Forsvaret kjøper seks nye Seahawk-helikoptre

Regjeringen vil bruke 12 milliarder kroner på å kjøpe seks nye helikoptre til Kystvakten. De første kan være på plass i 2025.

Norge har bestilt seks slike Seahawk-helikoptere.

– Dette er en stor dag. Vi skal gjøre nye satsinger og investeringer for å trygge Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvaret kjøper inn seks nye helikoptre av typen Seahawk. Disse vil bli prioritert til Kystvakten, ifølge forsvarsministeren. Men de vil også være klargjorte for utstyr til anti-ubåt-operasjoner.

Helikoptrene har en ventet kostnadsramme på 12 milliarder kroner.

De har en toppfart på 140 knop og kan være i luften i 3,5 timer på en tank.

Også marinen mangler helikoptre til sine fregatter. Gram sier de undersøker om helikoptrenes oppgaver kan løses av andre kapasiteter som for eksempel droner.

11 års venting

Forsvaret har vært uten funksjonelle maritime helikoptre i 11 år. Det skyldes at 14 NH90-helikoptre som ble bestilt i 2001, ikke har fungert som lovet.

I fjor sommer sa Forsvaret opp kontrakten på leveranse av disse etter årevis med store problemer.

De første tre helikoptrene kan bli levert på sommeren 2025. Alle seks skal være levert innen 2027. De skal ha base på Bardufoss.

Også Danmark har Seahawk-helikoptre. Forsvaret vil sende mannskaper fra Bardufoss til Danmark før helikoptrene kommer, slik at de kan trene og skaffe seg erfaring.

– Det bidrar til at vi raskere kan få full operativ evne når vi mottar våre helikoptre, sier Gram.

Rask levering

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har flere ganger de siste månedene understreket behovet for nye helikoptre. Gram understreker at anskaffelsen er basert på forsvarssjefens råd.

I et intervju med Aftenposten i oktober pekte Kristoffersen på amerikanskproduserte Seahawk som et klart alternativ. Han gjorde det klart at han ønsket å ta snarveier i anskaffelsen.

Gram sier at de tre første helikoptrene egentlig var tiltenkt den amerikanske marinen, men at Norge kan få overta disse. Dermed kan de leveres raskt.

Savner avklaring på fregattene

Det ble ikke prioritert penger til slike helikoptre i statsbudsjettet for 2023. Stortinget må derfor godkjenne investeringen før regjeringen kan inngå avtale med amerikanske myndigheter. Det skal etter planen skje til sommeren.

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Hårek Elvenes, er glad for at regjeringen har funnet en løsning for Kystvakten. Men han mener det er et minus at de ikke samtidig kjøper helikoptre til fregattene.

– Fregattene er forutsatt å ha helikoptre. Vi forventer en snarlig avklaring på hvordan regjeringen vil dekke fregattenes behov for helikoptre, skriver han i en epost.

Det danske forsvaret har i mange år brukt Seahawk-helikoptre. Her er en av deres MH-60R Seahawk fotografert på en klippe på Grønland. Norske mannskaper skal trene i Danmark for å kunne være operative så snart helikoptrene er levert.

Skandale-helikoptre i retur

Forsvaret sa i juni i fjor opp kontrakten med leverandøren for de omstridte NH-90-helikoptrene og sa de ville sende dem i retur.

De 14 helikoptrene ble bestilt i 2001 og skulle vært levert i 2008. Men det første ble levert så sent som i 2018. Bare åtte er levert i endelig versjon. Dem har det vært en rekke problemer med.

– Det var på høy tid - noen vil si overtid - å skjære gjennom, sa Gram på pressekonferansen.

– Nå ønsker vi å gå til leverandører som har utprøvd teknologi, som brukes av allierte, sa han videre.

Forsvaret vil kreve fem milliarder kroner tilbake for skandale-helikoptrene.