Norge

Flytter ut - barnevernet maktesløse

Barn som vil ut av fosterhjem og tilbake til egne foreldre, får ofte viljen sin selv om det ikke er det beste for barna. En fersk rapport slår fast at fosterbarn tidvis overstyrer barnevernet.

  • Forf>
  • <forf>haakon E. H. Eliassen <

— Barnevernetstår ofte maktesløse når ungdom vil flytte ut av fosterhjemmet. Selv om de velger å flytte hjem til dårlige fungerende foreldre eller på en hybel, er det lite å gjøre, sier sjefpsykolog Toril Havik ved Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet.Rapporten "Hjem igjen?" tar for seg alle fylkesnemndssaker i Norge i 2001, som behandlet spørsmålet om tilbakeføring til foreldrene av barn som var under omsorg av barnevernet.- Det handler ikke om at barnevernet jobber dårlig, men om ungdommens vilje som blir veldig utslagsgivende. Hvem kan tvinge en 17-åring til noe denne ikke vil. Vårt poeng er at det, på grunn av manglende alternativ, tas beslutninger som ikke alltid er til ungdommens beste.Sammen med Karen Hassel og Anne Poulsson har hun utarbeidet analyserapporten. Trioen har studert såkalte paragraf 4-21 saker til i alt 179 barn. I halvparten av sakene ble vedtaket om omsorgsovertagelse opphevet. Barna som ble vedtatt tilbakeført var først og fremst eldre barn og ungdommer som ikke ville være i fosterhjemmet, og der foreldre og kommunen var enig om tilbakeføring. - Manglende omsorg i hjemmet blir ikke utslagsgivende når nemndene behandler ungdommenes saker. Vi mener at det bare i få av sakene hadde skjedd positive forandringer hjemme hos foreldrene, slik at disse var i stand til å yte forsvarlig omsorg, sier Havik.Disse ungdomssakene ble oftest undergitt forenklet behandling, det vil si at nemndene tok stilling ut fra papirene i saken og at partene ikke møttes for å bli hørt.- For det første kunne det ha en bremseeffekt på ungdommens ofte spontane handlinger. For det andre kunne det bidra til at alle mulige alternativ ble grundig belyst og drøftet. Dette kan hindre at spontane valg får uheldige og langvarige konsekvenser for ungdommene, sier Havik til Aftenposten.- Hva skjer etter at ungdommene har flyttet hjem til foreldrene?- Undersøkelsen gir ingen kunnskap om hvordan det har gått med ungdommene. En oppfølgingsundersøkelse fra England har imidlertid vist at mange etter kort tid omplasserer seg selv til andre slektninger eller til venners familie.

Biologisk prinsipp

— Barnevernloven gir ingen annen bremse på foreldres anledning til å fremme sak for å få opphevet en omsorgsovertagelse, enn at det har gått 12 måneder siden saken sist ble fremmet. Derfor er det mulig for foreldre å fremme sak om tilbakeføring år etter år. Dette er ingen ideell løsning fordi det kan føre til at barna ikke tørr å knytte seg til fosterfamilien, mener Havik.Hun mener det legges for liten vekt på å vurdere om barnet har blitt så bundet til menneskene og miljøet der det er. Flytting kan medføre alvorlig fare for barnets utvikling. Hun forteller at en del barnevernsforskere mener det tidvis blir lagt for stor vekt på barnets biologiske bånd, og for liten vekt på deres psykologiske bånd.

&lt;b&gt;Vil bort.&lt;/b&gt;Fosterhjemsbarn bestemmer ofte helt og holdent hvor de skal bo - uansett hva barnevernet måtte mene.
&lt;b&gt;Kritisk.&lt;/b&gt;Sjefspsykolog Toril Havik har sett på nesten 200 saker om tilbakeføring av barnevernsbarn til sine opprinnelige foreldre.

Les mer om

  1. Helse