Norge

«Mann», «kvinne», «han», «hun» og «brudepar» ut av vielsesritualet

I forslaget til et nytt kjønnsnøytralt vielsesritual byttes tradisjonelle bibelord ut. – Jeg er overrasket over at endringene ble så få, sier lederen av Åpen folkekirke. Mens stiftelsen MorFarBarn kaller forslaget nedslående.

Janne Paulsen (31) gleder seg veldig til den 25. juni da hun skal stå brud i Andebu kirke i Vestfold. Her prøver hun brudekjole hos Tonje Jansson i Christiane Brudesalong i Sandvika. Kjolen hun valgte, forblir en hemmelighet for brudgommen inntil bryllupsdagen 25. juni.
  • Liv Berit Tessem
  • Olga Stokke
    Journalist

Kirkerådet drøfter forslaget på sitt første møte i neste uke. Les hele forslaget her.

I forslaget til den nye liturgien brukes ordet paret og ekteparet i stedet for brudeparet. Han og hun erstattes med navnene til de to som skal gi hverandre sitt ja i kirken.

Før skriftlesningen vil presten si: «Når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap, stadfester Gud dette fellesskapet med sin velsignelse. Det er Guds gode gave. Å leve sammen i ekteskap er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger og trofast stå ved hverandres side livet ut.»

Velger bort mann og kvinne

Når det nye ritualet trer i kraft, kan alle ektepar for eksempel velge vekk Første Mosebok der det står skrevet:
«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.» Det heter videre at han velsignet dem, ba dem om å være fruktbare og legge jorden under seg.

I stedet for den kjente teksten fra Første Mosebok, skal vers fra Salmenes bok, der kjønn ikke spiller noen rolle, være den teksten som forplikter kjærligheten og løfter blikket i en takk til Gud.

  • Les Frank Rossaviks kommentar: Siste skanse har falt for homofile i kirken.

Veldig glad

– Jeg er veldig glad for dette forslaget til liturgi, selv om jeg egentlig skulle ønsket meg flere endringer og større fleksibilitet. Det positive er et det er tydelig at de to liturgiene blir likeverdige, men jeg er overrasket over at endringene ble så få. Jeg hadde nok ønsket meg flere fordi parene som søker slik vigsel er ulike, både når det gjelder alder og livssituasjon, sier Gard Sandaker-Nielsen, nåværende leder av Åpen Folkekirke, leder av Oslo Bispedømme, medlem av Kirkemøtet og Kirkerådet.

Oppstyr om egen partnerskapsinngåelse

Organisasjonen ble stiftet som en reaksjon mot at Kirkemøtet i Kristiansand i 2014 avviste likekjønnet vigsel. Det førte til at vigsel for homofile ble kampsak ved Kirkevalget høsten 2015. Selv opplevde han og hans ektefelle, Lasse Sandaker-Nielsen, mye oppstyr da partnerskapsinngåelsen i Kampen kirke vle forsøkt stoppetav Oslos biskop i 2008. En dommer registrerte partnerskapet i våpenhuset før Siri Sunde, Norges første lesbiske prest, gjennomførte resten av seremonien i kirkerommet.

– Jeg er glad for alle som kan få gifte seg til den nye liturgien, sier han.

Kristin Gunleiksrud Raaum og Gard Sandaker-Nielsen applauderer for Kirkemøtets vedtak om likekjønnet vigsel i Trondheim i april.

Sommerbrud

Også kommende sommerbrud i Andebu kirke i Vestfold, Janne Paulsen, gleder seg over at striden om homofil vigsel ser ut til å nærme seg slutten. Hun synes det er flott at alle – uansett kjønn – i fremtiden kan høre presten lese den samme teksten for dem som gifter seg.

– Men den nye liturgiske teksten er kanskje litt tungvint?

– Ikke så personlig?

Det er Janne Paulsens umiddelbare reaksjon da Aftenposten leser
opp den nye teksten som er hentet fra Salmenes bok, og som skal erstatte dagens som er hentet fra Første Mosebok.

– Den nye teksten er flott, det er ikke det, men den er kanskje
ikke så personlig som den gamle. Jeg synes det er helt naturlig at det blir
felles liturgi uansett kjønn. Men man kunne beholdt den gamle formuleringen og sagt som «mann og kvinne» skapte han dem, og så satt inn «mann og mann eller «kvinne og kvinne» alt etter hvem som giftet seg,
sier Paulsen.

Janne Paulsen prøver en av flere mulige brudekjoler foran bryllupet den 25. juni.

– Nedslående

Motstanderne av Den norske kirkes snuoperasjon i synet på ekteskapet deler ikke begeistringen:

– Forslaget til liturgi for såkalt likekjønnet bryllup er nedslående, men som forventet, sier Øivind Benestad som gjennom stiftelsen MorFarBarn har frontet mye av motstanden mot Kirkens nye ekteskapsforståelse.

– Patetisk og tragisk

– Den bibelske forståelsen av ekteskapet er luket bort. De fundamentale ordene om ekteskapet fra Jesus og fra skapelsesberetningen er ikke lenger obligatoriske ledd. Ordene mann og kvinne, brud og brudgom er fjernet. De fleste bryllupssalmer blir ubrukelige. Bibelens og kirkens definisjon av ekteskapet blir oppløst. For en kristen kirke er dette både patetisk og tragisk. Svært mange vil oppleve at dette er en liturgi som fornekter noe av det dypeste i kirkens skapertro: Mann og kvinne, mor og far, foreldreskap og barn.

Første sak

Det nye Kirkerådet, som speiler sammensetningen av Kirkemøtet, det høyeste organ i Den norske kirke, får dåp og ekteskapsliturgi som første punkt på dagsorden etter at de har konstituert seg tirsdag.
– Jeg er glad for at Kirkens fagnemnd så raskt har fulgt opp Kirkemøtets vedtak i april om at det skal utarbeides en liturgi som alle kan bruke i fremtiden, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, ny leder av Kirkerådet. – Jeg synes de har funnet frem til fine, vakre tekster som viser til Gud, skaperverket og kjærlighet mellom mennesker.

Kristin Gunleiksrud Raaum, ny leder av Kirkerådet

Hun er overbevist om at tilhengere og motstandere av likekjønnet vigsel vil løse ekteskapsliturgien på en respektfull og rolig måte.

– Mange har strukket seg langt for å få til en løsning, vi skal klare å håndtere uenigheten på en ryddig måte.

– Må komme videre

Hennes meningsmotstander, Harald Hegstad, professor ved Menighetsfakultetet og tidligere leder av Oslo bispedømmeråd, er enig i at Kirken må komme videre og få til en løsning på den konfliktfylte saken som har preget kirkelivet i 40 år.

– Den norske kirke har også tidligere klart å leve med at det i enkelte saker har vært to syn slik som synet på kvinnelige prester. Motstanden mot kvinner har vært stor, nå finnes den knapt.

– Utenkelig i dag

Han legger også vekt på at liturgien til enhver tid er i endring slik at den reflekterer samfunnet rundt.

– For hundre år siden var kravet om at kvinnen var underlagt mannen en del av ekteskapsliturgien. Det ville være utenkelig i dag.

Vedtas til vinteren

Arbeidet med ny dåpsliturgi har pågått siden 2010 og i motsetning ekteskapsliturgien har det vært allmenn enighet om at den hadde behov for å forkortes og gjøres mer moderne. Begge liturgiene skal vedtas på neste Kirkemøte i Trondheim i januar 2017. Det er også Kirkemøtet som skal ta stilling til om det er ekteparet eller presten som skal bestemme hvilken liturgi som skal benyttes.

Kristin Gunleiksrud Raaum understreker at Kirkemøtet 2015 bestemte at den nye liturgien skal kunne brukes av alle, uansett kjønn. De som ønsker kan benytte den gamle, men ingen menigheter kan nekte noen å bli viet i sin barndomskirke hvis presten er motstander av likekjønnet vigsel. Prostiet vil være ansvarlig å skaffe en prest.

Flertall for å vie homofileJubler over flertall for vielse av homofileSex som splitter

Les mer om

  1. Kirkemøtet
  2. Den norske kirke
  3. Homofili