Abortsøkende må vente inntil to uker

KrF vil gi kvinner to dagers obligatorisk tenkepause før en abort, men de fleste må fra før vente lenger enn det.

Jordmorleder: Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen: Ventetid er ikke nødvendig. Kvinner har tenkt på dette fra det tidspunktet de oppdager at er gravide.

— Jeg har aldri hørt om en abortsøkende kvinne som har fått time til abortinngrep på dagen, sier Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet.

Dette stemmer med en rundspørring Aftenposten har gjort ved seks forskjellige sykehus.

Noen sykehus prøver å få kvinnen inn innen tre dager, andre innen to uker. Hvis kvinnen er kommet langt i svangerskapet, blir hun prioritert ved alle sykehus.

Aftenposten spurte sykehusene hvor lang tid det tar fra kvinnen tar kontakt om abort til inngrepet blir utført. Nesten ni av ti kvinner som tar abort, bruker abortpille.

Ahus: Undersøkelse etc innen én til tre dager. Medisinsk abort innledes som regel umiddelbart etterpå.

Drammen : I snitt en til to uker.

Bærum: For tiden en til to ukers ventetid.

Vestfold: De fleste får time til forundersøkelse i løpet av en uke eller to.

Lillehammer: Første ledige time innen maks en uke. Samme dag, hvis ledig time.

St. Olav, Trondheim: Fra noen dager til uker, avhengig av hvor langt svangerskapet har kommet.

Stavanger: En til to ukers ventetid.

Hammerfest: Kan ikke svare på dette.

afp000814654-1EkWMlDFf9.jpg

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener kvinnene har reflektert lenge før de tar avgjørelse om abort.

— Vi ser det som ikke hensiktsmessig å påføre jentene en merbelastning ved en obligatorisk refleksjonstid .

Ved den utvidete rekvireringsretten som jordmødre og helsesøstre innehar, vil helsesøster og jordmor være en naturlig samtalepartner om seksuell helse. Det er et lavterskel tilbud som kommer kvinner i reproduktiv alder til gode, sier hun.

To dagers angretid

I sitt nye programforslag foreslår konstituert parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti at kvinner må gjennom en «obligatorisk refleksjonstid» i opptil to døgn før en abort kan gjennomføres

Abort er ikke feil.

Les også

Dette er hva jeg forteller kidsa: Ingen tar abort fordi man ikke har tid til å tenke

Krf-leder Dagrun Eriksen: Foreslår to dagers refleksjonstid fra informasjon om abort til utførelse

Kvinner i Norge har selvbestemt abort frem til 12 uke i svangerskapet. Det er to måter å få utført abort på; medikamentell og kirurgisk abort.

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen presiserer at sykehusene vurderer hver enkelt kvinne for seg, og at man medisinsk ikke oppfatter et abortinngrep som noe akutt.

Prioriterer de som er kommet lengst

— Som regel får kvinnen beskjed om å vente en til to uker, det kommer an på hvor langt hun er kommet i graviditeten. Hvis en kvinne er for eksempel 11 uker på vei forsøker sykehusene å ta henne inn så raskt som mulig.

Etter debatten om fastlegers rett til å reservere seg mot inngrep fikk kvinner mulighet til å kontakte sykehusene direkte. President i Legeforeningen, Marit Hermansen sa i går at hun ikke kjente til at dette var blitt noe problem, og at abortinngrep ble foretatt på dagen.

Helene Skjeggestad om abort:

Les også

Kjære KrF. Lærte dere ingenting av reservasjonsrettdebatten?

Erna Solberg: Ikke aktuelt

Statsminister Erna Solberg; Jeg har lest forslaget fra KrF, og mener nok ikke at dette er aktuelt.

Heller ikke statsminister Erna Solberg synes det er noen god idé.

— Jeg har lest forslaget fra KrF, og mener nok ikke at dette er aktuelt. Jeg er enig med SV og Ap om at vi ikke skal rokke ved kvinners rett til abort, men jeg blir oppgitt over hvordan Ap og SV alltid skal så tvil om intensjonene til KrF., sier Solberg.

Angretid?

Les også

Hei, KrF! Skal jeg skamme meg over å ha tatt abort? | Linn-Elise Øhn Mehlen

— Ytterst sjelden med time samme dag

Professor emeritus Ole-Erik Iversen ved Universitetet i Bergen sier bruken av medikamentell abort fremdeles er økende, og de aller fleste benytter seg av metoden. I Bergen i løpet av fem år var abortene før uke ni medikamentelle. På landsbasis kom det gradvis.

- Tror du det er enklere å bestemme seg for å ta abort når de kan ta en pille?

— Nei, kirurgisk abort ved å ta en sprøyte i armen og sove under inngrepet vil være enklere. Med en pille settes det i gang en spontanabort mens kvinnen er våken, og dette er på ingen måte et enkelt valg for henne.

Lillehammer sykehus:

På Lillehammer sykehus kan kvinner ta abort samme dag som de tar kontakt, hvis det er ledig time.

— Kvinner som kontakter sykehuset om abort, får første ledige time innen max en uke, sier Stian Westad, avdelingssjef på Kvinneklikken ved sykehuset på Lillehammer.

— De kan eventuelt få time samme dag som de tar kontakt, hvis det er ledig time. Men det er ytterst sjelden at det er ledig time samme dag.

-Flere og flere kvinner som vil ta abort, kontakter sykehuset direkte uten veien om fastlege, jordmor eller helsesøster, sier Westad.

Ahus:

Ved Akershus universitetssykehus får kvinner time for undersøkelse, informasjon og planlegging innen en til tre dager etter at de tar kontakt for abort.

— Medisinsk abort innledes som regel på poliklinikken umiddelbart etter undersøkelsen. Rundt 80 prosent av kvinnene får medisinsk abort, det vil si intet inngrep, sier Berit Dahlstrøm, avdelingssjef for Gynekologisk avdeling ved Ahus.

Kirurgisk abort utføres to ganger ukentlig, og planlegges vanligvis så snart mulig etter undersøkelsen.

Drammen sykehus:

Ved Drammen sykehus tar det i snitt en-to uker fra kvinnen tar kontakt om abort til den blir gjennomført. Men hvis det nærmer seg 12 ukers svangerskap, tas kvinnen raskere inn.

— Pasientene får ikke time samme dag som de ringer, men er det usikkerhet om svangerskapslengde, får de time neste dag, sier Marieke Claessen, avdelingssjef for avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus.

Ved Drammen sykehus får 90 prosent av kvinnene medisinsk abort.

-De fleste starter abortprosedyren samme dag som de møter til vurdering, sier Claessen.

Kvinnene får informasjon av lege og sykepleier når de møter første gang til vurdering.

Bærum sykehus:

Ved Bærum er det for tiden ventetid for å få utført abort.

— Vi har ca 1-2 ukers ventetid akkurat nå, noen ganger kan det være kortere ventetid, sier Ingerid Helene Herstad Nygaard, Avdelingssjef for avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus.

Hvis kvinnen antas å være tett opp mot 12 uker, får hun time umiddelbart.

I Bærum gis informasjon om abort når kvinnene ringer for å bestille time, eventuelt sendes skriftlig informasjon hvis pasienten ikke reserverer seg mot å få brev. Nygaard sier at hvis pasienten er usikker på om hun vil ta abort, får hun alltid tilbud om å snakke med en sosionom eller få ny time senere. Hvis kvinnen er sikker, avtales når aborten skal igangsettes, ofte samme dag.

Finnmarkssykehuset:

Finnmarkssykehuset i Hammerfest kan ikke svare på hvor lenge det tar fra kvinner tar kontakt om abort til inngrepet utføres.

Avdelingsleder Margareth Larsen ved Kvinne- og barneavdelingen sier at deres sykehus legger opp til at kvinnene skal ha betenkningstid .

-Men viktigst er det at man får en tenketid fra man har vært til en første konsultasjon og mottatt rådgivning, til man mottar innkallingen for selve abortinngrepet. Tenketiden gjør at man enten blir enda mer sikker på at man vil gjennomføre en abort eller at man ombestemmer seg etter nøye gjennomtenkning, sier Larsen.

Hun presisere at det ikke er noen enkel avgjørelse å ta abort.

  • Hør politisk redaktør Trine Eilertsen og kulturredaktør Sarah Sørheim diskutere denne saken i ukens politiske podkast, Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: