Norge

Ruspasienter skal slippe å stå i kø

Regjeringen brukte en sommersøndag til å lansere sin nye helsereform. Den møter motstand

De må slite for å få flertall for den nye reformen, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Nesvold, Jon Olav

 • Geir Salvesen

Høyre/Frp-regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri. Det betyr at pasientene selv kan bestemme hvor de vil behandles, privat eller offentlig.

- Tiden folk står i kø skal bli kortere, sier statsminister Erna Solberg som lanserte reformen sammen med finansminister Siv Jensen, Frp og helseminister Bent Høie (H).

- Altfor mange venter unødvendig lenge på helt nødvendige helsetjenester samtidig som vi vet at det er ledig kapasitet både i det offentlige og det private, sier helseminister Bent Høie.

Reformen består av tre søyler:

Fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri.

Skal kjøpe mer fra private gjennom anbud.

Øke friheten til de offentlige sykehusene gjennom å fjerne aktivitetstaket på behandling.

Reformen skal, ifølge Høie, begynne å virke fra 2015 og utvides fra 2016. Bent Høie sier at innføring av fritt behandlingsvalg i 2015 vil koste 150 millioner, men at beløpene vil øke fra år til år. Pasientene skal ha rett til å velge blant godkjente private sykehus, om man kan få raskere hjelp der.

Høie sier det vil gi mer konkurranse, og han tror det vil bidra til mer effektivitet.

- Jeg tror reformen vil stimulere det offentlige til å bli mer effektive og fjerne hindringer som gjør at de ikke kan utnytte all kapasitet. Jeg tror dette vil gi bedre kvalitet, mer åpenhet og raskere behandling, sier helseministeren.

Prioriteringene i helsetjenesten skal det offentlige styre, på bakgrunn av hva som er pasientens medisinske behov.

-  Vi endrer ikke hvem som skal få behandling, men når og hvor de kan få det.

I dag må mange av disse pasientene stå i kø fordi kvotene i helsevesenet er brukt opp.

De private aktørene som kan brukes må være godkjent av staten.

- Det skal stilles samme krav til dokumentasjon og kvalitet som for offentlige sykehus. Pasientens trygghet skal stå i sentrum, sier Høie.

Det offentlige skal kjøpe flere helsetjenester fra private gjennom anbud.

- Den største veksten i bruk av privat behandling i årene fremover vil trolig komme fra anbud og avtaler, mener han.

Reformen skal nå ut på høring.

Møtt av motstand og stor skepsis

Helsereformen ble ikke akkurat tatt imot med åpne armer i det politiske miljøet:

- Problemet er at de kommersielle aktørene nå fritt kan etablere tilbud til de pasientene som det lønner seg for. De pasientene som det lønner seg å behandle, de med enkle diagnoser som det er lett å gjøre noe med, vil komme raskere frem i køen. Men det betyr ikke at det er de pasientene som trenger det mest, som kommer raskest frem, sier SV-lederen.

Det er hovedinnvendingen blant skeptikerne som også omfatter Arbeiderpartiet, KrF og Venstre. De to siste er regjeringens støttepartier i Stortinget.

- Jeg er halvlunken til forslaget. Regjeringen ser ut til å ha glemt ideell sektor, Frelsesarmeen, Blå Kors og andre. Vi er opptatt av at de skal være med på lik linje, sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson i KrF. Hun mener at dette må styres skikkelig, hvis partiet skal støtte opplegget.

- Det offentlige må ha definert at disse har rett til helsehjelp. Det må ikke være slik at de private skaper seg et marked og en markedsføring av behov.

Også Torgeir Micaelsen, Aps helsepolitiske talsperson, er bekymret for at reformen vil føre til at de lønnsomme pasientene trenger igjennom.

- Ap har brukt private i mange sammenhenger der det er fornuftig. Men vi mener at det skal skje ved politiske prioriteringer, og at vi har et system som sikrer at det ikke bare er de lønnsomme pasientene som trenger igjennom, men også de komplekse.

Fagdirektør ved Stavanger Universitetssykehus, Sverre Uhlving, sier det er noe bekymring innen fagmiljøet for at private bygger seg opp og at det tyngste blir igjen i det offentlige.

- Ofte er det mange private og ideelle organisasjoner som har bygd seg opp med tunge tilbud innen rus og psykiatri, men der er det allerede avtaler og det skjer innen et avtaleverk. Det er viktig at det blir stilt samme krav til de private tilbyderne og det offentlige. Og med samme krav til ettersyn.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Pasienter kan ikke lenger velge behandling på private sykehus på det offentliges regning

 2. POLITIKK

  Solberg utvider fritt behandlingsvalg – får kjeft av Ap

 3. DEBATT

  Gir fritt behandlingsvalg bedre helse? | Sigrid Hagerup Melhuus

 4. POLITIKK

  Støre om helseministerens helseløfter: Underlig å komme med nye når de gamle ikke er innfridd

 5. NORGE

  Vil øremerke midler til kreftpasienter som har ventet

 6. POLITIKK

  Ap til frontalangrep på det private helsevesenet: Vil nekte offentlige leger å jobbe på si i det private