«Saken med Oslo katolske bispedømme har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker»

Fylkesmannen har ikke tidligere avdekket medlemsjuks som kan sammenlignes med Oslo katolske bispedømmes «telefonkatalogverving» av medlemmer.

Politiet bar torsdag ut beslaglagt materiale.

Torsdag ble biskop Bernt Eidsvig avhørt i flere timer. Han er siktet for grovt bedrageri og medlemsjuks i Oslokatolskebispedømme, men nekter straffskyld. Også bispedømmets økonomisjef og selve foretaket er siktet i saken.

Det varDagbladet som først meldte om medlemsrotet i Den katolske kirke i Norge.

Biskop Bernt Eidsvig

Alle godkjente trossamfunn og livssynsorganisasjoner har krav på statsstøtte tilsvarende det som overføres statskirken pr. medlem. Men lenge var medlemslistene i disse et salig rot. Det førte til strengere krav fra 2006, blant annet at alle medlemmer må oppgis med fødselsnummer i søknader om pengestøtte.

— Mye opprydning

— Vi sender listene til Brønnøysundregistrene som vasker listene for dobbeltføringer, folk som er utvandret eller døde, opplyser Merethe Helstad, direktør i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som denne uken anmeldte Oslo katolske bispedømme (OKB).

  • I 2005 var nesten 75.000 medlemmer i statskirken også registrert i andre menigheter.
  • To år etter var nærmere 90.000 oppført i mer enn ett trossamfunn.
  • I 2009 kunne Aftenposten avdekke at én av fem medlemmer i Oslos største muslimske menigheter ble slettet etter kontroll.
  • Året etter ble 1200 av 6000 i Central Jamaat-moskeen strøket av Fylkesmannen: 16 av disse var døde og én var ikke født.
  • Det har etter omleggingen i 2006 vært mye opprydding. Men antallet dobbeltføringer og uregelmessigheter er blitt mindre. Men vi følger fortsatt opp trossamfunn der det forekommer. Det har vært mer mobilitet mellom muslimske trossamfunn enn i norske trossamfunn tidligere. Noen menigheter er blitt delt i to forskjellige trossamfunn – og splittelser har ført til dobbeltføring, forklarer Helstad.

Spesiell sak

Fylkesmannen i Oslo har ansvaret for en stor del av de registrerte trossamfunn i Norge, og følger opp menigheter med uregelmessigheter. Men for første gang har Fylkesmannen anmeldt et trossamfunn etter å ha gransket medlemsrot.

Direktør i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Merethe Helstad,

— Saken med Oslo katolske bispedømme (OKB) har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker. De har innlemmet folk som medlem i den katolske kirke i Norge på en måte som ikke er i overensstemmelse med reglene for hvordan dette skal gjøres. Vi er kjent med at de har benyttet en metode der de har plukket ut navn i telefonkatalogen og brukt folkeregisteret for å finne fødselsnummer. De har ført inn mange medlemmer som ikke har meldt seg inn selv – og så krevet og mottatt statsstøtte for mer enn de har krav på.Katolikkenes uortodokse og tvilsomme medlemsrekruttering har ikke vært mulig å avdekke i Brønnøysund, mener Helstad.

— Den måten de har ført opp medlemmer på, er ikke mulig å se ved å vaske medlemslistene. Det var heller ikke mange som var dobbeltoppført i forhold til andre trossamfunn.

OKB sendte krav om at de pr. 1.1. 2014 hadde 133.806 medlemmer. Etter avklaringen fra Brønnøysund hadde de igjen 120.435 medlemmer. Av disse var 77 døde, mens 9875 ikke lenger var bosatt i landet.

1161 hadde medlemskap i statskirken, mens 1921 hadde dobbeltmedlemskap i andre trossamfunn eller livssynsorganisasjoner.

Etter «vasking» nektes menighetene utbetaling til medlemmer som ikke er godkjent. Vanligvis blir forstandere kalt inn på teppet. At medlemslistene er korrekte, er forstanders ansvar.

Les også: