Norge

Rammet av Norwegian-kanselleringer? Da kan du ha krav på tusenvis av kroner i erstatning

Et stort antall Norwegian-passasjerer har de siste dagene fått ødelagt ferieplanene på grunn av kansellerte fly. De som er rammet kan ha krav på tusenvis av kroner i erstatning.

En flytur innenfor EU/EØS vil normalt utløse en erstatning på 400 euro. Det tilsvarer 3780 norske kroner.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

For andre sommeren på rad skaper Norwegian-kanselleringer problemer for en rekke passasjerer.

Men hva har du egentlig krav på? Du kan bruke Forbukerrådets flyrettighetskalkulator, eller lese punktene under, for å finne ut mer.

1. Når flyet er innstilt

Skal selskapet gi deg tre alternativer: refusjon, omruting så raskt som mulig eller omruting senere. Velger du å få pengene tilbake, kan du ikke kreve at flyselskapet sørger for ombooking, mat og drikke.

Hvis du velger omruting, har du imidlertid rett til å få dekket mat og drikke, overnatting om nødvendig og utgifter til telefonsamtaler.

Du har også rett til en økonomisk kompensasjon etter EUs standardsatser. De er på 250 euro pr. passasjer for korte strekninger (opptil 1500 km) og 400 euro pr. reisende på de litt lengre strekningene innen Europa.

Det betyr at du kan få opp mot 3800 kroner i kompensasjon dersom flyselskapet ikke klarer å få deg til destinasjonen.

Disse satsene betinger at selskapet vedgår ansvar for at situasjonen oppstår (mer under punkt 4).

Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent hvis man får tilbud om plass på et annet fly og ikke kommer frem mer enn 2–4 timer (avhengig av reiselengde) senere enn ved opprinnelig flyavgang.

Les også

48 korpsmusikanter skulle til Berlin med Norwegian, men flyet ble kansellert: – Nå vil vi bare hjem

2. Når flyet er forsinket

Du har krav på forpleining når flyet er forsinket med 2–4 timer (avhengig av reiselengde).

Er flyet forsinket med mer enn tre timer, har man samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte fly (se over).

Dersom forsinkelsen er på fem timer eller mer, skal selskapet også tilby refusjon av billettprisen for den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller for hele turen hvis man ikke kommer seg frem som planlagt.

3. Får jeg dekket mer enn flybilletten?

Ja, hvis du kan dokumentere at du har tapt mer penger enn standardkompensasjonen utgjør, så kan du også kreve erstatning for dette. Det kan for eksempel gjelde utgifter til hotell, feriehus eller leiebil, men igjen betinger dette at innstillingen ligger «innenfor flyselskapets kontroll». Og det økonomiske tapet må være en sannsynlig følge av innstillingen.

Her finner du mer informasjon om hvordan du klager til flyselskapet.

4. Unntakstilfeller: Ekstremvær, streik og sikkerhet

Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak, nevnes som eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er «ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet». Da har man ikke rett på kompensasjon.

I 2015 kom det imidlertid en ny EU-dom, som gjør det lettere å få erstatning.

I dommen ble det slått fast at passasjerer også har krav på standardkompensasjon når innstillingen eller forsinkelsen skyldes teknisk svikt.

– Det skal mye til for at flyselskapet ikke må betale kompensasjon. EU-dommen slår fast at flyselskapet må betale kompensasjon ved teknisk svikt, med mindre den tekniske svikten er en skjult fabrikasjonsfeil som påvirker flysikkerheten, eller er påført flyet ved sabotasje eller terrorisme, kommenterte Forbrukerrådet den gang.

Du har ikke krav på kompensasjon hvis du blir informert om innstillingen:

  • Senest 14 dager før avgang
  • Mellom 14 og 7 dager før avgang og samtidig tilbys ombooking slik at du kan reise maks 2 timer før opprinnelig planlagt avgangstid og være fremme senest 4 timer etter opprinnelig ankomsttid
  • Mindre enn 7 dager før avgang, forutsatt at man tilbys ombooking som innebærer at du kan reise maks 1 time før planlagt avgangstid og ankomme senest 2 timer etter planlagt tid.

Ingen kanselleringer tirsdag morgen

I morgentimene tirsdag har Norwegian ingen kanselleringer, hverken i Norge eller i utlandet.

– I dag ser det bra ut. Nå gjør vi alt vi kan for å holde oss til planen i dag og dagene fremover, sier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian til VG.

Les mer om

  1. Norwegian
  2. Forbrukerrådet
  3. EU