Fikk først avslag på HC-parkering: – Man skal ikke måtte kjempe så hardt for dette

Gry Hege Henriksen (51) mangler hender og føtter, men måtte dokumentere særskilt behov for å få handikap-parkeringskort. Nå ber hun Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere kommunens praksis.

Gry Hege Henriksen er fornøyd med å ha fått HC-kort, men mener saken ikke er over.

Gry Hege Henriksen (51) mangler hender og føtter, men fikk avslag på sin søknad om handikap-parkeringskort. Hun klaget på avslaget som hun oppfattet som feil, og kritiserte ordlyden i avslagsbrevet.

Nå er vedtaket blitt omgjort etter at hun sendte inn dokumentasjon fra sin arbeidsgiver om at hun har et særlig behov for parkeringskort.

Henriksen er fornøyd med å ha fått kort, men er fremdeles kritisk til kommunens praksis.

Hun mener Oslo kommunes praksis og ordlyd i handikap-parkeringssakene må vurderes. Derfor har hun sendt inn en sak til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Det er ikke for min egen del jeg gjør dette, men dette opplever mange andre hele tiden, og det er ikke greit.

Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) kan bistå med juridisk vurdering og veiledning i saker de får tilsendt.

– Oppfatter at jeg ikke er like mye verdt

Henriksen er skuffet over at kommunen fremdeles ikke forstår hvordan det føles å få et brev om avslag. Hun viser til teksten i avslagsbrevet:

«Dersom det er vanskelig ved et apotek, en butikk eller ett bestemt kjøpesenter, kan man velge et annet hvor parkeringssituasjonen er bedre. I utgangspunktet er det også mulig å legge handlerunden til en tid på døgnet hvor det er mindre trafikk, og dermed også lettere å parkere nær bestemmelsesstedet.»

– Jeg oppfatter at det står at jeg ikke er like mye verdt som andre. At avslaget kommer med formanende råd som holder folk med handikap borte fra samfunnet.

Etter en lungebetennelse måtte hun amputere hender og føtter. Nå har Gry Hege Henriksen fått innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Endret formulering

– Vi er enige i at denne formuleringen kunne oppfattes feil, noe vi beklaget overfor søker i tilslagsbrevet.

Det skriver Susanne Lyng, avdelingsdirektør for juridisk avdeling i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun forteller at de har endret ordlyden i standardbrev som de sender ut.

– Vi informerte samtidig om at formuleringen allerede var endret på i våre brev. Dette var en generell formulering brukt i våre avslag og ikke spesielt rettet mot søkeren.

Kommunen skriver videre at HC-kort innvilges for en konkret periode. Når søker skal søke om fornyelse av HC-kort, skal det gjøres en ny vurdering av hvorvidt vilkårene er oppfylt.

– Igjen vises det til at ordinære gjøremål normalt ikke anses å oppfylle vilkåret om særlig behov for parkeringslettelser, skriver Lyng.

– For strenge

Norges Handikapforbund får ukentlig henvendelser om handikap-parkeringskort. De forteller om det de mener er uforståelige vedtak, der personer med betydelig nedsatt gangevne får nei.

Forbundet mener det må det skje en endring i forskriften som regulerer tildelingene.

– Vi har sett oss lei på disse vedtakene som begrenser livsutfoldelsen til folk med bevegelseshemninger. Det sier nestleder Magnhild Sørbotten.

– Flere kommuner er for strenge. Stadig oftere hører vi om en praksis som handler om å sikre seg at det ikke er for mange som får denne tillatelsen.

MDG har foreslått å ta vekk regelen om særskilt behov. Forbundet mener det kan være en god idé.

I dag må den som søker, kunne dokumentere behov i form av estimert antall besøk til forskjellige aktiviteter.

– I en ideell verden bør det holde med en legeerklæring og en egenerklæring om at man har behov for handikapparkering, mener Sørbotten.

Vil ha utvidet tillatelse

Aftenposten har fått flere henvendelser fra lesere som opplever systemet som byråkratisk.

Én leser fortalte at hun har vært varig ufør siden 80-tallet, men likevel må søke hvert fjerde år. En annen skrev at han velger å flytte til en annen kommune for å få tillatelse, for så å flytte tilbake igjen.

– Det virker som kommunene har en idé om at man må sikre seg at det ikke er for mange som får denne tillatelsen. At dette er et økonomisk gode, når det egentlig handler om å kunne delta i samfunnet som andre, sier Sørbotten.

Med HC-kort får du passere gratis i bomringen rundt byområder og parkere gratis på offentlige parkeringsplasser.

Forbundet mener parkeringstillatelse for forflytningshemmede i alle fall bør kunne gis for ti år av gangen.

Fikk for tre år

Gry Hege Henriksen håper oppmerksomheten rundt hennes sak skaper endring for andre i samme situasjon.

– Jeg synes man skal gi kort til dem som åpenbart har behov for det, og at man ikke skal måtte kjempe så hardt for dette.

Hun har fått parkeringstillatelse for tre år av Oslo kommune.

– Jeg håper ikke det blir en ny papirmølle igjen om tre år, jeg har fortsatt ikke hender og føtter.

Etter en lungebetennelse måtte hun amputere hender og føtter. Nå har Gry Hege Henriksen fått innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede.