Forsvarerne til den IS-siktede kvinnen ber om frifinnelse. De mener hun er et offer for menneskehandel.

Onsdag ba forsvarerne om at den IS-tiltalte kvinnen må frifinnes. De mener at kjernen i saken er at hun ville hjem fra IS, men ble tvunget til å bli.

Tirsdag la aktoratet ned påstand om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinnen fra Oslo. Forsvarerne mener hun bør frifinnes. Hun er den første i Norge noensinne som er tiltalt for å være kone og mor i en terrororganisasjon.

Fengsel i fire år. Det mener aktoratet er passende straff for oslokvinnen som er tiltalt for å delta i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) ved å være kone og mor.

Etter vel tre uker i rettssal 250 i Oslo tingrett la aktoratet tirsdag ned sin påstand om straff. Onsdag kom forsvarerne med sin påstand: Frifinnelse.

– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel og at det må lede til frifinnelse av henne, sa forsvarer Nils Christian Nordhus.

Han viser til at tiltalte etter en kort stund i Syria ville hjem, men at hun ikke greide å komme seg ut på egen hånd. Det var derfor hun ble der så lenge. Det bør være formildende, ikke skjerpende, mener forsvareren.

Forsvarerne, ledet av advokat Nils Christian Nordhus, sa i sin prosedyre at tiltalte må sees på som et offer for menneskehandel. Hverken aktoratet eller forsvarerne kjenner til andre saker der en IS-tiltalt er blitt frikjent fordi man i stedet ble vurdert som offer for menneskehandel.

– Ville ikke bli samkone

Hun reiste til Syria i februar 2013 fordi hun var blitt forelsket i islamisten Bastian Vasquez. Han lovet henne et godt liv med stort hus, dessuten mye kjærlighet og kos.

– Men parallelt med henne hadde han et annet prosjekt, å importere kvinner fra Norge. Men hun ønsket ikke noen samkone, sa Nordhus.

Nordhus avviser aktors påstand om at tiltalte ble med i en terrororganisasjon. Bastian Vasquez var med i Jabhat al-Nusra da hun kom ned, de drev ikke med internasjonal krigføring. IS hadde hun ikke hørt om, hevder han.

Onsdag var siste dag i rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen. Forsvarerne, advokatene Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø, holdt sin prosedyre. Dommerne under ledelse av tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen (i midten) kommer med dom 4. mai.

Tvang og forsøk på hjemreise

Før hun reiste fortalte Vasquez henne at han deltok i krigshandlinger, hun måtte gå i nikab, men ikke gå utendørs alene. Alt ble verre enn hun hadde forestilt seg.

Forsvarerne gikk gjennom tiltaltes ulike forsøk på å komme seg ut. Men hun ble hindret og levde i frykt.

Sakkyndige som vitnet i retten, sa at i IS var kvinner fullstendig underlagt mennene. Noen kvinner greide å flykte, andre ble drept da de forsøkte.

Retten fikk høre detaljer om seksuelle og andre voldelige overgrep som hun ble utsatt for. Hun ble krenket og tvunget til å utføre tjenester for Vasquez. For eksempel måtte hun varme vann når han ville dusje om nettene. Hun måtte ha sex når han ville.

– Dette orket hun ikke mer, hun ville jo ha kos og kjærlighet. Hun var sårbar, hun hadde blitt mobbet som barn, hun ville hjem. Han nektet henne.

Vasquez døde i april 2015. Retten får derfor ikke høre hans versjon av saken.

Som kvinne i IS hadde hun ikke noe annet valg enn å gifte seg på nytt. Det gjorde hun to ganger.

– Hun ble slave for mennene hun var hos mens hun var i Syria, sa Nordhus.

Aktor og statsadvokat Geir Evanger mener oslokvinnen bidro til IS ved å være kone og mor. – Hun dro helt frivillig til Syria, sa han under prosedyren tirsdag.

– Offer for menneskehandel

Medforsvarer Magnus Nordhus oppfordret retten til å se på tiltalte som et offer for menneskehandel ved utnyttelse. Han viste til at vilkårene for å bli vurdert som offer for menneskehandel, er overoppfylt i denne saken:

Hun befant seg i en sårbar situasjon og ble misbrukt. Det satte henne i en tvangssituasjon der hun ble utnyttet til tvangsarbeid og tvangstjenester, som husarbeid. Hun ble utsatt for trusler, vold og tvang, dessuten innesperring. Hun hadde ikke mulighet til å unnslippe, mener Nordhus.

Han viste til at det pågår en debatt blant forskere internasjonalt om kvinner i IS kan sees på som ofre for menneskehandel, uansett om de frivillig hadde giftet seg med fremmedkrigere eller var blitt tatt til slaver.

Ikke minst viste han til at Norge gjennom konvensjoner er forpliktet til ikke å dømme ofre for menneskehandel.

– Er man utsatt for menneskehandel, skal man ikke straffes for de ugjerningene man er utsatt for som følge av tvang.

Forsvarerne påpekte at selv som tiltalte i utgangspunktet reiste frivillig til Syria, kan ikke det brukes som argument mot at hun endte opp som offer for menneskehandel. Det skal hun ha blitt like etter at hun kom dit.

Forsvarerne la ned påstand om frifinnelse.

Den IS-tiltalte kvinnen fra Oslo var i IS-regimet i nesten seks år. Her er hun fotografert av Aftenposten i Al-Hol-leiren før hun og barna i januar 2020 ble hentet hjem av norske myndigheter.

Aktor: «Litt overrasket»

Aktor og statsadvokat Geir Evanger sier til Aftenposten at han innrømmer at han ble «litt overrasket» da forsvarerne argumenterte for frifinnelse med utgangspunkt i at hun er offer for menneskehandel.

– Det er ikke snakk om at det hun gjorde som husmor og kone, var tvangsarbeid, sier han.

Aktoratet la ned påstand om fire års fengselsstraff, etter strafferabatt fordi hun ble utsatt for tvang og tidvis forsøkte å komme seg hjem.

Hverken aktoratet eller forsvarerne kjenner til noen andre dommer der personer som har vært i IS-regimet, er blitt frifunnet fordi de er vurdert som ofre for menneskehandel.

Dom i saken ventes 4. mai.