Norge

Verftsansatte om KNM Helge Ingstad-teori: – Ansvarsfraskrivelse

– Norske myndigheter leter bare etter unnskyldninger, mener spanske verftsansatte som bygget KNM «Helge Ingstad». Samtidig har Forsvaret iverksatt tiltak ombord på de andre fregattene for å redusere risikoen for vanninntrenging.

Skadene på KNM «Helge Ingstad» forårsaket under kollisjonen med tankskipet Sola natt til 8. november. Senere kantret skipet og ble liggende nesten helt under vann.
  • Thomas Olsen
    Journalist

– Vi har aldri fått en slik klage før. Aldri, sier fagforeningsleder og ansatt ved skipsverftet Navantia i Spania, Javier Galán (58) til NRK.

Han reagerer på at det Sjøforsvaret og den norske havarikommisjonen mener det var noe galt med de vanntette skottene på fregatten KNM «Helge Ingstad», som sank etter en kollisjon med et tankskip natt til 8. november.

Aftenposten har tidligere fått opplyst av Kristian Haugnes i Statens havarikommisjon for Forsvaret at vanninntrengningen på KNM Helge Ingstad først skjedde i aktre generatorrom, før vannet så spredte seg videre til girrommet og til slutt til maskinrommet.

Vanninntrengningen skal ha skjedd via de hule propellakslingene, ifølge Forsvaret.

– Hvis akslingene hadde vært hule, og ledet vann på denne måten, hadde dette blitt et problem langt tidligere. Da ville fregatten ha sunket for lenge siden, hevder Galán til NRK.

  • Havarikommisjonen: Fregatten var ikke så vanntett som antatt
En feil i konstruksjonen gjorde at motorrommet ble fylt av vann, mener Havarikommisjonen.

Installerte midlertidige vannsperrer denne uken

KNM «Helge Ingstad» er én av fem fregatter i det norske Forsvaret.

Sjøforsvaret gjennomførte denne uken midlertidige tiltak ved de andre fregattene, som skal forhindre totalhavari ved en eventuell kollisjon, skriver VG.

Onsdag opplyste Forsvarsmateriell at man ville installere oppblåsbare belger for å tette de hule propellakslingene, slik at vann ikke trenger inn i fregattenes maskinrom ved en eventuell havarisituasjon.

– Alle fregattene er bygget på samme måte. I løpet av onsdagen kommer Sjøforsvaret til å ha implementert midlertidige tiltak på tre av fire fregatter, sier stabssjef i Forsvarsmateriell maritime kapasiteter Steinar Nilsen til VG.

Den fjerde fregatten, KNM «Fridjof Nansen» er for tiden inne til et større, planlagt vedlikehold. Fartøyet vil få implementert oppblåsbare belger når den legger ut igjen i april neste år, opplyser Forsvarsmateriell.

– Kvalitet svekket av kollisjon

Han mener propellakslingene må ha blitt skadet under selve kollisjonen, og at dette kan være den eneste forklaringen på at de ledet vann mellom seksjonene.

– Hvis du for eksempel har en bil, selv om den er av god kvalitet, så vil den få problemer hvis du kolliderer med den, mener Galán.

Avviser norsk teori

Fagforeningslederen er kritisk til at Navantia ikke ble kontaktet om saken tidligere. Han peker på feilnavigeringen som skjedde på fregatten i forkant – der de blant annet feiltolket lys fra tankbåten Sola TS, som de trodde kom fra land.

– Jeg tror det eneste de leter etter, er unnskyldninger. Slik jeg tolker jeg det, mener jeg det er ansvarsfraskrivelse etter det som gikk galt. Mannskapet på fregatten burde ha unngått kollisjonen, og gjort mer for å unngå den alvorlige situasjonen i etterkant, sier Galán.

Bekymret for selskapets rykte

NRK har ikke fått intervju med ledelsen i Navantia. Men selskapet sier i en uttalelse at fregattene oppfylte alle tekniske krav før de ble overlevert til Norge.

– Vi er et internasjonalt selskap. Og dette gjør en forferdelig skade. Fordi det etterlater et inntrykk at vi ikke klarer å lage båter. Selv om vi har gjort det i århundrer, uttaler Javier Galán.

Tankrederiet: - Sola gjorde ikke noe galt

Da Havarikommisjonen la frem sin foreløpige rapport om fregattulykken, ble det også pekt på at lys fra tankskipet Sola TS kan ha medvirket til kollisjonen.

Mannskapet på KNM «Helge Ingstad» så lyset på dekket på tankskipet og trodde de det kom fra land. Dermed trodde de det ikke var mulig å passere styrbord for objektet, slo Havarikommisjonen fast.

– Dekkslyset på Sola TS var på, noe som kan ha vært medvirkende til at ulykken skjedde, opplyste avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Dag S. Liseth. Han vil ikke si noe om det er ulovlig eller ei å ha på fulle dekkslys.

Nå tilbakeviser eieren av Sola TS, det greske rederiet Tsakos Energy Navigation, at tankskipet gjorde noe galt før kollisjonen.

– Det stemmer at dekklysene på tankskipet var slått på både før, under og etter avgang fra Stureterminalen. Det er ingenting unormalt ved det. Det står igjen mye jobb på dekk når en oljetankar forlater terminalen, uttaler rederiets pressetalsmann, Patrick Adamson til NRK.

Rederiet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før Havarikommisjonen kommer med sin endelige rapport om ulykken.

Sola TS repareres nå i Gdansk i Polen. Rederiet vil ikke si noe om skadeomfanget, men opplyser at oljetankeren trolig er tilbake i trafikk allerede i midten av desember.

Les mer om

  1. Fregatthavariet
  2. KNM «Helge Ingstad»
  3. Sjøforsvaret