Breiviks ankesak opp for retten i november

Ankesaken om terrordømte Anders Behring Breiviks soningsforhold er berammet i Borgarting lagmannsrett fra 29. november.

Gymsalen i Skien fengsel ble bygget om til en rettssal før rettsaken som var i mars.
  • NTB

Det er satt av fire dager til saken.

Breivik stevnet i fjor staten for brudd på menneskerettighetene under soningen.

I april i år konkluderte Oslo tingrett med at soningsforholdene innebar brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

Regjeringsadvokaten anket dommen både for rettsanvendelsen og bevisvurderingen.

Av sikkerhetshensyn ble saken ført i gymsalen i høysikkerhetsfengselet i Skien, men det er ennå ikke klart hvor ankesaken skal føres.

– Vi har ikke fått noen forespørsel ennå, men det kommer vel på et eller annet tidspunkt, sier fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug ved Telemark fengsel til NTB.