Tror inntil én av ti vil bli influensa-syke i vinter

Foreløpig er få sengeliggende med influensa, ifølge Folkehelseinstituttet.

sx61d51b-mvNCVFuSIG.jpg

Foreløpig er tallene vesentlig lavere enn på samme tid i år. Hvordan influensasesongen blir, hvor mange som blir syke, og hvor syke de blir vet man fremdeles ikke.

Siri Helene Hauge, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet, opplyser at det er store variasjoner fra år til år hvor mange som blir smittet av influensavirus.

Barn oftere syke

— Vi antar at rundt fem til ti prosent av befolkningen blir syke i gjennomsnitt hvert år. Barn blir oftere smittet enn voksne, sier Hauge.

Influensaovervåkingen for fjorårets to siste uker viser at forekomsten av influensalignende sykdom var lav i alle landets regioner. I uke 51 ble det påvist 21 influensa A- og 8 influensa B-virusinfeksjoner, i uke 52 er det hittil rapportert 13 påviste influensa A- og 4 influensa B-tilfeller.

— Dette er vesentlig lavere enn tilsvarende tall fra de samme ukene forrige vinter, opplyser Siri Helene Hauge.

Bare 0,5 prosent av dem som gikk til lege de siste ukene før jul hadde «influensalignende» sykdom.

— Dette er godt under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 prosent. Dette er imidlertid basert på få rapporter, så tallene kan endre seg noe når flere rapporter blir innsendt.

afp000456982.jpg

Tallene fra laboratorierapportene holder seg på et nivå som indikerer ganske lite influensaaktivitet.Siri Helene Hauge opplyser videre at helsemyndighetene ikke vet hvilken influensatype som kommer til å slå til i år.

Vet ikke hvilken som slår til

— Det finnes tre typer, og vi vet ikke hvilken som blir mest dominerende. Men vi forventer ikke at det kommer et uventet virus, og anbefaler derfor de som er i risikogruppen å vaksinere seg.

- Er det for sent å vaksinere seg nå?

— Nei, det er ennå ikke for sent. Vaksinen tar opp til to uker før den gir god beskyttelse, så man har fremdeles tid, men man bør skynde seg, svarer Hauge

Til tross for at det er meldt om færre influensatilfeller enn tidligere, tror ikke Hauge at vi slipper unna.

— Januar og februar er høysesong. Vi ser at også de andre skandinaviske landene har få tilfeller.

Tre barn døde i USA

- I USA er tre barn meldt døde av influensa. Er det grunn til å frykte dette i Norge?

— Det er sjelden at barn dør av influensa i Norge, selv om det skjer også her. De fleste barn som får influensa har et ukomplisert forløp og blir helt friske igjen. Barn som har økt risiko for å bli alvorlig influensasyk, som for eksempel dem med astma, bør ta influensavaksine.

- 2,3 millioner tok Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa. Beskytter denne vaksinen fremdeles?

— Nei, det ville jeg ikke gått ut fra.

- Hva med dem som fikk influensa i fjor?

— Når man får influensainfeksjon blir man immun mot det spesifikke viruset som gjorde en syk. Man kan derimot bli smittet av et av de andre virusene som sirkulerer, så man kan få influensa to år på rad, selv om det nok ikke skjer så ofte.

Feber og hoste

- Hva er symptomene? Hvordan kjenner man at det er influensa og ikke forkjølelse?

— De vanligste symptomene på influensa er høy feber og hoste. Det kan være vanskelig å skille influensa fra andre luftveisinfeksjoner, men som regel gir influensa et kraftigere sykdomsbilde enn influensa. Litt snørr og halsonde er som regel ikke influensa. Influensa kan gjøre kroppen mer mottagelig for lungebetennelse som må behandles med antibiotika, så dersom sykdommen trekker ut og man blir tungpustet eller har langvarig feber må man kontakte lege, forklarer Hauge.