Opphold til kun én syrer ved Storskog etter asylinstruks

Før regjeringens hasteinstruks i november om å avvise asylsøkere med lovlig visum i Russland, fikk tre av fire syrere opphold i Norge. Etter det har kun én av 258 syriske asylsøkere som kom over Storskog fått opphold.

Etter at regjeringen strammet inn mottaket av asylsøkre med opphold i Russland har kun en syrer fått opphold, mens 258 skal returneres til Russland.

— Dette viser at UDI anså Russland som et trygt tredjeland i færre saker enn det som var tilfelle etter at regjeringen instruerte dem om å gjøre det. Det kan synes som om dette ikke var praksis før instruksen, og at faglige vurderinger dermed er blitt tilsidesatt av politikk, sier rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)til VG.

Les Erna Solbergs kommentar til asylreturene:

Les også

- Det er alltid problemer med å returnere folk, fordi folk har et ønske bli her

Fram til 22. november i fjor ga UDI opphold til 56 syrere. 16 fikk ikke asylsøknaden behandlet fordi de hadde hatt opphold i Russland og én fikk avslag etter en realitetsbehandling. Av sakene behandlet etter det, har kun én syrer fått opphold, mens 258 skal returneres til Russland.

Jøran Kallmyr (Frp), statssekretær i Justis— og beredskapsdepartementet, er ikke overrasket.

— Loven ble endret 20. november. Vilkårene ble endret og det er helt naturlig at UDI følger opp det. Endringene blir jo store når loven endres, og det er det disse tallene viser. Det er mer overraskende hvis noen blir overrasket over det, sier Kallmyr til avisen.