Her har flyktningdugnaden startet

UDI jobber på spreng for å få på plass mottaksplasser til asylsøkerne.

Sist uke nådde flyktningkrisen Norge for alvor, da antall asylsøkere steg fra 790 i uke 37 til hele 1242 asylsøkere fra mandag til søndag.

Det betyr at det er kommet

Les også

nesten 2800 nye asylsøkere i september

.

En av dem er Samer Ugur fra Syria, som kom til Norge med toget fra Gøteborg. Se video her:

I forrige uke ble også myndighetene nødt til å oppjustere prognosene for nye flyktninger.

Les også

UDI venter nå opp mot 20.000 asylsøkere i løpet av året

.

Les også

SISTE: Migrantkrisen: Regjeringen ber politiet styrke grensekontrollen

Har avtaler om 3400 akuttplasser

Samtidig er UDIs mottaksapparat i ferd med å sprenges. Allerede i august var så godt som alle transittmottak fulle.

UDI ba blant annet Oslo kommune om hjelp:

Les også

Jakter på brakketomter og tomme lokaler for å huse asylsøkere

Etter å ha lagt ut en åpen etterlysning etter mulige overnattingsplasser, har UDI nå klart å inngå akuttavtaler om kost og losji for nærmere 2400 nyankomne asylsøkere.

-Vi kan ikke sitte å vente, så vi har vært veldig bredt ute i markedet siden i sommer og gitt klare signaler om at vi trenger innkvartering til asylsøkerne. Det er godt kjent blant kommersielle aktører og kommuner at asylsøkerne trenger dette, sier presserådgiver i UDI John Olav Kroken til Aftenposten.

Se hvor Oslo foreslår asylmottak i byen:

Les også

Her kan asylsøkerne få husrom i Oslo

Seniorrådgiver i regions— og mottaksavdelingen i UDI, Christer Andreassen, forteller at UDI har mottatt totalt 150 innkvarteringstilbud på sin åpne invitasjon. Men det er bare inngått avtaler med 15-17 av disse.

— Den store majoriteten av henvendelser er ikke aktuell for oss i denne omgang, sier han.

Kontaktes av private som vil huse asylsøkere

Han forteller at UDIs innkvarteringsgruppe følger opp de mottatte tilbudene og gjør avtaler om akuttplasser fortløpende.

— Vi prioriterer aktører som har erfaring med mottaksdrift, eller i alle fall profesjonell overnattingsvirksomhet, og som har alle godkjenninger og infrastruktur på plass.

En stor del av tilbudene kommer dessuten fra privatpersoner, forteller Andreassen. Dette egner seg dårlig for nyankomne asylsøkere samtidig som små grupper spredt mange steder vanskeliggjør logistikken for UDI.

— Private bør heller kontakte kommunen for å forhøre seg om muligheten til privat bosetting, det vil si ta imot en som har fått innvilget oppholdstillatelse og venter på bosetting, sier Andreassen.

1000 får plass hos Smiths Venner

Tirsdag vil UDI også offentliggjøre en avtale om 1000 overnattingsplasser i Stokke. Avtalen er gjort med Stiftelsen Brunstad Konferansesenter, som er knyttet til norske Smiths Venner.

Avtalen er i første omgang for fire uker. Men regionsdirektør i UDI Eirik Eide åpnet på tirsdagens pressekonferanse for å forlenge dette.

Regionsdirektøren forklarer at senteret er ment som en akuttinnkvartering og at asylsøkerne som blir bosatt der kun skal bo der noen dager til de blir overført til ordinære asylmottak.

— Vi jobber intenst med å få opp den ordinære kapasiteten. Per i dag har vi ledige plasser i vanlige mottak. Men situasjonen blir mer og mer krevende for hver dag, sier han.

Se hvor i Norge UDI har inngått mottaksavtaler i kartet øverst i saken

Har bevilget 227 millioner kroner

Hva kostnadene til hasteovenatting blir, er vanskelig å beregne. Men innkvarteringen er atskillig dyrere enn de normale transittplassene som for lengst er fylt opp:

Døgnprisen på disse nye akuttplassene skal variere fra 475 kroner til 1 350 kroner, inkludert måltider.

Fredag vedtok Regjeringen en tilleggsbevilgning på til sammen 227 millioner kronerfor å takle kraftige økningen av asylsøkere etter sommeren.

Etter at tilstrømningen ble så stor at flyktninger måtte sove på gaten utenfor Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo, ble det inngått flere midlertidige hotellavtaler for flyktninger som står i kø for å få registrert seg som asylsøkere hos PU.

Bakgrunn:

Les også

Nesten 2800 nye asylsøkere i september

Stort press på Tøyen:

Les også

- Kaotisk og uholdbart for flyktninger som venter

Søker 7500 nye mottaksplasser

Men dette er bare akuttløsninger. Hvor asylsøkerne skal få bo etter å ha blitt registrert, blir en like stor utfordring. Dagens asylmottak er de siste månedene blitt fylt opp med ekstrasenger. De fleste ordinære mottaksavtaler inneholder nemlig opsjonsavtaler der driftsoperatøren forplikter seg til å øke kapasiteten med 30–60 plasser innen 1-2 måneder når UDI har behov for plassene.

Men potensialet her er tatt ut. Derfor utlyste UDI nylig fem store anbudskonkurranser om til sammen 7500 mottaksplasser i de ulike UDI-regionene: Vest, Midt-Norge, Sør, Indre Østland og Nord.

Målet er å få til driftsavtaler med private bedrifter og ideelle organisasjoner om mottak med 120 – 200 plasser. Et mottak skal kunne huse 120 til 200 beboere, med opptil 60 tilleggsplasser. Det vil gi mellom 40 og 60 nye asylmottak i alle deler av landet utenom Oslo og Akershus. Fristen for anbud går ut 1. oktober.

Norges asylbaroner utvider:

Les også

Norske milliardærbrødre vil erobre Europas asylmarked

Her plasseres de enslige mindreårige

Før denne utlysningen hadde UDI totalt (transitt, enslige mindreårige og ordinære) 18.200 mottaksplasser i Norge.

Også antall enslige mindreårige asylsøkere har økt mer enn forventet. Denne gruppen krever atskillig mer av norske myndigheter. Hittil har UDI klart å inngå avtaler om 13 nye mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Det jobbes med å få på plass transittplasser for enslige mindreårige, ca. 100 plasser i løpet av kort tid, opplyser UDI.

Aftenposten har fulgt syriske asylsøkere ved flere grenseoverganger i Europa den siste tiden. Se flere videoreportasjer her: