Norge

Fire av ti gårdsbruk lagt ned

Siden 1999 er fire av ti norske gårdsbruk lagt ned. I den samme perioden ble jordbruksarealet redusert med 5 prosent, ifølge en ny SSB-rapport.

Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Jordbruksarealet utgjør om lag tre prosent av landarealet i Norge, ifølge rapporten « Jordbruk og miljø », som ble lagt fram av Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag.

– Det registrerte jordbruksarealet i drift utgjorde 9,82 millioner dekar i 2016. Det er en reduksjon på 5 prosent fra 1999. Jordbruksarealet i drift hadde en topp i 2001 med 10,47 millioner dekar, heter det i rapporten.

Den mest fruktbare jorden, såkalt «fulldyrket jordbruksareal», er blitt redusert med 9 prosent siden 1999 – fra 8,87 millioner dekar til 8,07 millioner dekar.

Leder Petter Bartnes i Norges Bondelag mener statistikken viser behovet for en aktiv landbrukspolitikk som stimulerer til jordbruk og matproduksjon over hele landet.

– Den største nedgangen i fulldyrket jordbruksareal finner vi i Hordaland, Sogn og Fjordane og Troms. Dette er områder hvor naturen ikke gir grunnlag for stordrift, og viser tydelig at det trengs et løft for de små og mellomstore gårdsbrukene. I tillegg ser vi en klar nedgang i antall gårdsbruk langs svenskegrensa i Hedmark hvor mye må tilskrives at det har blitt svært krevende å ha dyr på beite som følge av økt rovdyrbestand i området, sier Bartnes.

Nedgangen i antall jordbruksbedrifter har vært størst i Hedmark og Oppland, med henholdsvis 2.700 og 2.500 bruk, ifølge rapporten.