Norge

- Utsatt for usaklig press

Forsvarsdepartementet får sviende kritikk av Sivilombudsmannen for måten de forsøkte å presse viseadmiral Jan Reksten ut av jobben.

Økokrim trakk siktelsen mot viseadmiral Jan Reksten i 2008. Han gikk tilbake til sjefsjobben i Stavanger. Reksten valgte å klage til Sivilombudsmannen.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det var da det kokte som verst rundt flere forsvarstopper og ansatte i Siemens, før jul i 2007, at Forsvarsdepartementet rettet hard kritikk mot en av Forsvarets høyest rangerte offiserer.

Viseadmiral Jan Reksten, som var sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Stavanger, ble på det sterkeste anmodet om å søke avskjed.

Sivilombudsmannens konklusjon i saken ble nylig gjort kjent i Offisersbladet, bladet til Befalets fellesorganisasjons (BFO). Her heter det at Forsvarsdepartementet får meget skarp kritikk for måten det utøvde press på Reksten for å få ham til å søke avskjed.

Departementet benyttet seg av forsvarspersonelloven da de truet ham med frabeordring. Det var ikke dekning for å bruke loven på denne måten, konkluderer sivilombudsmann Arne Fliflet. Han opplyser til Aftenposten at han ikke kan gi ytterligere kommentarer ettersom dette er en personalsak.

«Sivilombudsmannens prinsipputtalelse setter en stopper for Forsvarsdepartementets misbruk av Forsvarspersonelloven», konkluderer leder for BFO, Eivind Solberg.

Han noterer seg at Fliflet bruker uttrykket «usaklig pressmiddel» om det Reksten ble utsatt for.

Det hadde sammenheng med at Reksten og flere andre forsvarstopper, noen av dem pensjonerte, hadde vært på golftur sammen med ansatte i Siemens, til Alicante i Spania, i 2003 og 2004. Økokrim gjennomførte den 11. desember 2007 razziaer hjemme hos både Reksten og tidligere admiraler som Einar Skorgen og Kjell Birger Olsen, og siktet dem for korrupsjon.

Presset i tre runder

To måneder senere, i februar 2008, beskrev Reksten presset han ble utsatt for da han vitnet i en av de mye omtalte rettsrundene mot kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik.

Reksten fortalte at han først i et møte med forsvarssjef Sverre Diesen og en assisterende departementsråd, 20. september 2007, ble forsøkt presset ut av jobben. Deretter i et brev fra departementet, med varsel om frabeordring av stillingen, så i forbindelse med razziaen 11. desember.

Det som til slutt fikk Reksten til å søke permisjon fra stillingen, 13. desember 2007, var et direkte varsel fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om at det ville bli lagt frem sak for Kongen i statsråd om frabeordring dersom han ikke fulgte anmodningen.

Reksten ble midlertidig satt til å gjøre andre oppgaver i Forsvaret.

Ble renvasket

Men allerede i januar 2008 trakk Økokrim siktelsene mot bl.a. Reksten. I en rettssak mot tre andre av golfturistene, to Siemens-ansatte og Forsvarets ombudsmann Kjell Arne Bratli i fjor sommer, ble det konstatert at Reksten ikke kunne kritiseres for noe rundt golfturene. De tiltalte i saken ble for øvrig frifunnet.

Etter at siktelsen ble frafalt, gikk Reksten tilbake til sjefsjobben i Stavanger. Han fortsatte der til han ble pensjonist tidligere i år.

Han valgte imidlertid å klage behandlingen han ble utsatt for, inn for Sivilombudsmannen.

Vil ha beklagelse

Overfor Aftenposten legger han ikke skjul på at han er godt fornøyd med Fliflets konklusjon.

–I lys av at frifinnelsen i Bratli-saken er rettskraftig, og uttalelsen fra Fliflet, hadde det vært på sin plass at departementet ba om unnskyldning overfor partene som har vært involvert. Og at de innkalte til et møte for å komme i dialog. At Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsatt sitter i Regjeringen er en faktor som gir mulighet for å få renset luften, sier Reksten.

Departementsråd i Forsvarsdepartementet, Erik Lund-Isaksen, gir denne kommentaren gjennom sin presse— og informasjonsavdeling:

«Det er riktig at det er uenighet mellom Sivilombudsmannen og Forsvarsdepartementet om hvordan personelloven skal tolkes i slike tilfeller. Uttalelsen fra Sivilombudsmannen er til vurdering, og det er derfor ikke naturlig å kommentere dette nå. Vi synes det er greit å møte folk som ber om det, men i dette tilfelle kan det være greit å vente med møtet til vi har vurdert innholdet i uttalelsen.»