Sylvi Listhaug: Ansatte må ha plikt til å melde fra om vold mot eldre, også når eldre utøver vold

Fremskrittspartiet krever at helsepersonell får plikt til å varsle om vold på sykehjem.

Eldre utsettes for vold også på sykehjem. Frp forslår for Stortinget at det innføres nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre.

– De eldre er en ekstra sårbar gruppe. De har ikke alltid mulighet til å si ifra hvis de utsettes for vold og overgrep, sier Sylvi Listhaug.

Hun forslår for Stortinget at det innføres nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre.

Listhaug mener dette må på plass, slik at ansatte får gode verktøy for å håndtere slike saker på en systematisk måte.

Aftenposten avslørte i en serie saker alvorlige avvik ved norske sykehjem. Sylvi Listhaug var da eldreminister.

  • I 2018 var det 13 000 voldshendelser ved norske sykehjem
  • I 98 prosent av tilfellene var det beboere som sto bak volden
  • 18 prosent av tilfellene var vold mot beboere

Ville kartlegge omfanget

Sylvi Listhaug sa den gang til Aftenposten at hun umiddelbart ville be Helsedirektoratet kartlegge det reelle omfanget av vold og overgrep ved landets institusjoner for eldre.

– Vi må gå inn og finne ut hva som er realiteten ved norske sykehjem, sa hun for halvannet år siden.

Forsinket ett år

Fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Thorstein Ouren, sier saken er forsinket på grunn av koronasituasjonen.

– Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) å kartlegge omfanget av vold i sykehjem og få en oversikt over gode eksempler fra kommuner som har jobbet godt med problemstillingen. Kartleggingen ses i sammenheng med et større forskningsprosjekt ved NTNU som vil gi oss et helhetlig kunnskapsgrunnlag, sier han.

Ifølge Ouren er ny frist for rapportering satt til 1. mai.

– Vi vil derfor sammenstille kunnskapen og rapportere til HOD før sommeren.

Les også

Stor smitteøkning hos ansatte på Oslos sykehjem: – Krevende smittesituasjon

– Eldre lider fordi volden ikke blir stoppet

Nå ønsker Listhaug å ta saken videre.

– Ingen eldre skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep. Alle eldre har rett på en trygg og god eldreomsorg, men dessverre er ikke dette realiteten for alle, sier hun.

Listhaug mener det er urovekkende at det ofte er nærstående eller tillitspersoner som står bak vold og overgrep også mot eldre. Hun synes det er for liten oppmerksomhet om dette samfunnsproblemet. Eldre lider fordi volden ikke blir forhindret eller stoppet, sier hun.

Varsler ikke videre

Ifølge Frp finnes det ikke nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av vold mot eldre.

Listhaug mener dette må på plass.

I Aftenpostens serie ble de avdekket at mange ansatte ikke varslet videre eller meldte fra om avvik. Dette bekymrer Listhaug.

– Det er dessverre få sykehjem som har gode rutiner, regler og prosedyrer for hvordan de ansatte skal forholde seg til vold og overgrep på sykehjem.

Les også

Eldreforsker: Seksuelle overgrep mot eldre er et av våre siste tabuer

I Sverige har helsepersonell plikt til å rapporte om hendelser som har ført til, eller kunne ført til alvorlig skade for pasienten. Dette er en lov som kalles «Lex Sara».

– En tilsvarende rapporteringsplikt bør innføres i Norge også, sier Listhaug.

H og AP er avventende

Frp får ikke gjennom saken alene.

Helsepolitikerne har fått mange forslag på bordet den siste tiden.

Høyres Sveinung Stensland sier han ikke har rukket å se på detaljene i forslaget. Men han avviser det ikke. Han synes umiddelbart at forslaget henger sammen med saker om vold og overgrep som allerede er til behandling i Justiskomiteen.

– Men en slik meldeplikt kan nok ha mye for seg, men vi må få oversikt i alle de sakene som nå ligger i komiteen før vi konkluderer endelig, sier Stensland.

Heller ikke Arbeiderpartiet har bestemt seg for om de vil støtte forslaget, selv om de mener at det skal meldes fra hvis eldre utsettes for vold og overgrep.

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol, sier åartiet har fremmet en rekke forslag i Stortinget for å bedre kvaliteten i eldreomsorgen, sikre heltid og løse bemanningsutfordringene i tjenestene.

– Det har Frp har stemt ned. Vi vil gå grundig inn i forslagene og se om de er riktige for å oppnå en bedring, sier hun.

Kjerkol mener samtidig at Frp har hatt sin sjanse.

– Frp har hatt hele tre eldreministere, inkludert Listhaug, og dermed har hatt god mulighet til å rette opp i eventuelle mangler.