Her ligger det 49 hummerteiner. Neste år kan det bli forbudt.

Hummeren kan bli 70 år gammel, men bestanden er fortsatt historisk lav. Flere områder kan bli fredet, også i Indre Oslofjord.

1. oktober startet hummerfisket. Sør for Oscarsborg i Oslofjorden ligger det nå 49 teiner.
Teinene ligger langs den undersjøiske muren i Drøbaksundet. Her har vi markert dem med røde ringer.
 • Hans O. Torgersen

Torsdag 1. oktober klokken 08 startet årets hummerfiske. 27.000 fritidsfiskere har registrert seg. I 2019 var det «bare» 21.000.

Hver av fritidsfiskerne kan sette ut ti teiner. Dermed kan så mange som 270.000 teiner brukes på å fiske på en bestand som fortsatt er meget lav.

– Hummeren står ikke på rødlisten, men bestanden er på et historisk lavt nivå, sier Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet. Han sitter på fangsttall tilbake fra 1928.

For få dager siden innførte Fiskeridirektoratet ti nye fredningsområder for hummer. Det betyr at det er forbudt å fiske med all redskap som kan fange hummer i disse områdene.

Her er de nye fredningsområdene

 • Løperen og Kvernskjær i Hvaler kommune
 • Rauerfjorden i Fredrikstad kommune
 • Mossesundet i Moss kommune
 • Son i Vestby kommune
 • Mulodden i Holmestrand kommune
 • Karlsvikodden i Tønsberg kommune
 • Sandefjordsfjorden i Sandefjord kommune
 • Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand kommune
 • Sandvigsdalsfjorden i Kristiansand kommune
 • Fladholmen i Sola kommune
Hunnhummer med rogn, fanget under prøvefiske ved Drøbak. Merket og satt ut igjen.

Vedtaket har utelukkende positive effekter for en sårbar hummerbestand. Det skriver Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Sør i en artikkel på egne hjemmesider.

Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn, som igjen fører til større produksjon av egg og larver, skriver Meling.

Les også

Skarpe stillehavsøsters gir kutt hos badegjester

Fritt vilt i Indre Oslofjord

kartet over fredningsområdene fremgår det at hummeren i Indre Oslofjord er fritt vilt. Det eneste fredningsområdet her er Nesoddtangen.

Et populært område å fiske hummer er langs en undersjøisk mur, kalt jeteen, sør for Oscarsborg festning.

Torsdag brukte Aftenposten dronebilder til å telle teiner. Da var det 49 av dem langs 300 meter av jeteen.

Neste år må trolig fiskerne sette teinene andre steder. Frogn kommune har foreslått to fredningsområder: Jeteen og langs Badeparken i Drøbak.

I arbeidet med forslaget ble det i september gjennomført prøvefiske etter hummer. Det kan du lese mer om på nettsidene til Frogn kommune.

Prøvefisking etter hummer i Drøbaksundet. F.v. Hans Erik Karlsen fra Universitetet i Oslo og Stein Moe fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Fiskeridirektoratet har invitert alle kystkommunene til å komme med forslag på fredningsområder.

Asker kommune har ute på høring et forslag om å frede Langåra.

Mer fisking

Bestanden av hummer har ifølge Fiskeridirektoratet vært på et historisk lavmål helt siden 1970-tallet.

I 2008 ble det innført reguleringer i hummerfisket, men i 2017 konkluderte direktoratet og Havforskningsinstituttet med at forvaltningsmålet ikke var nådd.

Situasjonen er den samme i dag. Man tror at økningen i hummerfiske kan ha motvirket positive effekter av tiltakene fra 2008. I 2018 kom det nye tiltak, blant annet maksmål for hummer, men lite tyder på at dette har hjulpet.

Les også

Stor hummer må fredes, minstemål er ikke nok

Hummer på frifot.

– Vi har ingen klare signaler på at bestanden er på vei opp. Det ser ut til at den holder seg ganske stabil, sier forsker Alf Ring Kleiven.

Han forklarer hvorfor det tar tid å øke bestanden.

– En hummer kan lett bruke syv år på å bli kjønnsmoden. En liten hunnhummer legger da gjerne lite egg. Det er først ti år etter det igjen at den når det fulle reproduksjonspotensialet, sier Kleiven.

Stor knuseklo er viktig

Det er de store hannhummerne som har størst knuseklo. De er også viktige for bestanden. I en artikkel på Universitetet i Oslos nettsider kan du lese mer om hummerens kompliserte seksualliv og paringsadferd. Det er også der du kan lære om hvor gamle hummerne kan bli, altså opp til 70 år.

Noe av det som kan ha skadet hummerbestanden mest, er at inngangen til teinene er blitt større. Dermed blir de gamle, store hummerne fanget.

– Troféhummeren ble mer populær. Vi var bekymret for at den store hummeren skulle bli fisket ut. Holdningen har endret seg siden jeg begynte å jobbe med dette for ti år siden. Det var liten motstand mot maksmålet da det ble innført. Fiskerne har forstått at de store hummerne er viktige avlsdyr, sier Kleiven.