Vårt Land: Flertall i Kirkemøtet for å vie homofile

Det er flertall i det nye Kirkemøtet for å vie homofile i Den norske kirke, viser en opptelling som Vårt Land har gjennomført.

  • Ntb

Kirkemøtet vedtok forrige uke at vigselsliturgi for likekjønnede blir egen sak på Kirkemøtet i april neste år. Dersom det er flertall for å sette i gang en prosess med å utarbeide en slik liturgi, vil saken komme tilbake til Kirkemøtet for endelig vedtak i januar 2017, skriverVårt Land.

Ifølge avisen kan det gå enda et år før en ny liturgi er vedtatt.

Selv om ikke alle resultatene er klare ennå, sier 61 av delegatene som er klare for Kirkemøtet, ja. Av disse er seks biskoper.

32 sier nei, og også i denne gruppen er seks biskoper.

Opptellingen er ikke ferdig

– Vi har gått gjennom resultatene så langt og det viser at det er valgt inn 61 som er positiv til at homofile og lesbiske skal kunne bli viet i Kirken og 31 negative. Da har vi telt med alle: biskoper, prester som er valgt inn og representanter for kirkelig ansatte,sier Bjarte Reve i Åpen folkekirke til VG.

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, sier onsdag ettermiddag tilNRK at det er for tidlig å konkludere.

– Opptellingen er ikke ferdig. Flere bispedømmer er ikke talt opp ennå. Dessuten skal 12 delegater velges inn via direkte valg. Jeg sier som Odd Einar Dørum:«Jeg uttaler meg ikke før valget er over.»Det er ikke sikkert hvor stort flertallet blir. Det kan bli jevnere enn det ser ut nå, mener Halvor Nordhaug.

-Men slik det ser ut regner jeg nok med at det blir flertall for en ekteskapsliturgi for likekjønnede. Det er en sannsynlig utgang på det hele. Men også mindretallets anliggende må ivaretas, samtidig som flertallets syn naturligvis får gjennomslag, sier Nordhaug.

-Et folkeopprør

Stein Erik Hagen har frontet kjendisopprøret for Åpen folkekirke-som hadde homofile og lesbiskes rett til kirkelig vielse som sin fremste kampsak.

Forretningsmannen Stein Erik Hagen har engasjert seg sterkt for de homofiles rettigheter. – Dette gleder meg meget. Så langt viser resultatene fra flere store byer at det har skjedd et folkeopprør for humanisme og nestekjærlighet. Velgerne har sagt klart fra at Kirken skal ta imot alle, slik Jesus gjorde, sier Hagen til VG.

-Rundt 3/4-deler av velgerne i Oslo har i kirkevalget støttet Åpen folkekirke, sierStein Erik Hagen, om har frontetkjendisopprøretfor den alternative listen ved årets kirkevalg, som har homofile og lesbiskes rett til kirkelig vielse som sin fremste kampsak.

Les også: