Norge

- Noen dusjer aldri

Et besøk inn i en tilfeldig garderobe bekrefter dusjvegringen: Det er alltid noen som dropper kroppsvasken etter gym'en.

  • Einar Welle

— Det er et par- tre elever som aldri dusjer, forteller niendeklassingene Christian Andre Myrseth, Ahmet Cinar og Robert Sandnes i Ålesund. De tre elevene ved Skarbøvik ungdomsskole understreker imidlertid at de alltid hopper i dusjen etter gymtimene, rett og slett fordi de mener det er nødvendig.- Vi er som regel ganske svette etter å ha hatt gym, og vi føler at det er nødvendig med en dusj. Vi hadde ikke følt oss særlig vel etterpå hvis vi ikke hadde dusjet. Men noen gjør det aldri. Også blant jentene i klassen er det slik, har vi hørt.- Hva tror dere er grunnen til at noen dropper dusjen?- Vi har gym på slutten av dagen, og noen sier at de dusjer hjemme etterpå. Det kan sikkert være tilfelle for noen, men vi tror at det også handler litt om at de er sjenerte.De tre sier at de ville nok - dersom gymtimene hadde vært tidligere på skoledagen - ha vært strengere mot medelevene som ikke dusjet, fordi de utover dagen ville ha merket svettelukt fra dem som sluntret unna. Normalt er det likevel ikke noe tema.- Selv om dusjen er litt gammel og dårlig, så hører en dusj med etter gym'en, mener de tre niendeklassingene.

Les også

  1. Gym skaper svett sjenanse

  2. Trener uten å dusje

Christian André Myrseth (t.v.), Ahmet Cinar og Robert Sandnes dusjer alltid etter kroppsøvingstimene, men bekrefter at det alltid er noen som dropper dusjen.