Norge

Rasjonerer munnbind

Helsedirektoratet lar oss få maksimalt 20 munnbind hver, men har likevel langt fra nok til alle på lager. Til gjengjeld er munnbindene gratis.

  • Svend Ole Kvilesjø

Helsedirektoratet gikk i forrige uke ut med en anbefaling om å bruke munnbind , for å hindre spredning av svineinfluensasmitten.

11 millioner — av totalt 15 millioner munnbind - sendes i disse dager ut fra direktoratets kriselager, til apotek over hele landet.

— Det er ikke store kostander for Staten forbundet med dette. Og i denne fasen av svineinfluensaspredningen, tror vi det er viktig at munnbind er lett tilgjengelig, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

Det påpekes at det ikke har noen hensikt for friske mennesker å gå med munnbind gatelangs.

Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder to grupper:

  • Folk som er syke hvis de av en eller annen grunn må omgås andre.
  • Og friske folk som er i nær kontakt med en syk person. Det kan for eksempel være familiemedlemmer som pleier en som er syk.

For andre er ikke bruk av munnbind anbefalt.

Bjørn Guldvog påpeker at dette er de samme rådene som er gitt fra helsedirektoratet helt siden mai i år.

Ikke nok til alle

Helsedirektoratets kriselager vil raskt gå tomt, om alle løper til nærmeste apotek for å kreve to pakker med munnbind. For myndighetene har bare 1,5 millioner pakker á 10 bind på lager, totalt 15 millioner munnbind.

Det bør være likevel være tilstrekkelig om munnbindene kun brukes når man selv er syk - eller selv er i nærkontakt med syke.

— Vi har tiltro til at folk håndterer dette rasjonelt. Viktig at vi viser befolkningen tillit, og vi understreker at dette er et tilbud til dem som har et reellt behov, sier Guldvog.

Må rasjonere

— Vi venter på første leveranse av munnbind fra Helsedirektoratets lager, forteller apoteker Camilla Giske hos Vitusapotek Jernbanetorget i Oslo.

— I de retningslinjene vi er gitt til nå, kan vi gi bort inntil to pakker á 10 munnbind til hver kunde. Det betyr maks 20 munnbind per nordmann, sier hun.

Helsedirektoratet skriver i orienteringen til apotekene at det ikke skal stilles noen kriterier når en kunde ber om munnbind.

— Vi ber bare om at det foretas en skjønnsmessig vurdering av behovet. Har man flere influensasyke i hjemmet, kan det være større behov. Men som et utgangspunkt er to pakker med til sammen 20 munnbind fornuftig, utdyper assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det vil ikke bli foretatt kontroll i forhold til om kunden allerede har fått utlevert gratis munnbind ved et annet apotek.

- Trolig i løpet av uken

— Vi har fått beskjed om at grossistene jobber med logistikken og munnbindene fra Helsedirektoratet vil være ute i de fleste apotek i løpet av uken, sier informasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen til Aftenposten.

Hvis du trenger munnbind med en gang, må du betale de selv, siden de som nå ligger i apotekhyllene, er innkjøpt på lik linje med alle andre varer.

- Hva om Helsedirektoratets kriselager går tomt for munnbind?

— Vi vurderer fortløpende om det vil være aktuelt å etterfylle lageret av munnbind, sier Bjørn Guldvog og legger til at det hele tiden har vært meningen at direktorates utdeling av munnbind skal være et supplement til det som allerede finnes i apotekene i dag.

Selv om kunder og pasienter som oppsøker apotekene får munnbind gratis, vil grossist og apotek få litt betalt av direktoratet for å ta seg av utleveringen.

Les også

  1. Tamiflu reseptfri fra torsdag

  2. Her er de første bivirkningene

  3. Alt du lurer på om svineinfluensa