Utsetter togkonkurranse i Norge

Det blir ingen avgjørelse om hvem som vinner den første jernbanepakken i Norge før sommeren.

I revidert statsbudsjett fortalte Regjeringen at Norge bestiller 25 ekstra Flirt-togsett. Fra før av er 100 slike satt i drift og flere bestilt.

Norske passasjerer vil dermed tidligst i desember 2019 oppleve å sitte på utenlandskdrevne tog i Norge. Så sent som for to år siden hadde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen et mål om at dette skulle skje i desember 2018.

I juni skulle det kringkastes om NSB fortsatt får kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, eller om et utenlandsk selskap overtar oppdraget.

Nå har Jernbanedirektoratet funnet ut at de ikke klarer å ta en avgjørelse om dette innen sommerferien. I en kort tekst lagt ut på egne hjemmesider tirsdag heter det at direktoratet «trenger noe mer tid for en forsvarlig gjennomgang og vurdering av de innkomne tilbudene».

Derfor hoppet Flytoget av

Fristen for å levere anbud på det som kalles Jernbanepakke Sør – Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen (lokalbanen til Stavanger) – gikk ut 1. mars.

Da kunne Aftenposten fortelle at Flytoget, som tidligere har vist stor interesse for nettopp Sørlandsbanen, hadde hoppet av konkurransen.

Dette var grunnene til at Flytoget hoppet av:

  • De får ikke bruke eget materiell.
  • De får ikke bruke egne salgssystemer.
  • De har ikke tariffordninger som er landsdekkende, med tanke på å bruke folk som er ansatt i selskapet i dag.
  • Kontrakten vil gjelde for 8–10 år. Det er lang tid og innebærer en risiko.
  • I den aktuelle perioden vil det være mye bygging av ny jernbane både ved Kristiansand og Stavanger. Det blir mye buss for tog.
  • Flytoget var redd for at merkevaren skulle bli svekket.
NSB og konsernsjef Geir Isaksen er i trøbbel akkurat når det skal avgjøres om selskapet fortsatt får kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

NSB taper tillit – punktlighet fortsatt feil vei

Avgjørelsen om jernbanepakke Sør kommer i en vanskelig tid for NSB.

Frem til i fjor høst kunne selskapet notere en stadig stigende tilfredshet hos sine passasjerer. Så snudde trenden, og for få dager siden kunne Aftenposten fortelle at det kun er én av togstrekningene i landet der kundene er mer fornøyd våren 2018 enn de var høsten 2017.

Nemlig Bergensbanen mellom Oslo og Bergen.

Massive forsinkelser er ifølge NSB selv en viktig årsak til utviklingen. Denne statistikken blir ytterligere forverret når punktlighetstallene for uke 20 (uken med 17. mai) nå foreligger.

Den viser at det ikke var én lokaltogstrekning og ikke én InterCity-strekning på Østlandet som i uke 20 nådde NSBs egne punktlighetskrav.

InterCity-strekningen på Østfoldbanen, mellom Halden og Oslo, var nede på 44 prosent punktlighet. Ingen av lokaltogstrekningene rundt Oslo nådde 78 prosents punktlighet, målt i rushtiden. Tog til Bergen og Trondheim hadde en punktlighet på henholdsvis 66 og 63 prosent.

Så sent som mandag ettermiddag oppsto nok en gang full stans i togtrafikken rundt Oslo, grunnet kommunikasjonssvikt mellom lokførere og togledere. Selv om problemet ble løst ganske raskt, ble flere titalls tog betydelig forsinket.

Slik forklarer de utsettelsen

Slik forklarer fungerende sjef for «persontrafikkavtaler» i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, det som har skjedd:

– Det har kommet såpass bra med tilbud at vi trenger mer tid på evaluere disse, og igjen gi anbyderne mulighet til å revidere sine tilbud.

– Da blir det for knapt med tid til å fullføre dette før sommerferien, sier han.

– Dere har fått aksept fra Samferdselsdepartementet til å gjøre dette?

– Ja, de er orientert, sier Horrisland.

Her er Aftenpostens vurdering av de antatt sterkeste utfordrerne til NSB.