Oslo Høyre sier nei til datalagringsdirektivet

Leder i Oslo Høyre Michael Tetzschner mener umistelige verdier står på spill for partiet.

Leder i Oslo Høyre Michael Tetzschner er selv sterk motstander av EUs datalagringsdirektiv.

Les også:

Oslo Høyre, partiets største fylkeslag, oppfordrer partiets stortingsgruppe til å gå imot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk lovgiving. Vedtaket ble gjort med 98 stemmer mot 24 lørdag formiddag.

Fundamentale rettigheter

Vedtaket viser blant annet til kritiske uttalelser om direktivet fra EUs datatilsyn og FNs menneskerettighetsråd.

– Rettssikkerheten i et liberalt demokrati er ikke bare til for å beskytte borgerne mot kriminelle handlinger, men skal også sikre borgernes fundamentale rettigheter i henhold til nasjonal lov og internasjonale menneskerettigheter. En av disse rettighetene er retten til en egen privat sfære og til selv å kunne kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter, heter det i resolusjonen.

AP avhengige av Høyre

I sin tale til årsmøtet fredag kveld sa fylkeslagets leder, stortingsrepresentant Michael Tetzschner at noen mener det er umistelige verdier som står på spill.

– For enkelte vet jeg at det berører selve grunnen til at de meldte seg inn i Høyre. Da skal man lytte ekstra varsomt, sa han.

Tidligere har Høyres leder, Erna Solberg, skjerpet kriteriene for personvern dersom partiet skal støtte direktivet.

I regjeringen er det bare Arbeiderpartiet som støtter direktivet. Partiet er avhengig av støtte fra Høyre dersom Norge skal slutte seg til det og unngå Norges første EØS-veto.