Dropper plan om privat kreftklinikk

Et firma som ville starte privat kreftsykehus, er oppløst. Men initiativtageren sier han fortsatt vil jobbe for å tilby privat kreftbehandling i Norge.

Så sent som i april i år sa Torkel Oftedal fra Oncolomed på årsmøtet til Lungekreftforeningen i Stavanger at det skulle åpnes et privat kreftbehandlingssenter i Oslo om et par år. Dette er nå lagt på is.

Torkel Oftedal fra selskapet Oncolomed i Stavanger har ønsket å opprette en privat kreftklinikk i Norge. Eiendomsinvestor Per Berg fra ØIE Eiendomsutvikling på Lillestrøm gikk inn med kapital og som styreleder i klinikkselskapet.

I mai skrev Aftenposten om dødssyke kreftpasienter som oppsøkte Oncolomed for å få en såkalt «second opinion» og tilbud om behandling i utlandet. Vi fant 38 nordmenn som hadde dratt til en klinikk i Tyskland via dem for behandling med regional kjemoterapi. 31 av dem var ikke lenger i live.

I juni ble ØIE Medical formelt oppløst. Selskapet skulle starte en klinikk i Norge for å tilby to andre behandlingsformer.

Les også

BAKGRUNN: Klinikken selger kreftbehandling norske leger fraråder. Slik gikk det med 38 norske pasienter.

Ville tilby nye behandlinger i Norge

Oncolomed formidler pasienter til klinikker og behandlinger i flere land. Behandlingsformene cyberknife og tomoterapi er blant metodene som tilbys.

Begge brukes i flere land, og det er forsket på dem. Men det foreligger foreløpig ikke randomiserte, kliniske studier av metodene.

Det er disse behandlingsformene ØIE Medical ønsket å tilby i Norge, enten i samarbeid med offentlige sykehus, eller som en privatklinikk.

ØIE Medical er oppløst, og planene om privat kreftklinikk i Oslo er lagt på is. Til venstre: Torkel Oftedal, initiativtager og daglig leder i Oncolomed AS. Til høyre: Eiendomsinvestor Per Berg, som var styreleder i ØIE Medical AS.

«Begrensede anvendelsesområder»

ØIE Medical AS meldte i 2014 de to behandlingsmetodene inn i Nasjonalt system for innføring av nye metoder.

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene besluttet å nedsette en spesialistgruppe med en onkolog (kreftlege) fra hver helseregion for å vurdere behandlingsformene.

Spesialistgruppen leverte sin vurdering i juni 2016. De konkluderte med at cyberknife og tomoterapi er «spisset teknologi med begrensede anvendelsesområder». Gruppen kunne ikke anbefale at disse metodene får noen særskilt rolle i et fremtidig samlet stråleterapitilbud for norske pasienter.

– ØIE Medical har i flere år arbeidet opp mot de store sykehusene i Norge. Enten som samarbeid der ØIE tok investeringene og sykehusene tok seg av driften, eller som en ren privatklinikk, med samarbeid med det offentlige om tilgang på pasienter. Vi har registrert at helseforetak har nektet sykehusene å bli med på slike opplegg, sier investor Per Berg.

Han forteller at både rådgivere og fagmiljø skal ha bekreftet at utstyret ville ha vært et godt tilskudd for strålebehandling av kreft i Norge.

– Beslutningen om oppløsning av foretaket kom rundt årsskiftet 2016/2017, etter at vi i nesten fire år hadde brukt betydelige ressurser uten å få gjennomslag i helsevesenet, uttaler Berg.

Les også

LES OGSÅ: De tok imot 35 skadede ungdommer fra Utøya. Nå hylles lille Ringerike sykehus for behandling i verdensklasse.

Oftedal: – Frustrerende

Torkel Oftedal i Oncolomed mener avslaget fra spesialistgruppen var en medvirkende årsak til nedleggelsen av prosjektet.

– Det fremstår som en frustrerende situasjon at personalet på sykehusene synes å være de eneste som skjønner behovet for tomoterapi og cyberknife, mens de politiske beslutningstagere helt siden 2013 har gjort det de kan for å motarbeide prosjektet, sier Oftedal.

– Vi opplevde liten eller ingen interesse for forsøk på å komme videre hos politiske organer, sier Oftedal.

Selv om ØIE Medical er avviklet, arbeider Oncolomed videre med å bygge opp kreftbehandlingstjenester i privat regi.

– Vi jobber mest med å se på mulighetene for å etablere et privat senter for diagnostisk utredning av pasienter som enten har kreft eller er ferdig behandlet, eller for tidlig diagnostisering, med utgangspunkt i hjelpemidler og tester som finnes ute, men som mangler her hjemme, sier Oftedal.

Eiendomsinvestor Per Berg og hans firmaer har avsluttet samarbeidet med Oftedal.

– ØIE-systemet har nå intet samarbeid med Oftedal eller hans selskaper, sier Berg.