Opprydningen etter Terra-saken har kostet 290 millioner kroner i advokatutgifter

Advokatene som har jobbet med Terra-saken det siste tiåret, har tjent svimlende summer på opprydningsarbeidet etter investeringsfadesen.

Sammenlagt brukte de involverte kommunene og Terra Securities' konkursbo 290 millioner kroner på advokatutgifter, skriver Klassekampen. Kommunene brukte tilsammen 74 millioner kroner.

Bakgrunnen for saken var at åtte norske kraftkommuner risikerte å tape 1,5 milliarder kroner etter at de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meglerne i Terra Securities i 2017. Kommunene fikk medhold i at meglerne hadde vært uaktsomme og brutt sin opplysningsplikt.

Etter at meglerfirmaet gikk konkurs tok kommunene ut søksmål mot Terras forsikringsselskap for å få utbetalt ansvarsforsikring på inntil 50 millioner kroner, et krav lagmannsretten stilte seg bak.

Kommunene har siden klart å halvere tapet, men også brannslukkingsarbeidet har altså kostet dyrt. Bare i Rana kommune har 8 millioner kroner gått til advokatutgifter mens Narvik måtte ut med 12 millioner kroner for samme tjenester.