Norge

Drammen-Eidsvoll får gullalder - NSB «dumper» Østfoldbanen frem til 2021

Nå skal 140 flere pendlertog i døgnet gå til og fra Oslo. Mens reisende mellom Drammen og Eidsvoll får et stort løft kommer ingen av togene Østfoldbanen til gode.

Nå blir det flere avganger for mange lokalpendlere rundt Oslo. Vinnerne er reisende på strekningen Drammen-Eidsvoll.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Det er denne hverdagen passasjerene ønsker seg bort fra, og som NSB nå vil avhjelpe med hyppigere avganger og lengre tog.
JOU__M0Q4682-pnQr5MftDg.jpg

Neste søndag er NSBs nye rutetabeller et faktum. Da fyker antall avganger i været for svært mange som pendler til jobb i Oslo, på Østlandet.

Dette skjer fordi Jernbaneverket fra 14. desember av tillater over 100 flere tog gjennom Oslotunnelen — mellom Skøyen og Oslo S - i døgnet.

Til sommeren blir det plass til enda 40, når den nye, storslåtte og forsinkede stasjonen på Høvik blir klar.

Gull for Drammen-Eidsvoll - håpløst for Østfoldbanen

Dette gir alt i alt en dramatisk forbedret toghverdag for mange, med hyppigere avganger og nyere tog med flere seter.

I praksis kan mange som pendler på strekningen Drammen-Eidsvoll ifølge NSB kaste fra seg rutetabellen. Det vil uansett komme et tog om ikke så mange minuttene, ikke minst om man har Oslo S som mål.

Men én svært stor gruppe passasjerer blir «dumpet» av NSB. De får hverken et bedre tilbud nå, til sommeren eller på lang sikt.

Bidrar med 14 millioner reiser årlig - «dumpes»

Det handler om den utskjelte, ofte propp fulle og ofte forsinkede Østfoldbanen, nærmere bestemt tog til Ski, Moss, Mysen-Rakkestad og Halden.

Sjefen for NSBs persontog, Tom Ingulstad, konstaterer at det ikke legges opp til noe løft for Østfoldbanen før det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski, Follobanen, står klar i 2021.

Mens folk som reiser på knutepunktstasjonene Asker-Sandvika-Lysaker-Skøyen-Nationaltheatret-Oslo S-Lillestrøm vil oppleve at tog kommer hvert 10. minutt, og reisende på Spikkestadlinjen får tog hvert kvarter, blir det ikke én ekstra avgang for togene på Østfoldbanen.

En viktig årsak til dette er at det i dag går fire spor fra Oslo i retning Lillestrøm, og fra i juni fire spor i retning Asker. På Follobanen er kun mindre forberedelser gjort.

NSB: Ikke forsvarlig med flere tog på Østfoldbanen

- Ingulstad, hvilken hilsen har du til pendlerne på Østfoldbanen?

— At vi skal gjøre så godt vi kan. Men at dagens avganger representerer så mange tog som vi mener det er forsvarlig å kjøre her. Slipper vi til flere tog blir det mer stamping, mer køkjøring.

- Men kapasiteten er langt på vei sprengt i dag?

— Vi er på det rene med at det er trangt på Østfoldbanen. Der vi har mulighet skal vi kjøre med doble togsett. Vi venter med lengsel og smerte på Follboanen, sier Ingulstad.

Dårligere tilbud til NSB-sjefen selv

En av pendlerne på Østfoldbanen heter Geir Isaksen. Han er sjef for NSB.

Aftenpostens gjennomgang av det nye tilbudet i 2014 og sommeren 2015 viser at reisende fra Kolbotn, som Isaksen, faktisk får et dårligere reisetilbud.

NSB-sjefen er selv lokaltogpendler, fra Kolbotn til Oslo på Østfoldbanen. Togtilbudet for ham svekkes i tiden som kommer.

Togene som kommer fra Moss, og som i tillegg til Ski-togene stopper her, skal nemlig fra 14. desember av stoppe på Holmlia. I stedet tar Mysen-toget over Kolbotn-stoppene. Disse togene er ofte korte, og tar dermed langt færre passajerer enn «Mosse-togene».

I tillegg er tilbudet i helgene dårligere enn på «Mosse-togene», med to timer mellom hver avgang i stedet for én, lørdag kveld og søndag formiddag.

Dette bekrefter Ingulstad.

Vet ikke hvor mange som reiser på lokalstrekningene

Aftenposten har bedt NSB fortelle hvor mange som i dag reiser på de ulike lokaltogstrekningene.

Enten det dreier seg om enkeltstrekninger, som Drammen-Dal, eller «hovedstrekninger» som flere linjer sammen betjener, som Drammenbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen (ikke inkludert InterCity Oslo-Halden).

Men det bekrefter Tom Ingulstad at NSB i dag ikke har gode tall på. NSB kan fortelle at Lillestrøm er den travleste stasjonen i rushtiden på strekningen Drammen-Eidsvoll, og at Asker er nummer to og Drammen nummer tre.

Men i motsetning til Ruter, som har fotoceller som teller antall ben som går inn på et T-bane tog, har NSB helt frem til nå, i 2014, lent seg på manuelle tellinger.

Der NSBs ansatte på gitte dager stiller seg opp og teller passasjerer på utvalgte stasjoner så godt de kan, to ganger i året.

Dette kan ifølge Ingulstad gi seg rare utslag, hvis det for eksempel finner sted et stort idrettsarrangement langs linjen akkurat disse dagene.

— Men vi bruker tallene så godt vi kan når vi gjør analyser, og mener at vi treffer ganske godt. Og det nye togene kommer med fotoceller, sier Ingulstad.

Hver tredje passasjer - 14 millioner - «dumpes»

Noen grove tall oppgir Ingulstad likevel.

- Hvis du tar med strekningen fra Skøyen, med dagens Follobane til Ski, Moss og Mysen, havner vi for Østfoldbanen på ca. 14 millioner reisende i året.

Det gir nesten 40.000 per dag, gjennom året.

- Tenker vi øst-vest, Drammen-Eidsvoll, havner vi på ca. 25 millioner.

Det gir nesten 70.000 per dag, året gjennom.

- Hvor mange av disse reiser vestover, mot Drammen, og nordøstover, mot Eidsvoll?

— Vi tror det er omtrent like mange, sier Ingulstad.

Dette vil si at noen flere enn hver tredje passasjer grovt sett ikke får et bedre reisetilbud før i 2021, når Follobanen skal stå klar.

Så mye bedre Drammen-Asker-Skøyen-Oslo S-Lillestrøm-Eidsvoll:

Her er de gode nyhetene og de litt mindre gode:

Linje L1: Asker-Lillestrøm

 • Dagens tilbud dobles på linjen Lillestrøm-Asker, utenom rushtiden.
 • Dagens tilbud dobles på linjen Skøyen-Asker, i rushtiden.
 • På linjen Asker-Lillestrøm skal togene stoppe på alle stasjoner.
  På Spikkestadlinjen har jernbanen fortsatt som ambisjon å legge ned Hallenskog stasjon, der de reisende kjemper en fortvilet kamp for å beholde stasjonen. Den legges etter planen ned i juni.

Linje L2: Skøyen-Oslo-Ski

 • Nå i desember kjøres denne linjen fra Ski til Skøyen, ikke til Lysaker. Fra juni av skal ekstratog i rushtiden gå Ski-Stabekk.
 • Oppsummert: Seks «raske» tog i timen vil stoppe på følgende stasjoner:
 • Asker-Sandvika-Lysaker-Skøyen-Nationaltheatret-Oslo S-Lillestrøm.
 • Det blir fem tog i timen Drammen-Oslo S.
  Linje 3: Oslo S-Jaren:
 • Ingen endringer.
  Linje 12: Kongsberg-Oslo S-Eidsvoll
 • Små endringer. Kunder på Gulskogen mister 07:48-avgangen.
 • På Steinberg, en stasjon som også har vært truet av nedleggelse, har en lokal aksjon vunnet frem. Det blir prøveordning med stopp igjen her fra september 2015.
  Line L13: Drammen-Dal
 • Ingen endringer.
  Linje 14: Kongsvinger-Asker
 • Små endringer. Avgang fra Kongsvinger 05.53 og fra Asker 15:39 får dobbelt togsett i stedet for enkelt. 06:54-avgangen fra Årnes og 15:52-avgangen fra Oslo S forsvinner. På grunn av noen korte perronger har bakre togsett kun av- og påstigning på Kongsvinger, Årnes, Sørumsand, Fetsund og Nerdrum øst for Lillestrøm.
  Linje 21: Moss-Skøyen
 • Skal stoppe på Holmlia i stedet for Kolbotn. Ekstratogene i rushtiden, som i dag går direkte Ski-Oslo S, skal nå også stoppe på Holmlia, og gå til Skøyen.
 • Når det nye togparkeringsanlegget på Høvik åpner til sommeren skal togene gå fra Moss til Stabekk. Det vil glede mange som jobber på Lysaker.
 • Fra nå av skal de nye Flirt-togene overta avgangene i grunnrutene, mens Type 70, tog som er godt kjent på linjen til Halden, igjen skal overta ekstra-avgangene.
 • Dette betyr flere seter på grunnrutene, og færre på ekstra-avgangene.
  Linje 22: Mysen-Skøyen
 • Ekstratogenen som tidligere gikk her kommer tilbake, men skal stoppe på Oslo S i stedet for Skøyen.
 • Grunnrutetogene stopper på Kolbotn i stedet for Holmlia.
 • Strekningen Mysen-Rakkestad stenges fra 1.1.2015 til 10. august 2015.
 • Fra et ikke avklart tidspunkt i juni til 10. august blir hele strekningen Ski-Rakkestad stengt. Dette skyldes innføring av det nye signalsystemet ERTMS.

Store forandringer på InterCity-linjene

I stedet for å gå mellom Skien og Lillehammer skal Vestfoldbanen nå ha Eidsvoll som endestasjon.

Tog fra Lillehammer vil nå ha Drammen som endestasjon.

Det kommer flere avganger lørdag ettermiddag og søndag formiddag.

Dette innebærer at det nå vil gå tre NSB-tog i timen til Gardermoen. Dette som en direkte utfordring til Flytoget.

Ingen flere flytog nå

Flytoget er tildelt 25 prosent av den nye kapasiteten i Oslotunnelen. Det er planlagt flere avganger fra Lysaker, de kommer ikke nå eller til sommeren, opplyser Flytoget.

Les mer om

 1. Samferdsel