Norge

Forsker om Afghanistan-rapporten: - Den negative trenden har forsterket seg ytterligere

– Rapporten fra Godal-utvalget er omtrent som jeg hadde forventet. Beskrivelsen deres går til 2014 og situasjonen i Afghanistan har forverret seg siden da, sier Arne Strand, forskningsdirektør ved Christian Michelsens Institutt.

En norsk soldat holder utkikk i Afghanistan i 2007.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

– Det er en negativ trend som har forsterket seg ytterligere. Taliban har styrket seg, de sivile tapene har økt og den økonomiske situasjon har forverret seg, sier Strand, som har forsket på Afghanistan i mange år.

  • Godal-utvalget med sterk kritikk av deler av Norges innsats i Afghanistan.

Strand tror samtidig at rapporten er mer nyansert enn det som er kommet fram i Fædrelandsvennens artikkel.

– Norge har bidratt en del i samfunnsutviklingen. Vi kommer ikke unna at Afghanistan i dag er veldig forskjellig fra i 2001.

Det var i 2001 USA startet sin operasjon «Enduring Freedom» i Afghanistan. I perioden 2001–2014 har 9000 norske militære tjenestegjort i landet. Ti norske soldater har mistet livet, og mange er blitt alvorlig skadet.

Utdanning og helse

– Hvordan er Afghanistan annerledes i dag?

– Landet er annerledes når det gjelder utdanning, altså hvor mange som har mulighet til utdanning. Antallet har økt fra én million til 8,5 millioner, inkludert mange jenter. Det er annerledes når det gjelder helsetilbudet, som er blitt mye bedre og som på sikt gjør noe med barnedødeligheten og mødrenes helse.

I tillegg peker Strand på at landsbyprosjektene, som er vanskelig å måle på kort sikt, men som har gjort livet bedre for en stor del på landsbygda.

– Bildet er mer nyansert, men jeg regner med at det i større grad kommer fram i rapporten. Det vi har sett nå er bare overskriftene.

Ingen klar strategi

Norske myndigheter manglet en klart formulert strategi da de bestemte seg for å sende soldater til Afghanistan, påpekte forsker Torgeir Wåde Westrum ved Forsvarets høgskole i 2014.

– Et moralsk og etisk problem, sa Westrum NRK etter at han skrev rapporten «Strategisk tenkning? Norsk maktbruk i Afghanistan».

Westrum gjennomgikk i rapporten politikernes argumenter for å delta i den internasjonale ISAF-styrken i Afghanistan.

«Forekomsten av klare og fullstendige strategier er lav», slo han fast i rapporten.

Han viste til at det manglet konkrete mål og metoder.

«Dette kan skyldes en regelrett mangel på helhetlig strategi», skrev han i rapporten.

Opparbeide godvilje hos USA

I den grad det fantes en militær og politisk strategi, så gjaldt den i liten grad det som skulle skje på bakken. Målet virker å ha vært å opparbeide godvilje hos USA, ved å stille som en trofast alliert.

Det skrev Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen, i en kronikk i Aftenposten 4. juni.

Hun skriver videre om hva man i Afghanistankomiteen venter å få lese i rapporten fra Godal-utvalget:

«Når det gjelder utviklingsbistand, vil rapporten sannsynligvis påpeke at det er vanskelig å bevise varige resultater av norske bistandsmidler. Da må vi huske at mangelfull rapportering ikke nødvendigvis er lik manglende resultater.

Dette kjenner vi i Afghanistankomiteen godt til.

Vi har ikke alltid hatt grunnlagsdataene på plass. Men vi kjenner området og samfunnet.

Vi vet, for eksempel, at av 130 skoler vi har bygget siden 1980-tallet, er alle unntatt to fortsatt i drift som skoler.»