Norge

For gode avtaler, sier helsetopp

For hver krone Klinikk Stokkan i Trondheim fikk inn i 2003, tok tre private eiere 29,5 øre i utbytte. 62 prosent av inntektene kom fra staten.

 • Forf>
 • <forf>siri Gedde-dahl Anne Hafstad Geir Otto Johansen (foto)<

2002 og 2003 var gullår for private sykehus, takket være svært gode avtaler med offentlige helseforetak. Privatsykehusenes omsetning og overskudd skjøt i været fordi Stortinget hadde bråhast med å få unna ventelister (se grafikk).Drammen Private Sykehus mer enn tredoblet omsetningen på ett år. Mens Mjøskirurgene hadde nesten en tredobling. Aftenposten har sett alle avtaler mellom private sykehus og regionale helseforetak og gått gjennom årsresultatene. Samlet omsatte privatsykehusene for 1,3 milliarder i 2003. 63 prosent av dette er betalt av staten. Tjener best. Det mest lønnsomme private sykehuset i 2003 var Klinikk Stokkan. Sykehuset økte omsetningen kraftig fra året før og omsatte for 57 millioner. Av dette er 36 millioner, 62 prosent, statlige Helse Midt-Norges betaling for oppdrag.Stokkan driver også privatfinansiert kirurgi. Ifølge plastikk-kirurg og medeier Frode Samdal bidrar slike operasjoner med over halvparten av overskuddet på 18,8 millioner etter skatt. De tre eierne tok ut et utbytte på 16,9 millioner. Andreplassen i lønnsomhet har Ringvoll Klinikken i Askim, som har avtaler med Helse Øst og Sykehuset Østfold. Ringvoll bortimot doblet omsetningen fra det ene året til det andre. De har noe privatfinansiert idrettsmedisin, men lever hovedsakelig av det offentlige.De tre eierne hentet ut et utbytte på tilsammen 6,5 millioner av et resultat etter skatt på 8 millioner. For hver omsatt krone gikk dermed 17 øre til eierne i 2003. Litt vel bra. Helse Midt-Norges sjef, Paul Hellandsvik, erkjenner at avtalene de private først fikk med helseforetakene, kan ha vært for gode.— Det kan godt tenkes at avtalene som ble inngått med de private i 2002 har vært for gode. De avtalene som inngås nå er imidlertid helt annerledes, og det kan bli tøft å drive privat fremover, sier Hellandsvik. - Har dette vært fornuftig bruk av offentlige midler? - Forhandlingsklimaet var et helt annet da enn nå. Motivasjonen var å få ned ventelistene. Det har vi klart. Vi har lært mye, og kontraktene som ble inngått i første runde var nok for lukrative, sier Hellandsvik. Professor i helseøkonomi Terje P. Hagen kommenterer prisnivået slik: - De regionale helseforetakene har ikke vært flinke nok til å konkurranseutsette oppdrag og dermed presse prisen ned.

 1. Les også

  - Vi kuttet ventelistene

 2. Les også

  - Jeg får bedre service på Volvat

 3. Les også

  Oslo bruker private mest

 4. Les også

  Slipper de private sykehusene fri

 5. Les også

  Privat behandling for 800 mill.

&lt;b&gt;Privatsykehus&lt;/b&gt; er ikke som andre sykehus. Private Klinikk Stokkan har et utsøkt venteværelse og går så det suser økonomisk. Foto: GEIR OTTO JOHANSEN

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Staten kjøpte privat øyebehandling for 200 millioner. Offentlige sykehus sier de kunne gjort jobben for 33 millioner.

 2. ØKONOMI

  200 norske kommuner har hatt avtale med vikarbyrå som kobles til skatteparadis

 3. ØKONOMI

  Utbytte fra Equinors havvindsatsing: Syv milliarder kroner

 4. FOTBALL

  Eier aksjer for 100 millioner

 5. ØKONOMI

  Her er de store tallene i statsbudsjettet 2021

 6. POLITIKK

  Dette er statens inntekter og utgifter i 2018