David Toska innvier fullsikret rettssal

David Aleksander Toska innvier Borgarting lagmannsretts splitter nye sikkerhetssal for særlig rømningsfarlige fanger når han tirsdag står tiltalt i den såkalte «koffertsaken».

Toska og de tre andre medtiltalte må tilbringe de neste tre ukene i Oslo tingrett for å stå til ansvar for påtalemyndighetens beskyldninger om overlevering av et ransutbytte på 5 millioner kroner til Thomas Øye i 2001.

Risikovurdering

Toska og hans medtiltalte vil bli de aller første som tar i bruk det som trolig er Norges sikreste rettssal. Borgarting lagmannsrett har flyttet til nye lokaler i Oslo sentrum som offisielt skal åpnes den 25. august med blant andre justisminister Odd Einar Dørum (V) til stede.

Blant de nye salene er en spesielt innredet og sikret for rømningsfarlige tiltalte.

— Lokalet ligger i kjelleren og er uten vinduer slik at det ikke er mulig ta seg ut til omverdenen. Videre er skannere og røntgenapparater fastmontert, sier førstelagmann Nils Erik Lie til NTB.

Etter intensjonen skal lagmannsretten låne ut salen når tingrettene i distriktet har behov for økt sikkerhet under rettssaker.

— Det var etter en trusselvurdering fra politiet at vi ba om at «Koffertsaken» skulle gå i den nye sikrede rettssalen. Grunnen var blant annet at to av de tiltalte sitter i varetekt, sier politiadvokat Marit Formo til NTB.

Kom ikke

Også entreprenør Peter A. Nielsen er tiltalt i saken. Nielsen skulle i forrige uke starte soning av fem års fengsel for økonomisk utroskap, men møtte ikke opp som avtalt ved Ringerike fengsel. Så sent som mandag ettermiddag visste ikke politiadvokat Marit Formo om han ville møte når saken starter tirsdag.

— Vi venter på en avklaring om soningsutsettelse fra Riksadvokaten og derfor tror jeg det var en spontan handling fra Nielsens side å la være å møte. Han har vært psykisk ganske nedkjørt, sier hans advokat Torkjell Solbø til NTB.

Advokaten har indirekte vært i kontakt med sin klient etter at han ikke møtte til soning i forrige uke. Han håper imidlertid at Nielsen vil møte sammen de andre tiltalte når saken starter.

- Ikke mitt problem

Peter A. Nielsen er Toskas garanti for at pengene Thomas Øye fikk overlevert den 12. februar 2001 ikke stammer fra kriminell virksomhet. Det er således viktig for forsvaret av Toska at entreprenøren møter i retten.

— Det er påtalemyndighetens oppgave å bevise at lovlig erverv av pengene er utelukket. Sånn sett er det påtalemyndighetens og ikke mitt problem dersom Nielsen ikke kommer, sier Toskas advokat, Øystein Storrvik, til NTB.

- Ransutbytte

Finansakrobat Thomas Øye var mottaker at de 5 millionene som Toska skal ha skaffet til veie. I juli ble Øye i Oslo tingrett dømt til halvannet års fengselsstraff for forsettlig, grovt heleri av pengene. Påtalemyndigheten har slått fast at de 5 millionene, som Toska kom med i en trillekoffert, stammer fra straffbare forhold, og trolig er et ransutbytte. Advokat Storrvik vil ikke uten videre akseptere denne slutningen.

— Hvis ikke det var lagt til grunn tidligere, skulle ingen av dem som til nå er dømt i saken blitt funnet skyldige. Men det er nå bevisførselen rundt dette spørsmålet kommer, sier Storrvik.