Norge

Flertall på Stortinget for å sikre Hæren helikopterstøtte i Nord-Norge

Arbeiderpartiet, KrF og Venstre sikrer regjeringen flertall for planen for Hæren og Heimevernet. Avtalen blir lagt fram på en pressekonferanse 14.30.

Bildet er tatt 10. mars i år under øvelsen Joint Viking 2017.
  • og NTB

Etter det NTB erfarer er de fem partiene enige om å sikre helikopterkapasitet til Hæren i Nord-Norge, ved basen på Bardufoss. Regjeringen ønsket i utgangspunktet å flytte helikoptrene til Rygge, hvor de skulle være dedikert til spesialstyrker og terrorberedskap i sør.

SV og Senterpartiet står utenfor enigheten på dette punktet. Årsaken er blant annet at vedtaket ikke spesifiserer hvor mange helikoptre det skal være på Bardufoss og Rygge i det som beskrives som en delt løsning.

Avtale kommer

Hvorvidt det åpnes for innleie av private helikoptre, er ikke entydig klart. I innstillingen går det fram at Hæren skal sikres dedikert helikopterstøtte, og at man skal se på mulighetene for «alternativ supplerende kapasitet»

Detaljene blir gjort kjent under pressekonferansen.

Ved siden av helikopterstøtte til Hæren i nord har størrelsen på Heimevernet vært et stridstema. 40.000 soldater er tallet flertallet skal ha samlet seg om. Det er 2.000 flere enn regjeringen i utgangspunktet foreslo, men 5.000 færre enn Senterpartiet forlanger.

Ikke mer penger

SV, Sp, og Arbeiderpartiet har ønsket å øke bevilgningene til Forsvaret neste år, men får ikke flertall for dette. Årsaken er at KrF og Venstre er bundet av budsjettforliket som ble inngått med regjeringspartiene i forrige uke.

Neste mulighet til å plusse på midler til Hæren og Heimevernet er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett til våren.

Allerede mandag kveld lå det an til å bli flertall for en løsning som sikrer Hæren en viss helikopterstøtte i Nord-Norge.

– Vi er åpne for å se på løsninger som gjør at både spesialstyrkene og Hæren får i hvert fall en like bra situasjon som i dag, totalt sett, sa Høyres Hårek Elvenes til NTB mandag kveld.

Ikke det samme

Høyre har foreslått å leie inn sivile helikoptre i tillegg til Hærens Bell-helikoptre. Senterpartiet er kritisk til en slik løsning.

– Å leie inn sivile helikoptre blir ikke det samme, sa Liv Signe Navarsete til NTB før siste runde med forhandlinger kom i gang mandag.

Både Høyre og Ap mener det er viktig med en bred enighet om planen for Hæren og Heimevernet, som skal gjelde til 2035. Ap inngikk i fjor høst et forsvarsforlik med regjeringspartiene.

Det skal for øvrig være flertall i komiteen for å framskynde anskaffelsen av nye stridsvogner til 2019, og det åpnes for så vel kjøp som innleie.

Les også

LES OGSÅ: Hærsjefen ba Stortinget om hjelp til å redde en kampklar hær. Den hjelpen får han ikke.

Les mer om

  1. Landmakt
  2. Landmaktutredningen
  3. Forsvaret