Erna Solberg om mannens aksjehandler: – Sindre har skjult omfanget for meg

På pressekonferansen offentliggjorde Solberg en oversikt over alle aksjehandlene mannen gjorde i de åtte årene hun var statsminister.

Erna Solberg måtte gråtkvalt fortelle at hun hadde vært naiv som hadde trodd på sin mann Sindre Finnes.

Kortversjonen

– Som alle kan se av den listen, har handelen vært omfattende.

– Sindre har handlet langt mer enn han har fortalt både meg og Statsministerens kontor. Det er alvorlig, for det innebærer at jeg har vært inhabil i perioden mens jeg var statsminister.

Det sier Erna Solberg på en pressekonferanse fredag morgen. Der offentliggjorde hun Finnes’ aksjehandler i perioden hun var statsminister.

– Jeg har kanskje vært naiv som har trodd på min mann, sier Solberg.

Offentliggjøringen av oversikten kommer etter at E24 har avdekket hvordan Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes handlet aktivt i mange aksjer fra 2013 til 2021.


Gråtkvalt Erna Solberg om mannens tillitsbrudd:

Aksjehandlene fant sted til tross for at Sindre Finnes allerede høsten 2013 fikk klare advarsler fra Statsministerens kontor om å ikke handle aksjer.

– Min klare oppfatning var at Sindre forsto utmerket godt at han ikke kunne fortsette med aksjehandel som før, og hvorfor han ikke kunne gjøre det, sier hun.

Nettogevinsten for Finnes har over tid vært på 1.800.000 kroner, ifølge Solberg.

På pressekonferansen kom det også frem at Finnes har forsøkt å dekke over aksjehandlene.

Aftenposten har forsøkt å kontakte Finnes. Han har ikke besvart våre henvendelser.

– Skjulte handlene

Solberg sier at Finnes har balansert porteføljen før årsskiftene slik at den var tilsynelatende lik året før. Ved at han gjorde dette, fremsto omfanget av handlene hans som lavt.

Det var det ikke.

– Det har han gjort for å skjule omfanget av handelen. Det er et alvorlig tillitsbrudd, sier Solberg på pressekonferansen.

Solberg sier hun ikke ba om få løpende oversikt over mannens handel fordi det ikke var noen grunn til å mistenke at det var slik aktivitet.

Se hele listen over Finnes’ aksjehandler her.

– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, ekstra vanskelig i en familie og et ekteskap. Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag, sa hun og måtte hente seg litt inn før hun fortsatte:

– Men fordi vi er gift og har felles økonomi, har dette direkte påvirkning på hvordan jeg kan utøve mine oppgaver.

Solberg har aldri erklært seg inhabil som følge av Finnes’ aksjehandler, fordi hun ikke har kjent til dem. Men hun er klar på at hun burde erklært seg inhabil i saker om for eksempel Hydro. Det har hun ikke gjort.

Dårlig følelse

Solberg sier hun først fikk oversikt over omfanget av mannens aksjehandler onsdag. Hun sier hun ble veldig bekymret etter E24 sist fredag skrev at Finnes hadde gjennomført 22 handler på fire måneder. Da ba hun om å få en fullstendig oversikt over alle mannens aksjehandler.

– Da satt jeg, for å være ærlig og direkte, med en dårlig følelse, sier hun.

Oversikten viste altså at handelen var langt mer omfattende enn det Solberg var kjent med.

– Det viser at han ikke har vært ærlig med meg, sier Solberg.

Hun er klar på at dersom hun blir gjenvalgt som statsminister i 2025, må Finnes sette pengene inn i banken eller plassere dem i fond. I tillegg vil da Statsministerens kontor få tilgang til hans konto for aksjehandler for å kunne kontrollere.

Solberg sier hun burde erklært seg inhabil som følge av Finnes’ aksjehandler i saker om for eksempel Hydro. Det har hun ikke gjort.

– Antar Økokrim ser på dette

Solberg sier hun behandler sensitiv informasjon med det «ytterste alvor», og at hun er helt sikker på at Finnes aldri har fått innsideinformasjon direkte fra henne. Men det er likevel mulig at Finnes har hatt anledning til å få tak i dette.

– I statsministerboligen er det både kontor og møterom. Det er ikke mulig å utelukke at han kan ha fått innsideinformasjon, sier Solberg.

Innsidehandel er når man kjøper en aksje fordi du har informasjon om selskapet som andre ikke har. Det er ikke lov siden det undergraver tilliten til markedet. Selskaper på børs har strenge regler for hvordan man deler informasjon. Innsidehandel er straffbart med inntil seks års fengsel.

På spørsmål om hun vil be Økokrim se på mannens aksjehandler, sier Solberg:

– Jeg antar at Økokrim ser på dette materialet uten at det bes om at det gjøres fra min side.

Høyre-leder Erna Solberg møtte pressen fredag formiddag for å snakke om mannen Sindre Finnes' aksjehandel.

Flere handler

E24 har avdekket at Sindre Finnes både eide, kjøpte og solgte aksjer mens Solberg var statsminister. Det har tidligere vært kjent at han eide aksjer, men det har i høst kommet nye detaljer om Finnes' aktivitet i aksjemarkedet.

E24 har avdekket at Finnes de siste fire månedene Solberg var statsminister handler aksjer flere ganger i måneden.

  • I industriselskapet Nekkar handlet han aksjer 72 ganger på 16 måneder. I Kongsberg Gruppen-aksjer 12 ganger på 11 dager i november 2020.
  • Finnes har sagt at han «måtte redusere» sin aktivitet i aksjemarkedet «betydelig» etter at Solberg ble statsminister i 2013, og at han gjorde «få» handler sammenlignet med tiden før og etter Solberg var ferdig som regjeringssjef.
  • fjor sa Finnes at noe av det vanskeligste med å være gift med en statsminister, var at han da ikke kunne kjøpe aksjer. Men han handlet aksjer likevel.
  • Solberg sier hun aldri delte innsideinformasjon med Finnes. Hun sier også ut hun aldri meldte seg inhabil i saker som følge av Finnes’ aksjer.