NVE: – Rekordlavt grunnvannsnivå

Grunnvannsnivået i landet er nå på et kritisk lavt nivå og aldri har det vært registrert et like lavt nivå i juli, ifølge seksjonssjef Inger Karin Engen i NVE.

Lav grunnvannstand gjør at elver og bekker blir tørre. Loeselva, som går mellom Hokksund og Steinberg i Buskerud, har tørket inn i likhet med mange småelver på Østlandet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det har vært en usedvanlig tørr sommer og varmerekorder har blitt registrert over hele landet. Ikke siden 1947 har Norge opplevd maken og landets grunnvannsnivå er på et kritisk lavt nivå.

– Den eldste målestasjonen vi har er på Groset i Telemark. Den er 70 år gammel og der har vi aldri før registrert så lavt grunnvannsnivå i juli måned som det vi har nå. I og med at det har vært like varmt og like lite nedbør i store deler av landet, kan vi si den er representativ for andre områder også, sier hydrolog og seksjonssjef Inger Karin Engen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Det har vært en usedvanlig tørr sommer og varmerekorder har blitt registrert over hele landet. Ikke siden 1947 har Norge opplevd maken og landets grunnvannsnivå er på et kritisk lavt nivå. Kilde: NVE

Hun understreker imidlertid at det er vanlig med variasjoner i grunnvannstanden.

– Grunnvannstanden varierer alltid gjennom året. Den er generelt lavest på vinteren og så stiger den utover våren i forbindelse med snøsmelting. Deretter synker den i løpet av sommeren og når et nytt minimum rundt september for så å stige igjen på grunn av nedbør på høsten, sier hun og legger til at det som nå skjer er svært uvanlig.

Vann til brann

Med tørken har det hersket ekstrem skogbrannfare i store deler av Sør-Norge, hvor det i forrige uke herjet mellom 250 og 300 skogbranner.

Skogbrannfaren er forventet å vare til langt ut på sensommeren.

– Vi har nok vært forskånet fra noen virkelig store skogbranner så langt, men det er på grunn av brannvesenets iherdige innsats. Lav grunnvannstand gjør at elver og bekker blir tørre, og tilsiget til elver og vannmagasiner reduseres. Dermed blir tilgangen på vann til brannslukking vanskelig og utfordrende, sier Engen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyste forrige uke at de vurderte å be om bistand fra EUs vannbombefly på grunn av de mange skogbrannene i Sør-Norge.

Drikkevann utsatt for tørking

NVE har oppfordret vannverkseiere til å følge nøye med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasiner, og Norges geologiske undersøkelser (NGU) ber nå folk melde inn dårlig kapasitet i drikkevannsbrønner i en såkalt digital dugnad.

– Drikkevannskilder er nå utsatt for tørking og det er klart, det er jo en fare, sier Engen.

Askøy kommune i Hordaland er snart tom for vann og vannstanden i Ingersvann, den viktigste drikkevannskilden i kommunen, synker med om lag 5 centimeter om dagen, ifølge NRK.

Det er satt i verk en rekke tiltak for å ta vare på vannet og unngå sløsing.

– I hovedstaden er det jo blant annet datovanning, hvor man kan vanne hagen i to timer om kvelden på partallsdatoer om din adresse slutter på et partall og på oddetallsdatoer dersom husnummeret slutter på oddetall, sier Engen.

Sammenhengende nedbør

Selv om mange badeglade nordmenn jubler for sydenvarmen, venter mange på regn og nedbør.

– Det er jo landbruket som merker de mest alvorlige konsekvensene av alt dette. Og denne situasjon oppleves nok veldig dramatisk for mange bønder som er så avhengige av litt nedbør.

Til uken er det meldt om fortsatt tørt og varmt vær både på Sørlandet og Østlandet, og det er foreløpig ingen utsikter for noe våtere enn en mulig ettermiddagsbyge.

– Nedbør vil bedre situasjonen, men da helst en type regnvær som er sammenhengende og ikke en byge i ny og ne. Dersom vi går en våt høst i møte med en god del mer nedbør enn normalt, vil grunnvannsnivået være oppe på et normalt nivå igjen i løpet av noen måneder, sier Engen.