Helleland støtter mobilfrie skoler

Flere norske skoler har innført mobilforbud, og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil løfte fram forbudet som en nasjonal sak.

Fere norske skoler har innført mobilforbud. Jeg vil løfte fram forbud som en nasjonal sak, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det sier ministeren til Adresseavisen mandag.

Hoeggen ungdomsskole var, for to og et halvt år siden, den første skolen i Trondheim med mobilfri sone. Skolen har siden meldt om positive erfaringer og elever i mer bevegelse og sosialisering. Bleiker videregående skole i Asker har på sin side innført obligatorisk låsing av mobiler i låsbare poser.

I Norge er det opp til den enkelte skole hvordan mobilen får brukes, men Helleland ønsker å løfte fram mobilforbud som en nasjonal sak.

– Jeg er opptatt av at alle unger skal ha muligheten til å være til stede i skolehverdagen og ha minst mulig forstyrrelser. Å oppleve noen timer i døgnet som er mobilfri, er veldig viktig. Om noen år ser vi effekten av mobilbruken som nå foregår, og jeg er redd for hva vi vil se, sier hun.

Bekymret

Helleland er bekymret over effekten sosiale medier kan ha på ungdommer.

– Vi ser et ekstremt press på hvordan man eksponerer seg selv, og hva man eksponeres for. Før var det læreren eller nabojenta som var rollemodellen, nå er det Kardashians og bloggerne. Det er veldig viktig at skolen snakker om dette, sier hun, og understreker at et nasjonalt forbud ikke er behandlet i regjeringen.

Skeptisk

Leder for utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) er ikke like overbevist om at mobilforbud er veien å gå.

– Jeg er i utgangspunktet skeptisk til at vi skal detaljstyre skolen fra Stortinget, og synes skolene selv bør få vurdere bruken av telefon. Jeg har tillit til at lærerne og rektorene klarer å håndtere dette på en god måte hvis man mener det ødelegger for undervisningen, sier Steffensen i en kommentar til NTB.

– Mobiltelefon og bruk av sosiale medier er kanskje en av vår tids største folkesykdommer, og påvirker nok konsentrasjonen. I arbeidslivet kan man heller ikke forvente å få sitte med Snapchat og Facebook hele dagen, så jeg har stor forståelse og aksept for om skoler ønsker å styre mobilbruken, tilføyer han.

Redd Barna vil ikke ha forbud

Redd Barna støtter restriksjoner på mobiler i norske skoler, men er imot et nasjonalt mobilforbud.

– Vi synes det er bra at Helleland gjør barns nettbruk til en nasjonal sak, men det må gjøres på andre måter enn et absolutt forbud for alle. Det bør i stedet være opp til hver enkelt skole å bestemme mobilforbud selv, sier Redd Barnas rådgiver på nettvett, Kaja Hegg.

En del av barneministerens jobb er å legge til rette for at skolene får de riktige verktøyene til å stille spørsmål om hva som er negativ bruk av mobil og hva som kan være positivt, legger Hegg til.

– Det er stor forskjell på å bruke mobilen godt i undervisningen og at elevene surfer seg vekk fra hva som foregår i klasserommet, sier hun.