Obama: - Vi kommer ikke til å utrydde krig i vår tid

Vi er i krig, og har ansvaret for tusenvis av amerikanere som kjemper i fremmede land, sa Barack Obama i sin fredspristale.

— Amerika kan ikke sikre fred alene, sa president Barack Obama under fredspristalen i Oslo Rådhus i dag. Han understreket at USA er fast besluttet på å sikre verdensfred.

— Men i en verden der truslene kan være vage og der oppdragene er sammensatte, kan USA aldri opptre alene. Vi kan aldri alene sikre fred. Dette gjelder Afghanistan og det gjelder i Somalia. Og dessverre: det vil være tilfelle i ustabile regioner også i årene som kommer, sa Obama.

Les også

Her er Obamas tale

(engelsk originaltekst) Presidenten forsvarte bruk av militær makt for å oppnå fred:

— Jeg vet at et ønske om fred sjelden er tilstrekkelig alene for å sikre den. Fred forutsetter ansvarlighet, sa Obama.

Obama viste også til den første fredsprisen, som gikk til Røde Kors-grunnlegger Henry Dunant, en av drivkreftene bak Genèvekonvensjonene. Det er disse idealene som ligger til grunn for Obamas vilje til å stenge Guantanamo og hans forslag om at USA ratifiserer Genèvekonvensjonene.

- Vi mister oss selv dersom vi inngår kompromisser på de ideene vi går til krig for å forsvare, sa Obama til applaus fra salen.

- Jeg er ved begynnelsen

Det var en preget fredsprisvinner som talte til de fremmøtte i Oslo rådhus i dag, etter at Nobelkomitéens leder Thorbjørn Jagland

Les også

Jagland: - Det måtte bli Obama

.

Obama startet med selv å ta opp striden rundt tildelingen. Han sammenlignet seg selv med flere tidligere prisvinnere, og sa at han ikke vil protestere mot dem som mener at flere av de tidligere prisvinnerne har fortjent prisen mer enn ham.

— Kritikken skyldes til dels at jeg bare er ved begynnelsen, ikke ved enden av min gjerning, sa Obama.

Barack Obama høstet stående applaus for sin fredspristale. (FFOTO: REUTERS/John McConnico)

I sin takketale brukte president Obama naturlig nok mye tid på krigene i Afghanistan og Irak — "arvede kriger" som han som øverste leder for USAs styrker må ta ansvaret for.

- Den ene av disse går mot slutten, den andre er en konflikt som USA ikke har oppsøkt, og hvor vi og 42 andre nasjoner, Norge inkludert, også er involvert, i et forsøk på å forsvare oss selv og andre mot fremtidige angrep, sa Obama.

Det er bare noen dager siden Obama vedtok å beordre 30.000 nye amerikanske soldater til Afghanistan.

— Krig er bare rettferdiggjort når målet er riktig, når sivile spares i størst mulig grad og når maktmidlene som tas i bruk står i forhold til konflikten. sa Obama, og påpekte at annen verdenskrig kostet flere sivile enn soldater livet.

Fredsprisvinneren påpekte at global innsats har forhindret en tredje verdenskrig, til tross for en rekke store kriger - og at ny teknologi og utbredt kunnskap om kjernefysiske våpen i ekstremisters hender utgjør en akutt fare for verden.

— Moderne teknologi gjør det mulig for noen få personer med et enormt hat å drepe uskyldige i en ufattelig skala, sa Obama.

Les også:

— Krig er aldri ærefullt

— Jeg har ikke det endelige svaret på hvordan man skal unngå krig. Men vi må begynne med å innse den nakne sannhet: Vi kommer ikke til å utrydde krig i vår tid, sa presidenten.

- Som statsoverhode kan jeg ikke utelukkende la meg lede av forbilder som Gandhi og Martin Luther King. Det finnes ondskap i verden. Vi er i krig, og jeg har ansvaret for tusenvis av amerikanere som kjemper i fremmede land, sier Obama.

  • Krig spiller en rolle for å bevare fred. Men selv en rettferdig krig skaper nye konflikter og menneskelig tragedie. Krigen i seg selv er aldri ærefull, men noen ganger er den nødvendig.

Presidenten understreket viktigheten av at rettferdiggjørelsen av en krig bygger på globale standarder og regler, slik at den ikke fremstår som tilfeldig:

- Jeg - som andre statsoverhoder - forbeholder meg retten til å gå til krig hvis det er nødvendig for å forsvare mitt land. Likevel er jeg overbevist over at en felles, global standard for maktbruk vil styrke dem som respekterer dem - og svekke dem som ikke gjør det.

Nobelkomitéens leder Thorbjørn Jagland overrakte diplomet. (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX)

— Smertefullt diplomati

Samtidig avviste Obama kritikerne som mener han har valgt en for myk linje i forhold til diktaturer.

  • Kampen for menneskerettigheter kan ikke bygges bare på utpressing. Noen ganger krever det smertefullt diplomati. Jeg vet at det å innlate seg med undertrykkende regimer kan være omdiskutert. Men jeg vet også at sanksjoner uten alternativer - og fordømmelse uten diskusjon - kan føre til en håpløs, fastlåst situasjon. Intet undertrykkende regime kan velge en ny vei hvis det ikke har fått en åpen dør å velge, sa Obama.

- Nedrustning er en bærebjelke

Den amerikanske presidenten la vekt på kjernefysisk nedrustning i Nobel-foredraget sitt torsdag.

  • Det er en bærbjelke i min utenrikspolitikk. Og jeg jobber med president Medvedev for å redusere Amerikas og Russland kjernefysiske lagre, sa Obama om arbeidet med å få til en ny START-avtale med russerne.

Men fredsprisvinneren understreket også viktigheten av at land som Iran og Nord-Korea ikke utnytter systemet:

  • De som sier de respekterer folkeretten, kan ikke se bort når denne retten hånes. De som tar vare på sin egen sikkerhet, kan ikke se bort fra faren når det er våpenkappløp i Midtøsten og Øst-Asia. De som søker fred, kan ikke stå og se på når land væpner seg for atomkrig, sa Obama.

USAs president sammenlignet dette med å stå på sidelinjen og se på at land bryter sine egne innbyggeres menneskerettigheter.

  • Når det er folkemord i Darfur, systematiske voldtekter i Kongo eller undertrykkelse i Burma, må det få konsekvenser, sa den amerikanske presidenten og fremmet et ønske om at verden må stå sammen.

- Fred er ikke bare fraværet av synlig konflikt, understreket han.

— Fred kan bare vare hvis den er tuftet på individets nedarvede rettigheter og verdighet. Dette forsto de som skrev FNs menneskerettserklæring etter krigen. I kjølvannet av ødeleggelsen innså de at fred bare er et hult løfte hvis vi ikke beskytter menneskerettighetene, sa presidenten - som avsluttet slik:

- Vi kan innse at undertrykkelse alltid vil finnes - men vikan likevel kjempe for rettferdighet. Vi kan innrømme at fattigdom ikke lar seg avskaffe, men likevel kjempe for verdighet. Vi kan vite at det alltid vil finnes krig, men likevel kjempe for fred.

- Vi kan gjøre det. For slik er historien om menneskenes fremskritt, dette er hele verdens håp, og i dette utfordrende øyeblikk må dette være vår oppgave på Jorden.

(FOTO: REUTERS/Kevin Lamarque)
Her er selve prisbeviset.