Norge

Anundsen: - Vanskelig å lage en tidsfristfrist for endret trusselbilde

Permanent bevæpnet politi? Justisministeren vil ha endret trusselbilde eller andre risikoreduserende tiltak som elsjokk-våpen på plass før pistolene forsvinner.

Topp-trekløveret i norsk justisverden på vei inn til pressekonferanse om fortsatt midlertidig bevæpning av politiet. F.v. politidirektør Odd Reidar Humlegård, PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Anders Anundsen. Foto: Junge, Heiko

 • Geir Salvesen

Justisminister Anders Anundsen er i hardt vær fordi han stadig forlenger den midlertidige bevæpningen av politiet som ble innført i fjor,senest i dag. Den uendrede trusselvurderingen fra PST med fortsatt antatt høy risiko for angrep fra noen av verdens mest aggressive terrororganisasjoner, gjør at Politidirektoratet vil beholde dagens midlertidige bevæpning. Aftenposten har intervjuet både PST-sjef Benedicte Bjørnland, politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Anders Anundsen om en situasjon og en argumentasjonsrekke som nå ser ut til å ha havnet i en fastlåst posisjon.

Leter etter andre tiltak

— PST opprettholder jo trusselbildet, og betyr det at dine konklusjoner om politibevæpning vil være de samme dersom grunnlaget for trusselbildet ikke endres?

— Vi har en trusselvurdering som er avgjørende for oss. Men vi leter etter andre kompenserende tiltak og løsninger, og det har vi bedt politimesterne om å komme med. Dette med elektrosjokkvåpen og få utredet det, er et tiltak vi kan se på på lengre sikt dersom trusselbildet ikke endrer seg, sier politidirektør Humlegård.

- Mange internt i politiet er skeptisk til fortsatt bevæpning, blant annet politilederlaget. Vet skeptikerne ikke sitt eget beste?

— Etter tilrådinger fra en krekke instanser har vi valgt å fortsette med dette. Du vil alltid se grader av enighet, men det er ingen politidistrikter som sender en offisiell analyse som sier at man kan se bort fra å bruke våpen. Det forholder vi oss til. At det er en debatt i politiet om dette, vil det jo alltids være og det synes vi er bra. Da får vi motargumentene frem. Det er jo også slik at Politidirektoratet og jeg er for et ubevæpnet politi, det har vi skrevet og sagt ved mange anledninger både før og etter vedtaket i Stortinget, fastslår Humlegård.

PST legger rammene

PST opprettholder jo trusselbildet som fortsatt grunnlag for midlertidig bevæpning av politiet.

- Men det er vel lite som tyder på at trusselbildet skal endres vesentlig rundt trusler mot land som deltar i kampen mot terrororganisasjonene?

— Vi ser nå ikke utviklingstrekk som endrer på det som er blitt normalbildet. Vi opererer med ett års tidshorisont, så det kan skje at noe endrer seg. Men vi har ikke foreslått bevæpning , slik det nesten kunne ligge i premissene til spørsmålet. Vi kom med vår nye vurdering høsten 2014 hvor det kom flere oppfordringer både fra Isil (IS) men også Nusra-fronten om å ramme koalisjonspartnere. Og så har vi jo sett at det er gjennomført angrep der man setter handling til ord, gjennom 15 gjennomførte terrorhandlinger på vestlig jord hvorav syv hadde politiet som mål og fire hadde politiet som primærmål. Det viser at det er grunn til å være bekymret for det som kommer sentralt fra Isil-ledelsen, sier PST-sjef Bjørnland.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at Norge deltar i en USA-ledet koalisjon:

— Vi har også et radikalisert miljø på hjemmefronten med mange fremmedkrigere, 80 pluss mørketall, konteksten er ikke at vi sitter og hopper etter en stemme i ørkenen, slik det er blitt fremlagt som, men at det er helheten sammen med det faktum at det faktisk skjer terrorhandlinger, som er bestemmende for våre konklusjoner.

Bevæpning i Oslo-politiet-1010551.jpg Foto: Hans O. Torgersen

Anundsen under press

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er under press fra et stortingsflertall som frykter at den midlertidige bevæpningen er i gang med å bli mer permanent. Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik som leder Stortingets justiskomité, har tidligere sagt at det er nødvendig å redusere behovet for bevæpning av politiet.

— Når justisministeren så langt ikke har vist noen vilje til å ta nødvendige initiativ for avvikling, er det naturlig at Stortinget ser på hva vi blir nødt til å gjøre, sa Tajik til NTB nylig. SV kommer i høst med forslag om en maksgrense på ett år for midlertidig bevæpning av partiet og har allerede sanket interesse.

Forsiktig kritikk

Tajik er relativt forsiktig i sin kritikk av forlengelsen:

— Justisminister Anders Anundsen har langt på vei gjort det til regelen å forlenge en midlertidig bevæpning. Det som er bra er at han endrer innrapporteringsrutinene for vådeskudd. Han startet jo med å latterliggjøre dette da opposisjon og presse stilte kritiske spørsmål. Han erkjenner han nå at kravene var rimelige. Det er bra og viser at påtrykket vårt var nødvendig.

- Mener du det er direkte feil av Anundsen å fortsette bevæpingen av politiet på grunnlag av PSTs trusselvurdering?

— Stortinget sitter ikke på noe mer informasjon enn folk flest. Regjeringen har tilgang til et mer helhetlig bilde enn oss andre. Samtidig registrerer jeg at i Storbritannia, som lever med et tilsvarende trusselbilde, ikke har innført generell bevæpning av alt britisk politi. Det gjør at det ikke er urimelig å anta at det finnes andre måter å gjøre dette på.

- Nå skal bruk av elektrosjokkvåpen utredes for eventuelt å fase ut politipistolene. Er det lovende?

— - Frp har i mange år vært alene om å være en politisk pådriver for elektrosjokkvåpen. At justisministeren fra Frp vil igangsette en utredning, tar vi til etterretning, og vi vil sette oss inn i resultatene av utredningen når den kommer, fremholder hun.

Les også

- Skjøt mot politiet - ble selv skutt umiddelbart

Justisministeren vil ikke ha tidsfrist

— Betyr ikke PSTs uendrede trusselvurdering at ikke noe vil skje med dine konklusjoner?

— Vi gir jo ikke samtykke til bevæpning i mer enn åtte uker om gangen, nettopp fordi vi skal ha en oppdatert trusselvurdering fra PST og nye råd fra Politidirektoratet, sier justisminister Anundsen. Det er jo politidirektoratet som ber om et samtykke. Det er to forhold som kan påvirke en slik beslutning. Det ene PSTs trusselvurdering og det andre er risikoreduserende tiltak som bidrar til å redusere behovet for bevæpning. Men jeg tror at det er veldig vanskelig å lage en tidsfrist for når trusselbildet er annerledes eller når risikoreduserende tiltak er på plass. Min jobb er å levere tryggheten til borgerne og sørge for at politiket har det verktøyet de mener er nødvendig i en veldig spesiell situasjon.

- Mener du at de på Stortinget som ikke vil ha fortsatt bevæpning, ikke er like mye på jakt etter trygghet for borgerne som du er?

— Jeg mener at dette er et virkemiddel som Politidirektoratet tydelig sier de trenger i den situasjonen vi nå befinner oss i. Jeg forholder meg til at Stortinget vil ha et ubevæpnet politi, men samtidig har Stortinget sagt at man også skal kunne ha et midlertidig bevæpnet politi. Jeg tror nok det er noen som har et annet syn på hvor terskelen for bevæpning skal gå. Men det er derfor jeg så sterkt understreker det faglige grunnlaget for den beslutningen som er tatt i dag.

 1. Les også

  SVs våpenforslag får støtte på Stortinget

 2. Les også

  Politihøgskolen sier nei til mer våpentrening

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiet skal fortsatt være ubevæpnet, mener utvalgsflertall

 2. NORGE

  Amundsen vil gjøre det enklere å punktbevæpne politiet 

 3. NORGE

  Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Ubevæpnet politi bør være det normale

 5. NORGE

  Wara tillater bevæpnet politi i Oslo for å stanse terrorangrep

 6. KRONIKK

  Har justisminister Sylvi Listhaug det som skal til?