkelig ivaretatt ved reaksjon mot selskapet, skriver Økokrim i en pressemelding.

Økokrim har lagt vekt på at bestikkelsesavtalen ble avsluttet i 2004, og at selskapet selv kom til politiet med saken.

— Vi ble kontaktet av rederiet i 2010 og selskapet overleverte granskingsmaterialet i 2011. Det har vært viktig for vår etterforskning, og har medført merkbar strafferabatt. Det er likevel uheldig at de ikke startet undersøkelsene sine allerede i 2008 da mistanken oppsto, og kom til oss tidligere. Jo lenger tid det går, jo vanskeligere er det å finne bevis i slike saker, sier førstestatsadvokat Djupesland.

Berit Reiss Andersen er advokat for en ledende ansatt som var siktet. Hun sier at hennes klient aksepterer Økokrims avgjørelse.

— Han ser frem til å legge saken bak seg, sier hun.

Frakt av råstoff

Bestikkelsene ble ifølge Økokrim foretatt i forbindelse med en fraktavtale rederiet hadde med Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) om frakt av alumina (råstoff til aluminiumsproduksjon) fra Australia til Bahrain. Alba var den gang eid 77 prosent av staten Bahrain.

Kommisjonsavtalen med en britisk mellommann ble inngått allerede i 1993, men en kraftig forhøyning av satsene fra 1998 tydet på at det var snakk om bestikkelser. Det har gått meget store pengesummer fra norske Cabu Chatering, via mellommannen i London, til et medlem av kongefamilien i Bahrain. Denne personen var da både oljeminister i Bahrain og styreleder i Alba.

Bare siste perioden

Straffen fra Økokrim rammer bare perioden fra Norge fikk ny og strengere korrupsjonslovgivning i juli 2003 og frem til mars 2004, da rederiet avsluttet avtalen. I denne siste perioden gikk det ifølge Økokrim 18 millioner kroner ut av rederiet til mellommannen.

— Vi mener å kunne bevise at omtrent 9 millioner av dette har gått videre til medlemmet av kongefamilien i Bahrain, sier Djupesland.

Pengene ble betalt til bankkonto i Sveits tilhørende et selskap registrert på British Virgin Islands kontrollert av en mellommann bosatt i London.

Fra bankkonti som denne mellommannen disponerte i Sveits og på Guernsey, ble det betalt penger til bankkonti i Sveits, Liechtenstein og Luxembourg, kontrollert av et medlem av kongefamilien i Bahrain.

Ledelsen i rederiet Torvald Klaveness ønsker ikke å gi noen kommentarer, men henviser til sin advokat, Bjørn Stordrange.

Lettelse i rederiet

Stordrange bekrefter overfor Aftenposten at rederiet har besluttet å vedta forelegget.

— Dette er gamle forhold som man også tidligere har varslet Økokrim om selv.

Han sier at bestikkelsene pågikk høsten 2003 og tidlig i 2004, og like etter at de nye lovbestemmelsene mot korrupsjon trådte i kraft sommeren 2003.

— Økokrim mener at rederiet var for sen til å tilpasse seg den nye lovgivningen. Verdiene taler for seg, pengebeløpene som Økokrim har nevnt i sin pressemelding har jeg ikke kommentarer til.

— Er de feil?

— Vi tar til etterretning det Økokrim sier. Jeg kommenterer ikke tall.

— For rederiet er det en lettelse å bli ferdig med dette. Det har vært gjennom en undersøkelse- og etterforskningsperiode som er avsluttet.

Vestlig tankesett

— Rederiet har fått forelegg for å bestikke et medlem av kongefamilien i Bahrain. Hva er din kommentar til det?

— Vi har registrert gjennom etterforskningen at Bahrain er organisert vesentlig annerledes enn vestlige demokratier. Det er en av grunnene til at det ikke alltid har vært lett å anvende vestlige normer og vestlig tankesett for transaksjoner i Bahrain. Utover det vil ikke jeg kommentere enkeltpersoners transaksjoner i Bahrain.

— Har dette endret seg nå?

— Min klient er fullstendig innforstått med at de norske bestemmelsene om korrupsjon er vesentlig annerledes i dag enn før sommeren 2003, det gjelder også for virksomhet i andre land.

— Var det vanskelig å vedta forelegget, var det mye diskusjon om det?

— Spørsmålet ble grundig behandlet og vurdert. Mitt inntrykk er at det var en felles opplevelse av lettelse å bli ferdig med dette.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Her er de fem spørsmålene som Yara-toppene håper kan frifinne dem

 2. ØKONOMI

  Fire «nei» fra de Yara-tiltalte da ankesaken startet

 3. ØKONOMI

  Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon

 4. ØKONOMI

  Betalte millioner for verdiløse konsulentavtaler. Delte pengene med skatteparadis-selskaper. Skal ha skjult pengene i Sveits.

 5. KOMMENTAR

  "Thorleif Engers frifinnelse viser at Økokrim var overmodig"

 6. ØKONOMI

  Han mottok millionbestikkelser fra Yara. Nå er han mistenkt for hvitvasking av flere hundre millioner kroner.