Norge

Kirkeasylantene får fortsette aksjonen

Hverken kirken eller barneombudet vil gripe inn mot de over 60 etiopiske asylsøkere har søkt tilflukt i Oslo domkirke.

  • Fred C. Gjestad

Les også:

— Vi har nå hatt et møte, og har fått råd om hvordan vi skal håndtere situasjonen i domkirken, sier domprost Olav Dag Hauge etter at representanter fra Oslo kommune, barnevern og kirken for å diskutere den ekstraordinære situasjonen.

Inne i Oslo domkirke sitter 65 etiopiere og sultestreiker for å få oppmerksomhet om sin sak. De fleste som er i domkirken har mer enn fem års oppholdstid i Norge, men vil ikke returnere frivillig. Etioperne påstår at de ikke har fått en individuell behandling av sine asylsøknader.

— Vi lever i frykt og redsel for tvangshjemsendelse. Vi mener at sakene våre ikke har fått tilstrekkelig behandling, sier Bizualem Beza, talsperson for Etiopiske asylsøkeres forening i Norge.

Kirkeasylantene synger for å holde motet oppe, se videoreportasje øverst.

Sikrer hygienen

Etioperne har vært i domkirken siden mandag ettermiddag.

— Vi har vurdert at forholdene ikke er spesielt gode i domkirken, men vi vil ikke foreta oss noe annet enn å sikre at den hygieniske situasjonen er så god som den kan være, sier domprost Hauge.

Han har oppfordret etioperne til å forlate kirken, uten at det har ført frem. Han vil imidlertid ikke be politiet om å fjerne kirkeasylantene.

— Vi vil ha respekt for kirkerommet og kirkeasyinstituttet, og vil ikke sende inn politi for å avslutte aksjonen uten at det er kirkens initiativ, sier byrådsleder Stian Berger Røsland til Aftenposten.

Han understreker samtidig viktigheten av å ivareta barnas interesser, og at det er årsaken til at barnevern og helsearbeidere har vært inne i domkirken.

Tre barn har så langt blitt sendt til legevakten siden aksjonen startet i går ettermiddag, ifølge Nettavisen.

— Vi får håpe dette løser seg selv ganske raskt, sier Røsland.

Barneombudet undersøker saken

Fire av asylsøkerne er barn, og både barnevernet og barneombudet er orientert om situasjonen.

— Jeg samler informasjon om hvordan det er å være barn i en papirløs situasjon, sier Reidar Hjermann til NTB etter å ha vært inne i domkirken og snakket med flere av asylsøkerne.

— Vi forsøker nå å få et helhetlig bilde av hva det er som foregår i norsk innvandrings- og asylpolitikk og foreslår endringer overfor myndighetene i de tilfeller hvor vi mener barna ikke har det så bra som de burde, sier Hjermann videre.

Reidar Hjermann ønsker foreløpig å ikke konkludere om forholdene til barna i denne saken, men er helt klar på at barn både på godt og vondt alltid vil bli påvirket av foreldrenes livssituasjon.

— Hvis foreldre er fortvilet, vil barn også kunne få det vanskelig. Når foreldrene er i stand til å ivareta barnas behov, så har barna det ofte bra, sier han.

Kollektiv statistikk beviser individuell behandling

Aksjonistene som gikk i kirkeasyl etter en demonstrasjon tirsdag, hevder at deres asylsøknader er blitt behandlet kollektivt, og at vedtakene de har fått er identiske.

— Det er en påstand vi kan avfeie, sier kommunikasjonsrådgiver Kari Anne Kvarving i UDI til NTB.

Statistikken beviser at asylsøknadene er blitt individuelt behandlet, mener hun:

— De siste ti årene har vi behandlet 3000 søknader fra etiopiere. Av disse har 41 prosent fått opphold i Norge, sier Kvarving.

  1. Les også

    Krisemøte om asylsøkerne i formiddag

  2. Les også

    Etiopisk asylsøker sendt til sykehus

  3. Les også

    Asylsøkere beleirer domkirken

Abiye Hagos, Christian Abiye (6 mnd.) og Opse Dihnsa og er blant dem som oppholder seg i Oslo domkirke. Foto: SCANPIX