Norge

Tom Hagen kan forbli drapssiktet på ubestemt tid

Etterforskerne som mener Tom Hagen har drept ektefellen Anne-Elisabeth Hagen, har ingen planer om å frafalle siktelsen mot 70-åringen i overskuelig fremtid.

Politiet beslagla boligen til Tom Hagen i lengre tid før han fikk flytte tilbake igjen.
  • NTB-Peter Tálos

– Siktelsen mot Tom Hagen er opprettholdt. Siktelsen gjelder drap eller medvirkning til drap og overtredelser av våpenlovgivningen. Utover dette har vi ingen kommentar til mistankegrunnlaget, sier politiinspektør Gjermund Hanssen til NTB.

Den 28. april er det ett år siden Tom Hagen ble pågrepet av politiet og siktet for å ha drept ektefellen Anne-Elisabet Hagen. Pågripelsen skjedde halvannet år etter at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien på Lørenskog.

Frem til pågripelsen av milliardæren og investoren Tom Hagen var saken blitt etterforsket som en bortføring foretatt av ukjente gjerningspersoner som i bytte mot kryptovalutaen monero skrev de ville slippe kvinnen fri. Men politiet kom til slutt ingen vei med det sporet og tok ut siktelse mot Tom Hagen.

Les også

NRK: Politiet har tatt ut ny Tom Hagen-siktelse

Politiet kan opprettholde siktelsen mot Tom Hagen lenge. Her er Hagen fotografert i 2011.

Ubestemt tid

Hvor lenge de kan opprettholde den alvorlige siktelsen, vil ikke politiet svare konkret på, men bare viser til bestemmelsene i straffeprosessloven.

– Påtalemessig avgjørelse tas først når saken anses tilstrekkelig opplyst og ferdig etterforsket. Dette er en fortløpende vurdering som gjøres underveis i etterforskningen, sier Hansen.

I Norge har drap ingen foreldelse, så Hagen kan forbli drapssiktet resten av sitt liv dersom politiet ikke avslutter etterforskningen. Hagen skal etter menneskerettskonvensjonen anses uskyldig inntil det motsatte er bevist, men politiet mener etter ett år fremdeles at de har skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap. I fjor sommer sa Nedre Romerike tingrett seg nok en gang enig i politiets oppfatning da den ga etterforskerne medhold i ønsket om å beslaglegge Hagens hus. Hagen anket ikke avgjørelsen.

Les også

Tom Hagen siktet for ulovlig oppbevaring av flere skytevåpen

Politiet etterforsker ektemannen Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på ektefellen Anne-Elisabeth Hagen høsten 2018.

– Ingen tidsfrist

Etterforskningen er omfattet av et betydelig hemmelighold. I fjor høst ble det kjent at det var minst 20.000 hemmeligstemplede dokumenter i saken da Tom Hagens barn gikk til domstolen for å kreve innsyn i etterforskningen mot faren.

– Dette er en svært alvorlig straffesak hvor politiet har en klar etterforskningsplikt både av hensyn til fornærmede, pårørende og samfunnet for øvrig. Etterforskningen vil pågå så lenge det er relevante etterforskningsskritt å utføre. Vi ønsker ikke å angi noen tidsfrist for dette, sier Gjermund Hansen.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har lenge vært kritisk til politiets etterforskning, men svarer diplomatisk at han er trygg på at politiet vil sjekke klienten ut av saken.

– Tom Hagen synes det er bra at politiet fortsatt etterforsker saken med en betydelig innsats. Det er naturligvis belastende for ham å ha status som siktet, men vi er trygge på at politiet vil klarlegge at han ikke har noe å gjøre med bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, sier forsvarer Svein Holden til NTB.

Les også

Tom Hagen i NRK-intervju: – Det har vært to vanskelige år

– Tom Hagen synes det er bra at politiet fortsatt etterforsker saken med en betydelig innsats, sier forsvarer Svein Holden til NTB.

Dramatisk vending

Pågripelsen av ektemannen var en dramatisk vending i saken, men bevisene mot 70-åringen er av to rettsinstanser vurdert som for svake. Selv nekter Hagen for at han har noe med saken å gjøre.

Nedre Romerike tingrett fengslet Hagen ut fra skjellig grunn til mistanke om drap eller medvirkning til drap på ektefellen. Tom Hagen anket til lagmannsretten, som ikke delte politiets oppfatning om dette og løslot ham. Politiet tok saken til Høyesterett, men heller ikke der delte dommerne etterforskernes syn og forkastet anken. Etter elleve dager i varetekt ble Hagen ble løslatt og har siden vært på frifot.

Politiet har flere ganger sagt at de ønsker å avhøre Hagen igjen, men 70-åringen nekter.

Les også

Politiet om Lørenskog-saken: Alt tyder på flere involverte

Sentrale spor fremdeles

Politiadvokaten sier det fremdeles pågår etterforskning i saken. Både tekniske og taktiske spor er fremdeles til vurdering, og politiet får fortsatt inn ny informasjon.

– Etter politiets oppfatning er det fortsatt en rekke relevante etterforskningsskritt å utføre som kan bidra til å opplyse saken, sier politiadvokaten.

De samme sporene som ble lagt vekt på da politiet gikk offentlig ut om forsvinningen i januar 2019, er fremdeles helt sentrale i politiets etterforskning.

– Både trusselbrevet, kommunikasjon i kryptovaluta og tekniske spor fra åstedet anses som sentrale og handlingsrelaterte spor i saken. Disse er derfor høyt prioritert og noe vi fortsatt jobber med, sier politiadvokaten.

Les mer om

  1. Tom Hagen
  2. Etterforskning
  3. Anne-Elisabeth Hagen
  4. Drap