Norge

Storbyene advarer Regjeringen mot reservasjon

Bystyret i Erna Solbergs hjemby gir et klart råd til Regjeringen om ikke å gi leger mulighet til å reservere seg. Dermed har alle de store byene nå sagt nei.

Bare fem av 150 kommuner som så langt har uttalt seg, har støttet reservasjonsretten, og debatten har vært følelsesladd i hele landet. Spesielt mye motstand møter statsminister Erna Solberg i sin egen hjemby.
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Åtte fra statsministerens eget lokallag stemte for kraftig refs av Regjeringens reservasjonsforslag da Bergen bystyre behandlet saken.

Dermed vedtok bystyret i statsministerens hjemby en høringsuttalelse der de sier at Regjeringens forslag om å gi leger reservasjonsadgang rammer enkeltkvinner, er prinsipielt problematisk og uthuler ordningen med allmennpraktiserende fastleger. Bystyret gir et klart råd om ikke å innføre ordningen.

Les hele vedtaket her

De fleste av partiene hadde fristilt sine representanter i saken, noe som gjorde avstemningen mer interessant enn vanlig er. Åtte av de 41 som stemte imot reservasjonsrett kommer fra Solbergs eget partilag, Bergen Høyre.

Frp-er sto bak opprøret

En av dem er Geir Kaland. Han er ikke bekymret over at han kan bidra til ytterligere hodepine for statsministeren.

— Hvis man ser på antallet kommuner som har sagt nei til reservasjonsrett, så tror jeg denne utfordringen er velkjent for regjeringen lenge før vi behandlet saken. Vi er ikke bundet i samme grad som stortingsgruppen, og jeg mener det er viktig å vise velgerne lokalt at det finnes Høyre-politikere som er helt klart imot dette, sier han.

I Frp var det to representanter som brøt ut og stemte imot egen Regjerings forslag, Guttorm Alvsaker og Morten Myksvoll.

Sistnevnte var også aktiv i debatten.

— Dette er en sak som rører en nerve i meg. Kvinners rettigheter står på spill, sier han.

Sammen med Ap og Venstre hadde Myksvoll forfattet forslaget til vedtak som klart konkluderte imot reservasjonsrett. Byrådet ville kun vedta at saken om reservasjonsrett ikke skulle være en sak for lokaldemokratiet, men bli avgjort på nasjonal nivå. Det syntes både opposisjonen og flere i byrådspartiene ble for feigt. Enden på visen ble at begge punktene ble vedtatt, noe byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) undret seg over.

- Selvmotsigelse

— Det er litt selvmotsigende at bystyret først vedtar at dette ikke er en sak for lokaldemokratiet, og deretter gir et klart råd om at reservasjonsretten ikke skal innføres. Det betyr at regjeringen må trosse bystyreflertallet dersom ordningen skal innføres, sier hun.

Geir Kaland innrømmer at det kan virke selvmotsigende.

— Men det ble slik som konsekvens av at byrådet ikke var tydelig nok i sin innstilling. Mange mente at vi burde komme med en konklusjon, og da var det dette forslaget det kunne bli flertall for. Jeg synes ikke det er perfekt, men mener vi måtte gi et signal, sier Kaland.

Ordfører Trude Drevland (H) har tidligere markert seg som en sterk motstander av reservasjonsretten. Likevel stemte hun i tråd med byrådets innstilling.

— La det likevel være hevet over enhver tvil at jeg er imot enhver reservasjonsrett og -mulighet, sa hun fra talerstolen.

«Reservasjonsretten er forhistorisk. Regjeringen må svare for avtalen, ikke lokalt. Konklusjonen i tillegg ikke god», skriver Drevland på Twitter torsdag morgen.

Frihet fra eller frihet til?

Bare fem av 150 kommuner som så langt har uttalt seg, har støttet reservasjonsretten, og debatten har vært følelsesladd i hele landet.

I Bergen ble den relativt saklig og fattet, selv om Oddny Miljeteig (SV) dro inn både drap på abortleger i USA og katolsk anti-abortkamp i Spania.

— Noen mener at jeg nå drar det for langt, men jeg husker godt kampen for selvstendig abort. Fastlegen er pasientenes dør inn til helsetjenester. Da skal man slippe å bli møtt med moralisering og misjonering.

Marita Moltu (KrF) reagerte på fremstillingen.

— Samvittighetsfrihet er en sentral menneskerettighet. Europaparlamentet sier at helsepersonell ikke skal presses til å gå imot sin samvittighet. Her har vi to rettigheter som står imot hverandre, men det er mulig å ivareta begge. Jeg er ikke imponert over viljen til å ta hensyn til andres samvittighet, sa hun.