Norge

Får ikke Nav-hjelp til å spore opp uteblitte elever. Nå vil Oslos skolebyråd ha lovendring.

Osloskoler får ikke hjelp fra Nav når de forsøker å spore opp elever som ikke har møtt opp til skolestart.

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen mener barns skolegang er så viktig at taushetsplikten må vike for Nav.
 • Thomas Olsen
  Journalist
 • Olga Stokke
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

De siste syv årene har 1409 barn i grunnskolealder ikke møtt til skolestart. Det tilsvarer 50 skoleklasser med 28 elever.

Oslo-skolen bruker betydelige ressurser på å kontakte foreldre og å spore opp elever som ikke er på plass når de skal. Bare på Linderud skole i Groruddalen uteble 37 av 540 elever uten gyldig fravær ved skolestart.

 • 44 oslobarn møtte ikke til skolestart i fjor: De fleste er bare seks år

Urolige lærere

Skolene er pålagt å forsøke å spore opp de uteblitte barna. Det kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave.

Allerede dagen etter skolestart starter lærere å ringe foreldre. Det er viktig å få elevene tilbake på skolen så raskt som mulig, understreker skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Jeg har møtt flere lærere som forteller om bekymring og uro over ikke å vite hvor disse barna er. Bekymringen øker når tiden går. Barn kan få store problemer hvis de blir borte fra skolen. For dem er en måned kjempelenge, sier hun.

– Skolegang viktigere enn personvern

Før sommerferien i år fikk Oslo-skolen blankt nei til å få hjelp fra Nav i arbeidet med å spore opp elever og deres foreldre.

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ikke gi dispensasjon fra reglene om taushetsplikt.

– Jeg er overrasket over det byråkratiske avslaget. Det virker som om Nav kun har vurdert deres egen nytte av å hjelpe skolene. Det er veldig sneversynt. Jeg etterlyser en vurdering av Barnekonvensjonen og barns beste i dette. Barns rett til opplæring er viktigere enn foreldrenes rett til personvern, sier Thorkildsen.

Vil endre Nav-loven

I november i fjor søkte Utdanningsetaten om Nav-kontorene kunne gi opplysninger om hvor etterlyste elever oppholder seg eller bekrefte at familier befinner seg i Oslo.

Skolebyråden vil nå foreslå en lovendring som kan åpne for at skolene kan få opplysninger fra Nav.

–Jeg er i kontakt med stortingsgruppen til SV, og så vil jeg ta saken opp med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Hun har jo selv vært skolebyråd i Oslo, så jeg forventer at hun forstår. Vi bruker mye ressurser på å lete etter uteblitte elever. Det må kunne løses på en enklere måte, sier Thorkildsen.

– Men er det ikke en politioppgave å spore opp forsvunne barn og familier?

– Det kan du si. Spørsmålet er om man kan gå mer rett på sak, på et lavere nivå. Det er jo skolen selv som kontakter familiene. Det hadde vært fint om skolen kan ordne opp. Både politiet og barnevern har nok å gjøre.

– Har ikke opplysninger

Statsråd Hauglie vil ikke kommentere avslaget på deling av opplysninger med skoler. Arbeids- og sosialdepartementet viser til at NAV normalt ikke besitter informasjon om elevers oppholdssted, utover det som er oppgitt til folkeregisteret.

– Ved melding om mistanke om at et barn oppholder seg i utlandet, ber NAV barnets foresatte eller den som mottar barnetrygd dokumentere om barnet oppholder seg i Norge. Oppholdet blir normalt dokumentert enten ved oppdatering i folkeregisteret, eller med bekreftelse av skolegang i en annen kommune. I de sakene hvor opphold i Norge ikke blir dokumentert, stanses utbetalingen av barnetrygd. NAV sitter ikke på opplysninger om barnets oppholdssted i slike saker, opplyser Morten Dagre i departementets presse- og kommunikasjonsseksjon.

– Vil ha Nav-opplysninger

Det er akkurat slik NAV-informasjon som vil være til stor hjelp for skolemyndighetene, parerer byråd Thorkildsen.

Les mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Barn
 3. Oslo
 4. Taushetsplikt
 5. Skolestart
 6. Oslo kommune
 7. Nav