Kunnskapsdepartementet gjør ikke endringer i opptaksreglene til høyere utdanning til høsten

Det har vist seg umulig å finne en ny modell for opptaket til høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har bestemt at det ikke blir endringer i høstens opptak til høyere utdanning, til tross for koronasituasjonens påvirkning på studiehverdagen.

Kunnskapsdepartementet har sett på ulike modeller for høstens opptak til høyere utdanning. Men etter å ha vurdert konsekvensene av alle forslagene og analyser av opptaket fra i fjor, har departementet landet på at det beste er å ikke gjøre endringer, sier Asheim.

– Dette er ikke en avgjørelse vi har tatt lett på. Vi har snudd alle steiner og forsøkt å finne andre løsninger som både treffer godt og er rettferdige, sier statsråden.

Utredet muligheter

Elevene som går ut av videregående i år, har gått halve skoleløpet sitt under koronakrisen.

Skriftlig og muntlig eksamen for avgangselever på videregående skole ble avlyst i fjor som følge av koronapandemien. I år er skriftlig eksamen avlyst.

Kunnskapsdepartementet ba i februar Unit, som er direktoratet som har ansvaret for å gjennomføre opptaket, om å utrede muligheter for endringer som tok høyde for den ekstraordinære situasjonen.

– Umulig

De har blant annet sett på forslag om at ingens eksamenskarakter skal telle, at kvoten burde bli delt opp i tre, eller om kullene skal konkurrere mot ulike poenggrenser. Alle modellene ville hatt uheldige konsekvenser for enkelte grupper, ifølge Asheim.

– Det har vist seg umulig å finne en helt ny modell som gjør det rettferdig for alle. Det som er så vanskelig med dette, er at vi ikke vet hvordan elevenes karaktersnitt vil se ut til sommeren, sier Asheim.

Årsakene som blir oppgitt for ikke å gjøre endringer nå, er blant annet at man må gjøre antakelser som kan slå helt feil ut, når det gjelder karaktersnitt eller antall søkere fra ulike kull. Karaktersnittet kan like gjerne gå ned, ikke opp til sommeren, til tross for avlyste eksamener, sier Asheim.

Ap: Ikke godt nok

Aps Torstein Tvedt Solberg er ikke fornøyd med konklusjonen til Asheim og Kunnskapsdepartementet.

– Det er rett og slett ikke godt nok fra regjeringen. Ingen har sagt det kom til å bli lett, men en burde gitt det et bedre forsøk og jobbet fram en mer rettferdig modell, sier Solberg, som er partiets utdanningspolitiske talsperson.

– Dette er utrolig skuffende og en knallhard beskjed å få til alle de ungdommene som nå blir ramma av et urettferdig opptak og ikke kommer inn på studiet de ønsker, sier stortingsrepresentanten.

SV er også skuffet over regjeringens beslutning, men foreslår konkret å øke antall studieplasser med 3.000 for å bøte på skaden.

– I fjor ble antallet studieplasser økt på enkelte studier, og dette må vi gjøre i år også. Dette er bra i en tid der flere står utenfor arbeid og utdanning, men også for å bøte på den urettferdighet som enkelte avgangskull møter, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås.