Norge

- Ikke egen do, forbipasserende ser ned i sengen, vanskelig å ha besøk

Stian Bluth Levik (26) har måttet nøye seg med opphold på sykehuskorridor tre ganger i år.

- Jeg tør ikke stille legene alle spørsmål jeg har når jeg ligger i gangen. Noen spørsmål føler jeg ikke for å spørre om når andre hører på. Andre pasienter og pårørende kan høre alt som blir sagt, sier Stian Bluth Levik (26). Han har Chrons sykdom og er blitt lagt i korridorseng flere ganger i år. Nå er han utskrevet fra Ahus.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Stian Bluth Levik har Chrons sykdom som medfører at han ofte har vært innlagt ved Akershus Universitetssykehus. Hittil i år har han kun vært korridorpasient de tre gangene han har vært innlagt.

26-åringen har vært innlagt ved gastroavdelingen ved flere anledninger. Nå er han utskrevet og tilhører poliklinikken.

— Det har vært mange andre pasienter i korridorene samtidig med meg. En gang var vi 12, sier 26-åringen.

Den medisinske behandlingen av den kroniske mage- og tarmsykdommen har han ikke noe å utsette på i.

— Sykepleiere og leger gjør det beste ut av situasjonen, de er veldig flinke, sier Bluth Levik.

Les også:

Les også

Kari Kjønaas Kjos (Frp) til Kjersti Toppe (Sp): - Du er frekk

Slitsomt på gangen

Likevel opplever han sykehusoppholdene som slitsomme. Særlig gjelder det tilgang til toalett og dusj. Korridorpasientene må bruke andre pasienters bad, og Stian Bluth Levik synes det er ubehagelig å gå inn til andre pasienter på enkeltrom og bruke toalettene deres.

— Ofte vet de ikke at vi har lov til det, og jeg føler at jeg forstyrrer dem. Dessuten kan døren til toalettet ofte ikke låses, forteller 26-åringen.

Når han ligger på korridor, er sengen forsøkt beskyttet med et skjermbrett. Men ifølge Stian Bluth Levik er det mangel på skjermbrett, og de er såpass lave at andre pasienter, pårørende og helsepersonell kan titte ned og se på den som ligger i sengen.

Folk strømmer forbi

— Man får ikke mye privatliv når man ligger på gangen og masse folk strømmer forbi. Jeg synes også det er ubehagelig å gå forbi andre korridorpasienter. Jeg føler at jeg bryter inn i deres privatliv.

På korridorene er det hverken nattbord, plass til gjestestol, mulighet til å lade PC og Iphone eller mulighet til å ringe etter hjelp.

— Det siste er ikke så farlig, for sykepleierne løper i gangene hele tiden. Og hvis det er prekært, er det bare å rope så stopper de.

Aftenposten har flere ganger skrevet om korridorpasienter på Ahus. Legeforeningen har uttalt at mange eldre pasienter kvier seg for å ta opp vanskelige spørsmål når de ligger på korridor. 26-åringen kjenner seg igjen.

Tusenvis av norske pasienter blir årlig lagt i seng på korridor fordi det ikke er plass til dem pårom.

Stiller ikke spørsmål

— Jeg tør ikke stille legene alle spørsmål jeg har når jeg ligger i gangen. Noen spørsmål føler jeg ikke for å stille når andre hører på. Andre pasienter og pårørende kan høre alt som blir sagt, sier han, og legger til at han hører hva legen sier til nabopasientene.

Når Stian Bluth Levik har besøk må han ut av sengen og går inn i glassgaten på Ahus.

— Der er det mulighet med private samtaler, og de som kommer på besøk kan sette seg.

Stian Bluth Levik er også til behandling ved poliklinikken på sykehuset.

— Jeg er veldig fornøyd med dem, og mener at Ahus har et potensial til å bli et fantastisk sykehus hvis de slipper å legge oss på korridor når vi er syke, sier han.

Ahus: Ikke ønskelig med korridorpasienter

Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør ved Ahus, synes ikke det er ønskelig at pasienter blir lagt på korridor, og forstår at det er en dårlig opplevelse for pasienter å bli lagt på gangen.

— Alle pasienter som er så syke at de må innlegges på sykehus burde få plass på et rom. Men når det likevel ikke er plass legger vi en medisinsk vurdering til grunn for hvem som skal ligge hvor, på overvåking, enkeltrom, dobbeltrom eller korridor.

- Hvordan kan en pasient gjentatte ganger bli lagt på korridor?

— Den medisinske vurderingen som blir gjort fra innleggelse til innleggelse avhenger av hvor syk pasienten er, hvor mange pasienter vi har inne og hvilken tilstand de øvrige pasientene er i. Pasienten skal ligge på riktig avdeling, en pasient med mage/tarm problemer bør for eksempel ligge på fordøyelsesposten. Når det er influensasesong har vi en ekstra utfordring, også da skjer vurderingen ut fra den enkelte pasients tilstand og symptomer.

Bakgrunn:

Les også

Tusenvis av sykehuspasienter plasseres på korridor

— Hva vil dere si til de negative erfaringene med å være korridorpasient som Lervik forteller om?

— Jeg forstår at det er en dårlig sykehusopplevelse å ligge på korridor. Vi som jobber på sykehus forstår nok dette bedre enn noen. Derfor utvider Ahus med noen ekstra senger utover høsten. Vi samarbeider med kommunale døgnenheter der vi vet at de har noe ledig kapasitet og har også en avlastningsavtale med Diakonhjemmet.

- Er det forsvarlig medisinsk behandling når pasientene ikke tar opp sine spørsmål?

— Jeg mener det er mer krevende for helsepersonell å ivareta pasienter på korridor. Våre ansatte legger seg virkelig i selen for å sikre pasientene et forsvarlig medisinsk tilbud.

- Hvordan er Ahus kommet i denne situasjonen?

— Vi fikk et betydelig økt opptaksområde i 2011, samtidig som det er en sterk befolkningsvekst. Dette gjør Ahus til landets største akuttsykehus, med svært mye øyeblikkelig hjelp, noe som gjør det ekstra vanskelig å tilfredsstille kapasitetsbehovet til enhver tid.

Les også

Pasienter bør ikke sove på gangen