Norge

- Historisk sterk boligprisøkning i oktober

Boligprisene fortsetter å stige. I Oslo har økningen i oktober vært rekordstor.

  • NTB

Boligprisene steg med 1,4 prosent i oktober, korrigert for sesongvariasjoner. De er nå 12 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisutviklingen i oktober er historisk sterk. Prisoppgangen i Oslo på 1,8 prosent er rekordhøy for måneden å være, for normalt synker boligprisene i oktober, sier Christian Vammervold Dreyer, direktør i Eiendom Norge.

Han sier den sterke utviklingen også gjelder Midt-Norge og Nord-Norge.

  • Norges bank er bekymret. Mener kombinasjonen høy gjeld og høye boligpriser gjør norsk økonomi mer sårbar.

Øker i Oslo, faller i Rogaland

Boligprisene steg mest i Oslo og Drammen med en oppgang på 1, 8 og 1,2 prosent.

Ifølge E24 har veksten aldri vært større i Oslo. På ett år har boligprisene i hovedstaden økt med 21,7 prosent, ifølge nettstedet.

Svakest utvikling hadde Haugesund og Sandnes med en nedgang på 0,7 prosent.

Ved utgangen av oktober lå det 12.130 bruktboliger på Finn. Måneden før var lå det 11.580 boliger ute for salg.

Totalt ble det solgt 7.734 boliger her i landet i oktober, en kraftig nedgang fra måneden før da det ble registrert 9.352 boligsalg

De nominelle boligprisene steg 0,6 prosent i oktober sammenlignet med september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 1,4 prosent.

Direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Bygger for tregt

– Dette er som forventet. Oslo er i en svært krevende situasjon med befolkningsvekst, tilbudsunderskudd og voldsom boligprisutvikling. Dette bekymrer alle som overvåker markedet. Med den lave byggetakten i Oslo vil det ta tid før tilbudet er i nærheten av å møte etterspørselen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Forsterker forskjellene

– En så sterk prisutvikling vil over tid forsterke de økonomiske og sosiale forskjellene i hovedstadsregionen. Oslomarkedet er så omfattende at den lokale pris- og gjeldsutviklingen har nasjonal interesse. Det er veksten i osloregionen som trekker landssnittet kraftig opp, sier han.

– Samtidig viser dette hvor meningsløst det er å styre etterspørselen gjennom nasjonale tiltak. Dersom regjeringen skal sette inn tiltak på etterspørselssiden, anbefaler vi en regional profil, mener Geving.

Les også: