22. juli-senter bringer terroren nærmere

Regjeringen setter av 10,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til et informasjonssenter om 22. juli. Sterke inntrykk venter de besøkende.

Det nye informasjonssenteret for hendelsene 22 juli ble presentert i mars i år. Statsråd Jan Tore Sanner hilser på Ragnhild Kaski (AUF), t.v. John Hestnes (Pårørendegruppa), Tor Einar Fagerland (NTNU) og Atle Aas (arkitekt) til høyre.

— Det blir veldig virkningsfullt. Første etasje i Høyblokka skal huse senteret. Lokalet er fortsatt preget av bomben som gikk av, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

At hendelsene 22. juli var resultatet av en villet handling, er et sentralt utgangspunkt for utstillingen som åpner på fireårsdagen for den mørke fredagen.

Unikt

— Vi har manglet et møtested som gir anledning til å snakke om og reflektere over det som skjedde 22. juli. Utstillingen vil bestå av bilder, filmer, tekster og objekter som knytter seg direkte til hendelsene eller bearbeidelsen av dem, sier historiker og prosjektleder Tor Einar Fagerland til NTB.

Institutt for historiske studier ved NTNU har det faglige ansvaret for senteret. Utstillingen er utformet i dialog med AUF og Støttegruppen etter 22. juli. Spørsmålet om hvordan gjerningsmannen og hans tankegods skal presenteres, har vært sentralt.

— Det har vært et av kjernepunktene. Vi har ønsket å være tydelige på at 22. juli var en menneskeskapt katastrofe, og at det var en gjerningsmann som sto bak. Vi ønsker ikke å pynte på sannheten, sier Fagerland.

Han forteller om et tett samarbeid med dem som står bak USAs nasjonale minnesmerke etter 11. september-angrepene, på Ground Zero i New York.

Flytter minnested

Bevilgningen fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett gjør at senteret kan holde åpent alle dager. Pårørende, overlevende og andre berørte vil få anledning til å besøke det i dagene før senteret åpnes for allmennheten 22. juli.

Skoleungdom er en særskilt målgruppe. Et webbasert undervisningsopplegg skreddersydd for ungdomsskoletrinnet vil bli lansert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har også avgjort at det midlertidige nasjonale minnestedet etter 22. juli skal plasseres utenfor Høyblokka, mot Akersgata.

Opprinnelig var det ment å stå mellom Deichmanske bibliotek og Y-blokka, men anleggsarbeidene i regjeringskvartalet gjør plassen lite egnet ifølge Sanner.

Minnestedet skal være klart innen 22. juli 2016.