Regjeringen avblåser helikopterkrisen for Marinen og Kystvakten

Skandalehelikopteret NH90 kan likevel dekke behovet for både Kystvakten og fregattene, mener Regjeringen. Svaret er store mengder reservedeler og mange flere som kan drive vedlikehold.

Inspektører fra kystvaktskipet KV Svalbard veier en krabbe under en fiskeriinspeksjon.

Hvor store lagre med reservedeler som må til, hvor mye personell som kan drive vedlikehold, eller hvor mye full utnyttelse av helikopteret vil koste, har Regjeringen foreløpig ikke et svar på. En delvis utnyttelse vil koste 470 millioner.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) støtter seg på en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) når han avviser forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens varsel fra februar om at skandalehelikopteret NH90 kun må forbeholdes marinens største krigsskip, fregattene.

I februar ble Bruun-Hanssen klar over NH90-helikoptrenes sjokkerende høye behov for løpende vedlikehold. Luftforsvaret hadde konkludert med at NH90-helikoptrene kun ville klare 2100 flytimer i året, mens behovet var 5400 timer.

«Under gitte forutsetninger» 5400 flytimer

Nå sier FFI-rapporten «Ambisjonsnivå for flying av NH90» at det «under gitte forutsetninger vil være mulig å produsere helt opp til 5400 flytimer», noe som vil dekke behovet for fire fregatter og fire kystvaktfartøyer.

«Disse forutsetningene omfatter blant annet tilstrekkelig god tilgang på reservedeler, mange nok dokker for vedlikehold og stor nok vedlikeholdsorganisasjon», heter det.

Forutsetningene innebærer reservedelslagre om bord på fartøyene, noe FFI ikke har brakt på det rene om rent praktisk er mulig.

«Det er ikke vurdert om det er plass om bord på fartøyene for det nødvendige antallet reservedeler,» heter det i rapporten.

Om man legger seg på en ambisjon på 3900 flytimer kan tre fregatter få helikoptre og to kystvaktfartøyer. FFI har beregnet at dette årlig vil koste 470 millioner kroner mer enn tidligere anslått. Hva 5400 timer vil koste er ikke beregnet.

Ubehjelpelige mot ubåter

FFI-rapporten konstaterer at fregattene uten helikoptre ikke vil være en reell trussel for ubåter. De vil enkelt kunne ha oversikt over hvor fregattene til enhver tid befinner seg, og holde seg utenfor rekkevidde av skipenes torpedoer.

Heller ikke skipenes hovedvåpen, Naval Strike Missile (NSM), med en effektiv rekkevidde på ca. 200 km, vil kunne utnyttes fullt ut uten helikoptre.

En fisker tar inn snøkrabber på dekk Kystvakten inspiserer.

– I mange situasjoner føler vi oss handlingslammet uten helikopter

Marinen har meldt inn et behov på 200–250 flytimer pr. fartøy pr. år, men opp mot 400 timer når skipene er involvert i internasjonale operasjoner.

Kystvakten har meldt inn et behov på totalt 2700 flytimer for fire fartøyer.

Slik forklarer stabssjef Morten Jørgensen i Kystvakten behovet:

– Helikoptre er et daglig behov. I mange situasjoner føler vi oss handlingslammet uten helikopter, spesielt ute på de store havområdene.

Muligheten til å gjennomføre gode redningsoperasjoner svekkes kraftig i nordområdene, uten helikoptre, sier Kystvakten.

Rømmer før kystvaktskipene er fremme

Jørgensen peker på at fiskebåter fra EU tar seg inn i norsk sone. Med seiling tar det så lang tid at de rekker å trekke seg ut igjen før Kystvakten er fremme. En annen gjenganger er at det fiskes «småfisk» rundt Bjørnøya. Også her er det tilfeller der man hadde man rukket frem med helikopter mens fisket pågikk, men ikke uten.

– Vi blir mindre effektive. Uten helikoptre går mye av tiden med til å forflytte fartøyene over store havområder, mellom spredte konsentrasjoner av aktivitet. Fartøyer som vi oppdager et behov for å foreta inspeksjon hos, kan følge oss på flere nautiske mils avstand, sier Jørgensen.

Et 17 år langt mareritt

NH90-helikoptrene, som skal koste tilsammen 7,2 milliarder kroner, har vært et mareritt for Forsvaret:

I 2001 bestilte Norge 14 stykker: Åtte til Kystvakten og seks til marinens fregatter.

I 2009 landet det første i Norge. Det er fortsatt er under uttesting og ikke satt i tjeneste som planlagt, hos Kystvakten. Det, og flere søster-helikoptre som har kommet, er dessuten «midlertidige» utgaver som må oppgraderes før de blir fullt ut operative.

Om Forsvaret velger å beholde fregatt-helikopteret som kom i januar, skal det uansett gjennom en fire år lang forberedelsesperiode.

– Levetidskostnadene for NH90 ligger nå an til å bli på nesten 30 mrd. kroner. Ved å betale seg ut av kontrakten og i stedet kjøpe amerikanske Sikorsky Sea Hawk-helikoptre kan vi spare over 11 milliarder kroner, sa Christian Tybring-Gjedde (Frp), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til Aftenposten 24. januar.

Nå sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen:

– Vi holder fast på ambisjonen om at innfasingen av NH90 skal være ferdig i 2022.